Naši lektori | Akadémia PwC

Finančné kvalifikácie, IFRS a účtovníctvo

Tím našich manažérov so skúsenosťami pri príprave a audite IFRS účtovných závierok ako aj školení vedie Juraj Tučný, partner PwC, ktorý pôsobí už dlhšie obdobie v skupine špecializovanej na účtovné poradenstvo v oblasti IFRS. Juraj nadobudol medzinárodné skúsenosti počas niekoľkoročného pôsobenia na pobočkách PwC v Londýne a Moskve na oddelení účtovného poradenstva v oblasti IFRS.

Alexandra Sviteková je od roku 2010 lektorkou Akadémie pre oblasť finančného účtovníctva. V súčasnosti vyučuje viaceré skúšky z kvalifikácií ACCA a FIA a je odbornou garantkou študijného programu IFRS Akadémia v slovenskom jazyku. Má rozsiahle skúsenosti s auditom účtovných závierok v PwC, je členkou ACCA a SKAU (Slovenská komora audítorov). 

Katarína Somogyiová má bohaté skúsenosti s riadením audítorských zákaziek rôznych slovenských a medzinárodných spoločností. Je štatutárnou audítorkou a členkou ACCA. Okrem ACCA, koordinuje a školí aj v oblastiach IFRS, IPSAS alebo audítorskej metodiky. V súčasnosti vedie prednášky v programe IFRS Akadémia a školí predmety ACCA (F1, F3, F7 a P2) a FIA (FA1, FA2, F3). Vyučuje tiež kvalifikáciu FIA na Ekonomickej univerzite v Bratislave.
 

Juraj Kello má praktické skúsenosti v mnohých priemyselných odvetviach: vo výrobe, energetike aj službách. Predtým pracoval ako senior manažér na oddelení auditu spoločnosti Big4 na Slovensku a v Austrálii. Juraj je certifikovaný štatutárny audítor s vlastnou praxou a má tiež dlhoročné skúsenosti s poskytovaním školení v oblasti IFRS, auditu, manažérskeho účtovníctva a finančného riadenia.

Róbert Srnka je medzinárodne licencovaný lektor kvalifikácie Project Management Professional (PMP)®. Má viac ako 20 rokov praktických skúseností z oblasti riadenia projektov, vrátane implementácií IT, BPR a auditov. V súčasnosti vedie množstvo odborných školení manažérskych zručností v strednej a východnej Európe a krajinách EÚ.

Manažérske zručnosti a Mini MBA

Miro Smolovic je skúsený projektový manažér a medzinárodne licencovaný tréner v projektovom manažmente. V súčasnosti vedie PwC Akadémiu v Srbsku a koordinuje činnosť PwC Akadémií na juhovýchode Európy. Pracoval s klientmi v rôznych oblastiach vrátane bankovníctva, výroby, FMCG alebo verejného sektora.

Lazar Dzamic vyučuje digitálny marketing na univerzite v Belehrade. V minulosti pôsobil ako brand manažér kreatívneho think tanku Google ZOO a ako riaditeľ pre stratégiu vo viacerých kreatívnych agentúrach. Ako člen poradného výboru srbskej premiérky sa zaoberá podporou kreatívnych odvetví v Srbsku. Pravidelne prednáša na medzinárodných konferenciách, najmä na témy digitálneho marketingu a brand storytellingu.

Tim Kemp je členom profesijných organizácií Chartered Institute of Personnel and Development, Chartered Management Institute a European Coaching and Mentoring Council. Zaoberá sa najmä témami tímovej spolupráce, oblasťou HR a líderstva. Stojí za mnohými úspešnými online seminármi, podcastmi či manažérskymi simuláciami pre klientov v rámci EMEA a US. V roku 2010 napísal scenár k filmu Hell’s Pavement.  

Spyros Kottoris je veľmi skúsený bilingválny medzinárodný expert, ktorý už vyše 18 rokov pôsobí v oblasti odborného vzdelávania a poradenstva ako odborník na podnikanie, ľudské zdroje, vzdelávanie a rozvoj. Pracuje ako Senior Learning & Development Advisor pre Európu a Blízky východ a ako ICF Certified Executive Coach. 

