ESG

Priority ESG týkajúce sa ochrany životného prostredia (E, z angl. Environment), sociálnej oblasti (S, z angl. Social) a oblasti správy a riadenia firiem (G, z angl. Governance) pretvárajú globálnu ekonomiku. Regulácia pridáva pritom ďalší impulz na prechod k ESG, najmä pokiaľ ide o investície, riziká a výkazníctvo. Kľúčovou sa stáva otázka, ako premeniť priority v oblasti ESG na reálne činy. ESG má veľmi široký záber a komplikovanosť ešte zvyšujú prelínania a dominové efekty medzi prioritami v uvedených troch oblastiach. Náročné môže byť už len vedieť, kde začať, a je veľavravné, že väčšina poisťovateľov (zdroj: PwC Global Insurance ESG Survey 2022) ešte stále musí podniknúť významné kroky v sociálnych alebo environmentálnych aspektoch ESG. Skorší štart im prinesie konkurenčnú výhodu a my im pri tom vieme pomôcť.

Náš tím má praktické skúsenosti s implementáciou ESG v priekopníckych spoločnostiach zo všetkých sektorov (nielen tých, ktoré pôsobia v poisťovníctve). Okrem zosúladenia s regulačnými predpismi majú zmeny významné dosahy na kľúčové aspekty strategického manažmentu vrátane vývoja produktov a investičných rozhodnutí. Našim klientom pomáhame identifikovať a kvantifikovať dosahy environmentálnych zmien, modelovať predpoklady a hľadať trhové príležitosti.

Prečítajte si viac o ESG

Data analysis

Kontaktujte nás

Martin Gallovič

Martin Gallovič

Country Managing Partner, PwC Slovakia

Tel: +421 259 350 111

Štefan  Poláček

Štefan Poláček

Direktor na oddelení auditu, PwC Slovakia

Tel: +421 910 130 627

Sledujte nás

Povinné polia sú označené hviezdičkou (*)

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s našimi zásadami o spracúvaní osobných údajov. Pre viac informácií, prosím, kliknite na nasledovný link: Zásady ochrany osobných údajov

Skryť