Firmy plánujú v roku 2019 zvyšovať základné mzdy o 3,8 %

Platová štúdia PayWell 2018

Štúdia spoločnosti PwC Paywell 2018, ktorej sa zúčastnilo tento rok 281 spoločností v 17 sektoroch, analyzuje celkovú stratégiu odmeňovania spoločností a trendy v oblasti zamestnaneckých výhod.
„Podľa našich skúseností, trend revízie odmeňovacích systémov vo firmách pokračuje naďalej. Firmy, ktoré potrebujú získať kvalitných zamestnancov a udržať si súčasných zamestnancov, potrebujú nastaviť motivačné cieľe tak, aby oslovili potenciálnych kandidátov. Mnohé informácie o odmeňovaní aj benefitoch sa už dajú získať aj z pracovných inzerátov. Avšak každá firma sa snaží aj v tejto oblasti chrániť si svoje know-how a interné nastavenia, preto celoslovenská štúdia odmeňovania stále potvrdzuje svoju opodstatnenosť a prináša objektívnejší a presnejší pohľad na dianie na slovenskom trhu,“ 

Ľudmila Guerin, líder oddelenia Poradenstva pre ľudské zdroje v PwC Slovensko.

Mzdy slovenských firiem podľa štúdie PayWell 2018

Firmy na Slovensku plánujú v roku 2019 zvyšovať základné mzdy v priemere o 3,8 %, čo je zvýšenie v rovnakej výške ako plán na rok 2018.

 

Na rok 2018 pôvodne plánovali nárast miezd o 3,8 %, reálne zvýšenie bolo napokon podľa štúdie PayWell o 4,4 %.

 

Výrobný sektor pokračuje vo svojom dynamickom raste. Príjem výrobného pracovníka medziročne vzrástol
o 6,4 %.

 

 
Väčšinu HR útvarov v spoločnostiach tento rok zamestnávali najmä nosné témy ako GDPR (Ochrana  osobných údajov), zverejňovanie platov v pracovných inzerátoch a zamestnávanie cudzích štátnych príslušníkov. V prípade, že si HR popri bežnej operatíve vyčlení čas aj na témy spojené s ďalším rozvojom, rezonujú témy ako napr. agilné HR, prehodnocovanie náročnosti pracovných pozícií, revízia benefitov, zavádzanie nových technológií v HR vrátane nových HR systémov a prvkov umelej inteligencie. “ 

Ľudmila Guerin, líder oddelenia Poradenstva pre ľudské zdroje v PwC Slovensko.

 

Fluktuácia zamestnancov vzrástla medziročne podľa štúdie PayWell 2018
 

V rámci poskytnutých údajov sme zaznamenali aj medziročný nárast celkovej externej fluktuácie o 1,61 percentuálneho bodu, ako aj dobrovoľnej fluktuácie o 3,13 percentuálneho bodu. Vo všetkých sektoroch sme zaznamenali nárast celkovej externej fluktuácie, pričom najnižšie hodnoty vykazovali firmy v automobilovom a výrobnom sektore. Externá dobrovoľná fluktuácia poklesla v sektoroch bankovníctvo a výroba o 1,5 percentuálneho bodu, respektíve o 0,12 percentuálneho bodu.


 

Náklady slovenských spoločností na zamestnanecké výhody v priemere na jedného zamestnanca poskytované v roku 2018.
naklady

737 € / ročne

Firmy reagujú na zmeny Zákonníka práce poskytovaním
14. platu, ktorý ponúka pätina zo zúčastnených spoločností.
kava

1/5 spoločností

 

 

O prieskume PayWell 2018

PayWell  je platová štúdia a nástroj na plánovanie odmeňovania a poskytuje aktuálny prehľad o situácii odmeňovania na slovenskom trhu vrátane informácií a trendov týkajúcich sa personálnej politiky a stratégie. Na Slovensku PayWell už 26 rokov realizuje oddelenie Poradenstva pre ľudské zdroje PwC.

Podkladom pre vyhodnotenie platových údajov a informácií z oblasti politiky odmeňovania, sociálnej politiky a zamestnaneckých výhod v roku 2018 sú údaje vychádzajúce z rozsiahlej vzorky dát poskytnutých spolu 281 spoločnosťami reprezentujúcimi 17 sektorov. Záujem spoločností o výsledky štúdie PayWell sa zvýšil, zamestnávatelia majú záujem zmapovať si svoje postavenie na trhu odmeňovania ako podklad pre ďalší rozvoj a stabilizáciu svojho ľudského kapitálu. Zvyšuje sa aj dopyt zamestnávateľov po informáciách z trhu práce a prognózach jeho ďalšieho vývoja, ktoré tvoria dôležitý podklad pri rozhodovaní o ich ďalšej obchodnej stratégii vrátane investícií do rastu a produktového portfólia.

O PwC

Naším zámerom v PwC je budovať dôveru v spoločnosti a pomáhať pri riešení závažných problémov. Sme sieťou firiem v 158 krajinách s vyše 250 000 pracovníkmi, ktorí robia všetko pre to, aby poskytovali kvalitné audítorské, daňové a poradenské služby. Viac sa dozviete na www.pwc.com/sk

Označenie PwC sa vzťahuje na sieť PwC a/alebo jednu či viacero jej členských firiem, z ktorých každá je samostatným právnym subjektom. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.pwc.com/structure.

© 2018 PwC. Všetky práva vyhradené.

 

* Garantovaná mzda = základná mzda + všetky garantované odmeny, ktoré nezávisia od výkonu firmy ani zamestnanca.

** Metodológia, resp. zaručenie objektivity porovnania: indexy sú počítané na základe štandardného koša pracovných pozícií, ktorý v sebe zahŕňa iba tie pozície, ktoré sa typicky vyskytujú vo všetkých firmách bez ohľadu na zameranie firmy resp. sektor, v ktorom firma pôsobí. Percentuálne pomery sú počítané na základe pomeru jednotlivých regiónov k Bratislave.

Kontaktujte nás

Ľudmila Guerin

Manažér, PwC Slovakia

Tel: +421 901 911 854

Jana Steskálová

Senior konzultant, PwC Slovakia

Tel: +421 911 620 534

Sledujte nás