Napísal viacero kníh a učebníc o podnikaní, ktoré vydalo grécke ministerstvo školstva, a zúčastnil sa programov na podporu novozaložených a rozbiehajúcich sa firiem ako školiteľ a mentor v oblasti stratégie podnikania. Ako školiteľ a kouč pomáhal najvyšším riadiacim pracovníkom firiem rozvíjať ich schopnosti viesť svojich podriadených, budovať efektívne fungujúce tímy a dosahovať želané výsledky.

Projektový manažment

Miro Smolovic je skúsený projektový manažér a medzinárodne licencovaný tréner v projektovom manažmente. V súčasnosti vedie PwC Akadémiu v Srbsku a koordinuje činnosť PwC Akadémií na juhovýchode Európy. Pracoval s klientmi v rôznych oblastiach vrátane bankovníctva, výroby, FMCG alebo verejného sektora.

Róbert Srnka je medzinárodne licencovaný lektor kvalifikácie Project Management Professional (PMP)®. Má viac ako 20 rokov praktických skúseností z oblasti riadenia projektov, vrátane implementácií IT, BPR a auditov. V súčasnosti vedie množstvo odborných školení manažérskych zručností v strednej a východnej Európe a krajinách EÚ.

Daňové programy a kvalifikácia ADIT

James Ryan AITI, CTA, ADIT, BA (Hons.) je certifikovaný daňový poradca a je členom profesijnej organizácie Irish Tax Institute. Je absolventom a školiteľom kvalifikácie ADIT (Chartered Institute of Taxation). James má rozsiahle skúsenosti s poradenstvom v oblasti biznisu aj financií, individuálnymi aj korporátnym klientom. Jeho prax v oblasti finančných služieb v kombinácii s daňovou expertízou mu zabezpečujú komplexné chápanie vzťahu medzi finančným plánovaním a daňami. 

Jan Skorka

Ján Skorka je riaditeľom na daňovom oddelení spoločnosti PwC a v súčasnosti vedie tím, ktorý sa špecializuje na nepriame dane. Má viac ako osemnásťročné skúsenosti v oblasti daní. Je licencovaným daňovým poradcom a členom metodicko-legislatívnej komisie pre DPH. Orientuje sa na finančný, realitný, automobilový a výrobný sektor. Pre týchto klientov riadil mnohé projekty zamerané na obchody v rade, výpočet koeficientu pre pomerné odpočítanie dane, úpravu odpočítanej dane pri investičnom majetku a na uplatnenie oslobodenia od DPH.

Branislav Toman  pôsobí ako manažér na daňovom oddelení PwC. Venuje sa najmä oblasti dane z príjmov právnických osôb, a to formou poskytovania poradenstva k domácim a cezhraničným transakciám, akvizíciám a daňovému due diligence a asistencii v súvislosti s daňovými priznaniami slovenských spoločností a stálych prevádzkarní. 

Alexandra Hlobenová je manažérka na daňovom oddelení spoločnosti PwC, kde pracuje od roku 2012. Vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave, odbor daňovníctvo a daňové poradenstvo. Alexandra sa špecializuje na daňové poradenstvo v oblasti DPH a DPH vykazovanie. Podieľa sa aj na rôznych projektoch pre slovenských a medzinárodných klientov, ako napr. DPH previerky, DPH kontroly a iné.

Lenka Kollárová je certifikovaným daňovým poradcom zapísaným v Slovenskej komore daňových poradcov. Na DPH oddelení spoločnosti PwC pôsobí od roku 2008. Predtým pôsobila vo Finančnej správe ako daňový kontrolór. Počas svojej dlhoročnej praxe zameranej na oblasť DPH riešila množstvo projektov spočívajúcich v DPH poradenstve a plánovaní, v asistencii pri DPH vykazovaní a asistencii pri daňových kontrolách pre slovenských aj medzinárodných klientov z rôznych odvetví priemyslu.  

