Prieskum platov PayWell

PayWell je prieskum platov a nástroj na plánovanie odmeňovania. Poskytuje aktuálny prehľad o situácii odmeňovania na slovenskom trhu vrátane informácií a trendov týkajúcich sa personálnej politiky a stratégie. Na Slovensku štúdiu PayWell už 31 rokov realizuje oddelenie Poradenstva pre ľudské zdroje PwC.

Chcete zistiť, aký je aktuálny trend na trhu práce a získať dôležité informácie pre váš biznis?

Máte záujem o nezáväznú konzuláciu?

O prieskume PayWell 2023

Štúdia spoločnosti PwC Paywell 2023, na ktorej sa zúčastnilo 222 spoločností v 14 sektoroch, analyzuje celkovú stratégiu odmeňovania spoločností a trendy v oblasti zamestnaneckých výhod.

Podkladom pre vyhodnotenie platových údajov a informácií z oblasti politiky odmeňovania, sociálnej politiky a zamestnaneckých výhod v roku 2023 boli údaje vychádzajúce z rozsiahlej vzorky dát poskytnutých spolu 222 spoločnosťami reprezentujúcimi 14 sektorov. Záujem spoločností o výsledky štúdie PayWell sa zvýšil, zamestnávatelia majú záujem zmapovať si svoje postavenie na trhu odmeňovania ako podklad pre ďalší rozvoj a stabilizáciu svojho ľudského kapitálu. Zvyšuje sa aj dopyt zamestnávateľov po informáciách z trhu práce a prognózach jeho ďalšieho vývoja, ktoré tvoria dôležitý podklad pri rozhodovaní o ich ďalšej obchodnej stratégii vrátane investícií do rastu a produktového portfólia.

* Garantovaná mzda = základná mzda + všetky garantované odmeny, ktoré nezávisia od výkonu firmy ani zamestnanca.

Zatiaľ čo inflácia rástla medziročne o 12,8 % (medziročný nárast v apríli 2023), firmy to zohľadnili v priemere len o 8 %

Reálne zvýšenie miezd (medián) v roku 2023 je najvýraznejšie v sektore Centrá zdieľaných služieb (11 %)

Zatiaľ čo trhový medián sa pohybuje na úrovni 8 %. Oproti minulému roku, keď sa Centrá zdieľaných služieb pohybovali na úrovni trhového mediánu (5,1 %), je to výrazný nárast.
 

Formalizované hodnotenie si stále drží svoje miesto v hodnotení zamestnancov

92,9 % firiem hodnotí svojich zamestnancov na základe vopred stanovených cieľov a kritérií merania výkonu.
 

Mzdy slovenských firiem podľa štúdie PayWell sú nasledovné:

13. a 14. mzda stále nie je štandardom

Iba 36,1 % firiem poskytuje svojim zamestnancom 13. plat. Len 14,3 % poskytuje 14. plat.

13. a 14. mzda je najbežnejšia vo výrobných sektoroch

13. a 14. mzda je najčastejšie (viac ako 60 % spoločností z daného sektora) poskytovaná zamestnancom v sektoroch Strojársky priemysel, Automobilový priemysel, Energetika a Elektrotechnický priemysel.
 


Pružný pracovný čas je čoraz väčším trendom

Až 90,9 % spoločností poskytuje svojim zamestnancom možnosť pružného pracovného času.

Práca z domu je stále výrazne preferovaná

Až 90 % zamestnancov firiem, ktoré sa prieskumu zúčastnili, považuje za najobľúbenejšiu formu úpravy pracovného času - kombináciu práce z domu a v mieste zamestnávateľa.

Iné finančné odmeny

K zvýšeniu výkonu a motivácie zamestnancov využívajú niektoré spoločnosti aj iné finančné odmeny. Najčastejšie sa odmeňujú za nadštandardný výkon zamestnanca 61,2 %, prípadne za inovácie či vedenie tímu.

Na štúdii Paywell 2023 sa zúčastnilo 222 spoločností z 14 sektorov. V sektore Výrobný priemysel máme zastúpenie až 88 spoločností.

Kontaktujte nás

Ivo Doležal

Ivo Doležal

Vedúci partner poradenstva, PwC Slovakia

Tel: +421 259 350 111

Anna Strýčková

Anna Strýčková

Senior konzultant HR poradenstva, PwC Slovakia

Tel: +421 910 722 830

Sledujte nás

Povinné polia sú označené hviezdičkou (*)

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s našimi zásadami o spracúvaní osobných údajov. Pre viac informácií, prosím, kliknite na nasledovný link: Zásady ochrany osobných údajov

Skryť