Aktuárske audity

Aktuársky audit je proces preverovania finančných alebo štatistických údajov, pričom toto preverovanie vykonávajú aktuári s cieľom posúdiť presnosť a správnosť účtovnej závierky organizácie a s tým súvisiacich informácií, pričom ťažiskom preverovania je riadenie rizík a budúcich finančných záväzkov.

Fintech group

IFRS a lokálne aktuárske audity

Náš tím skúsených a kvalifikovaných aktuárov poskytuje klientom tie najkvalitnejšie služby a poradenstvo. Naši aktuári majú bohaté skúsenosti s IFRS i lokálnymi štandardmi a klientom poskytujú vysoko kvalitné audítorské služby. Taktiež im pomáhajú porozumieť dôsledkom zmien aktuárskych štandardov a predpisov a pomáhajú im zabezpečovať súlad a dodržiavanie požiadaviek na zverejňovanie v prípade auditov účtovných závierok zostavených podľa IFRS a lokálnych aktuárskych auditov.

Teamwork pc

Due diligence (hĺbková previerka)

Due diligence (hĺbková previerka) je verifikácia správnosti a presnosti finančných informácií a posúdenie finančnej situácie určitého subjektu. Zahŕňa kontrolu účtovnej závierky, posúdenie správnosti a presnosti finančných informácií, ako aj získanie akýchkoľvek ďalších potrebných informácií. Náš tím pomáha klientom pri due diligence tým, že pre nich robí komplexnú analýzu rizík a finančných údajov. Táto analýza pomáha identifikovať potenciálne riziká a príležitosti a poskytuje návod na ich riadenie a zmierňovanie. Prinášame aj nové pohľady na finančnú návratnosť a prevádzkovú výkonnosť potenciálnych investícií, ako aj rady a usmernenia týkajúce sa vypracúvania a implementácie stratégií zameraných na riadenie rizík.

Kontaktujte nás

Martin Gallovič

Martin Gallovič

Country Managing Partner, PwC Slovakia

Tel: +421 259 350 111

Štefan  Poláček

Štefan Poláček

Direktor na oddelení auditu, PwC Slovakia

Tel: +421 910 130 627

Sledujte nás

Povinné polia sú označené hviezdičkou (*)

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s našimi zásadami o spracúvaní osobných údajov. Pre viac informácií, prosím, kliknite na nasledovný link: Zásady ochrany osobných údajov

Skryť