Simona Žatková pôsobí ako senior konzultant na daňovom oddelení spoločnosti PwC, kde pracuje od roku 2014. Špecializuje sa najmä na dane z príjmov právnických osôb, medzinárodné zdaňovanie, zlúčenia a akvizície. Podieľa sa aj na rôznych projektoch pre slovenských aj medzinárodných klientov v oblasti daňových due diligence služieb a  poskytovania poradenstva k domácim a cezhraničným transakciám.

Jakub Dvorský pôsobí ako senior konzultant na daňovom oddelení PwC. Venuje sa najmä oblasti dane z príjmov právnických osôb, zdaňovaniu podnikových kombinácií a medzinárodnému daňovému štruktúrovaniu.

HR kvalifikácie a študijné programy a soft skill školenia

Vanda Šinková je členkou medzinárodnej profesijnej organizácie CIPD. Ako certifikovaný školiteľ zastrešuje a tiež školí študijné programy CIPD v krajinách strednej a východnej Európy. Vanda je zároveň lídrom CIPD Centre of Excellence pre tento región. Predtým bola viac ako 15 rokov zodpovedná za kompletnú agendu riadenia ľudských zdrojov v PwC na Slovensku, kde sa venovala organizačnému rozvoju a rozvoju talentov, strategickému HR manažmentu, talentmanažmentu, odmeňovaniu. Počas práce v PwC spolupracovala a spolupracuje aj na rôznych poradenských projektoch v oblasti riadenia a rozvoja zamestnancov.

Olívia Hurbanová je držiteľkou ceny Lektor roka. Dlhodobo sa venuje aplikácii behaviorálnych vied na oblasť biznisu a vzdelávaniu v oblasti komunikácie. Je zakladateľkou a autorkou platformy Koncept budúcich zručností, kde uplatňuje svoje dôkladné znalosti z neurobiológie a evolučnej biológie a roky praxe v oblasti mentoringu a koučingu. Ako bývalá projektová manažérka a konzultantka je Olivia uznávanou lektorkou s viac ako 10-ročnými skúsenosťami.

Dominika Laššáková

Dominika Laššáková má viac ako 10-ročnú prax v oblasti ľudských zdrojov. Posledných 5 rokov sa v PwC Slovensko venuje predovšetkým vzdelávaniu a rozvoju zamestnancov. Okrem toho spolupracuje na rôznych interných projektoch zameraných na spokojnosť zamestnancov, firemnú kultúru, diverzitu a inklúziu. Úspešne absolvovala študijný program CIPD Certificate in HR Practice. Má bohaté skúsenosti so školeniami ako pre interných zamestnancov a top manažment, tak pre externých klientov. V rámci programov Akadémie PwC už preškolila viac ako 250 účastníkov.

Ján Uriga

Ján Uriga je expert v oblasti strategického change manažmentu, v oblasti programov transformácie firemnej kultúry, leadership a talent developmentu, v oblasti zákazníckej angažovanosti a inovačného manažmentu. V týchto oblastiach má skúsenosti s desiatkami projektov vo významných firmách. Prednášal Leadership a Change management v International Automotive MBA programe v spolupráci s Viedenskou univerzitou. Takisto vyučoval na Human Resource Academy na Fakulte sociálnych a ekonomických vied v Bratislave.

