Skip to content Skip to footer

Načítavajú sa výsledky

Firmy v roku 2020 aj napriek náročnej situácii zvýšili mzdy v priemere o 4 %

Platová štúdia PayWell 2020

Je Vaše odmeňovanie zamestnancov konkurencieschopné?

Štúdia PayWell analyzuje celkovú stratégiu odmeňovania spoločností a trendy v oblasti zamestnaneckých výhod.

V roku 2020 sa jej zúčastnilo 298 spoločností z 15 sektorov,
analyzovaných bolo 516 pracovných pozícií.

 „V rámci PwC online workshopov nám väčšina klientov potvrdila, že v roku 2020 nenastali výrazné zmeny v rámci odmeňovacej štruktúry. Väčšiu časť minulého roka sa HR oddelenia primárne zaoberali operatívnu činnosťou zameranou na prispôsobenie sa aktuálnej situácii z bezpečnostného pohľadu, ale aj transformáciu HR procesov v dôsledku zmeny organizácie práce.“

Ľudmila Guerin, Manažér, PwC Slovensko.


Nárasty miezd

 
Reálne zvýšenie miezd v roku 2020: 4 % čo je takmer v súlade s pôvodným plánom (4,1 %)
 
Plánovaný nárast miezd na rok 2021: 3,3 %

Až o 30 % menej klientov uviedlo plánované nárasty miezd za rok 2021 v porovnaní s predchádzajúcim rokom ku koncu apríla 2020. Dôvodom bolo zväčša nejasná situácia na trhu. V rámci dodatočného zisťovania prostredníctvom prieskumu konaného na jeseň 2020, klienti uvádzali hodnoty, ktoré boli takmer v súlade s nami reportovanými hodnotami v benefitovej a odmeňovacej správe.

Vybrané štatistiky

Takmer 70 % spoločností má záujem odmeňovať svojich zamestnancov na úrovni mediánu trhu.

Priemerná variabilná zložka u špecialistov dosahuje hodnotu 23 %.

13. a 14. mzda sú poskytované v sektoroch automobilový a strojárenský priemysel, výroba a energetika a sú stále považované za významnú časť zložiek odmeňovania. V závislosti od politiky jednotlivých firiem sú tieto mzdy garantované alebo negarantované.

Zaujímavosti z online workshopov na jeseň 2020:
 

  • Takmer 90 % klientov v roku 2020 vyplácali variabilnú zložku, pričom viac ako 1/3 klientov očakáva, že ju vyplatí aj v roku 2021.
  • Viac ako 1/3 klientov použila nevyužité finančné prostriedky na benefity na krytie nákladov spoločnosti.
     

O prieskume PayWell 2021

PayWell je platová štúdia a nástroj na plánovanie odmeňovania a poskytuje aktuálny prehľad o situácii odmeňovania na slovenskom trhu vrátane informácií a trendov týkajúcich sa personálnej politiky a stratégie. Na Slovensku PayWell už 29 rokov realizuje oddelenie Poradenstva pre ľudské zdroje PwC.

Podkladom pre vyhodnotenie platových údajov a informácií z oblasti politiky odmeňovania, sociálnej politiky a zamestnaneckých výhod v roku 2020 boli údaje vychádzajúce z rozsiahlej vzorky dát poskytnutých spolu 298 spoločnosťami reprezentujúcimi 15 sektorov. Záujem spoločností o výsledky štúdie PayWell sa zvýšil, zamestnávatelia majú záujem zmapovať si svoje postavenie na trhu odmeňovania ako podklad pre ďalší rozvoj a stabilizáciu svojho ľudského kapitálu. Zvyšuje sa aj dopyt zamestnávateľov po informáciách z trhu práce a prognózach jeho ďalšieho vývoja, ktoré tvoria dôležitý podklad pri rozhodovaní o ich ďalšej obchodnej stratégii vrátane investícií do rastu a produktového portfólia.

O PwC

Spoločnosti siete PwC pomáhajú budovať dôveru v spoločnosť a prispievajú k riešeniu dôležitých spoločenských problémov. Naše kancelárie v 155 krajinách sveta s vyše 284 000 zamestnancami poskytujú vysokoodborné audítorské, daňové a poradenské služby. Viac sa dozviete na našej webovej stránke www.pwc.com/sk.

Označenie PwC sa vzťahuje na sieť PwC a/alebo jednu či viacero jej členských firiem, z ktorých každá je samostatným právnym subjektom. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.pwc.com/structure.

©2021 PwC. Všetky práva vyhradené.

* Garantovaná mzda = základná mzda + všetky garantované odmeny, ktoré nezávisia od výkonu firmy ani zamestnanca.

 

Kontaktujte nás

Dagmar  Haklová

Dagmar Haklová

Partner, PwC Slovakia

Tel: +421 911 425 109

Michal Frtús

Michal Frtús

HR Senior Consultant, PwC Slovakia

Tel: +421 910 878 415

Jana Steskálová

Jana Steskálová

HR Senior Consultant, PwC Slovakia

Tel: +421 911 620 534

Sledujte nás