Outsourcing aktuárskej funkcie a funkcie riadenia rizík

Našim klientom poskytujeme komplexné služby v oblasti riadenia rizík a outsourcingu aktuárskej činnosti. Pomáhame im riadiť riziká a zabezpečovať dodržiavanie regulačných predpisov tým, že im dávame k dispozícii požadované zdroje, svoje odborné znalosti, ako aj nástroje, procesy a postupy potrebné na efektívne riadenie rizík. Poskytujeme im aj komplexné aktuárske služby, ako napr. finančné modelovanie, poistnomatematické preverenie a analýzu, ako i konzultácie v oblasti aktuárstva. Využívame svoje odborné znalosti a zdroje na vypracúvanie a implementáciu aktuárskych stratégií prispôsobených na mieru ich špecifickým potrebám a poskytujeme im prístup k našim rozsiahlym aktuárskym údajom a analýzam, aby sme im pomohli prijímať informované rozhodnutia a optimalizovať ich aktuárske procesy.

Kontaktujte nás

Martin Gallovič

Martin Gallovič

Country Managing Partner, PwC Slovakia

Tel: +421 259 350 111

Štefan  Poláček

Štefan Poláček

Direktor na oddelení auditu, PwC Slovakia

Tel: +421 910 130 627

Sledujte nás

Povinné polia sú označené hviezdičkou (*)

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s našimi zásadami o spracúvaní osobných údajov. Pre viac informácií, prosím, kliknite na nasledovný link: Zásady ochrany osobných údajov

Skryť