Katarína Linczényiová je zakladateľka LIA Institute, koučka, mentorka a lektorka zameraná na oblasť stres manažmentu a zvyšovania mentálnej odolnosti. Ako konzultantka sa venuje téme well-beingu vo firmách, pracuje hlavne s HR, LD a lídrami. Vo svojej bývalej kariére v športe, ako profesionálna atlétka vo freedivingu dosiahla hĺbku osemdesiatpäť metrov, čo bol tretí najhlbší ženský ponor s monoplutvou na svete za rok 2013. Katarína zdieľa so svojimi klientami svoje skúsenosti a inšpiráciu zo sveta extrémneho športu kde treba podávať výkon aj pod tlakom, mimo zóny komfortu. Katarína sa problematike stresu venuje ako hosťujúca motivačná rečníčka na mnohých medzinárodných podujatiach ako napr. Executive Summit, CEO Forum, TEDx. Pravidelne prednáša v krajinách EÚ, ale pôsobila aj v Austrálii a USA. Katarína získala vzdelanie na viacerých medzinárodných inštitúciách vrátane Oxfordu. V roku 2021 bola prostredníctvom Social Awards Slovakia nominovaná medzi 15 najvplyvnejších osobností v kategórii Public Health. Katarína vytvorila viacero vzdelávacích programov ako aj vlastnú metódu na uvoľnenie stresu ( Lincz Method ).

Ján Dubnička je človek, ktorého celý profesijný život sprevádza aj živí komunikácia. Interpersonálna komunikácia, na základe poznatkoch o mozgu, sa stala jeho vášňou aj profesiou. Je komunikačný stratég a medzinárodne certifikovaný kouč. Venuje sa komunikačnej inteligencii a vedomej komunikácii, zmene kultúry vo firmách, rozvoju lídrov a tímov. Je autorom dvoch kníh: Vytvorte si život, po akom túžite a Chce to len odvahu.

Lucia Glasová

Lucia Glasová je manažérkou v PwC na oddelení služieb ľudských zdrojov. Držiteľkou medzinárodnej certifikácie Assoc CIPD. Špecializuje sa na koordináciu a implementáciu projektov zo sociálnej oblasti ESG vrátane podpory vzdelávania, reportovania v danej oblasti a vytvárania I&D stratégie.

Eva Zavacka

Eva Zavacká je psychologička s viac ako 17. ročnými skúsenosťami z oblasti HR, rozvojom vodcovstva. Pracovala na viacerých vedúcich pozíciách v rôznych krajinách sveta. Dlhé roky sa venuje vnímavému stavu mysle (mindfulness) a prežívanie prítomného okamihu.

Šaolinské kurzy

Shi Heng Yi, šaolinský majster 35. generácie a majster Shifu v Shaolin Temple Europe. Shi Heng Yi začal vo veku štyroch rokov praktizovať a trénovať svoje zručnosti a schopnosti v umení Shaolinu. Jeho kľúčovou silnou stránkou je schopnosť spojiť vedomosti s praktickým každodenným cvičením s cieľom podporiť ľudí v modernej spoločnosti. Jeho konečným cieľom je poskytnúť tradičné techniky, ktoré sú ľahko pochopiteľné a užitočné v každodennej rutine.

Shi Heng Zong, šaolinský budhistický majster 35. generácie a opát Shaolin Temple Europe. Shi Heng Zong študuje budhizmus viac ako 20 rokov. Je to jeho skvelá schopnosť nájsť vhodný kľúč na riešenie bežných a individuálnych problémov a poskytnúť techniky odvodené z budhistických a šaolinských znalostí. Má veľké skúsenosti a učiteľské schopnosti v jednaní s ľuďmi a ich emóciami a každodennými problémami.

Kontaktujte nás

Radoslav Blahuta

Radoslav Blahuta

Head of Sales, Akadémia, PwC Slovakia

Tel: +421 910 420 818

Matej Turčan

Matej Turčan

Senior Sales Representative, Akadémia, PwC Slovakia

Tel: +421 910 509 115

Katarína Bičanová

Katarína Bičanová

Senior Sales Representative, Akadémia, PwC Slovakia

Tel: +421 910 518 660

Dominik Schwarz

Dominik Schwarz

Senior Sales Representative, Akadémia, PwC Slovakia

Tel: +421 911 118 701

Daniel Šidlík

Daniel Šidlík

Senior Sales Representative, Akadémia, PwC Slovakia

Tel: +421 901 715 046

Akadémia  PwC

Akadémia PwC

vzdelávací inštitút, PwC Slovakia

Follow us