Firmy plánujú v roku 2020 zvyšovať základné mzdy o 3,9 %

Platová štúdia PayWell 2019

Štúdia spoločnosti PwC Paywell 2019, ktorej sa zúčastnilo minulý rok 319 spoločností v 16 sektoroch, analyzuje celkovú stratégiu odmeňovania spoločností a trendy v oblasti zamestnaneckých výhod.“Zamestnávatelia majú neustále záujem zmapovať si svoje postavenie na trhu odmeňovania ako podklad pre ďalší rozvoj a stabilizáciu svojho ľudského kapitálu, ktorá je momentálne prioritou v stratégii plánovania nákladov firiem.”

Ľudmila Guerin, líder oddelenia Poradenstva pre ľudské zdroje v PwC Slovensko.


Mzdy slovenských firiem podľa štúdie PayWell 2019

Firmy na Slovensku plánujú v roku 2020 zvyšovať základné mzdy v priemere o 3,9 %, čo je nižšie zvýšenie ako plán na rok 2019 (4,4 %).

 

Na rok 2019 pôvodne plánovali nárast celkových miezd o 4,6 %, reálne zvýšenie bolo napokon podľa štúdie PayWell o 4,8 %.

 

 
Väčšinu HR útvarov v spoločnostiach tento rok zamestnávali najmä nosné témy ako GDPR (Ochrana  osobných údajov), zverejňovanie platov v pracovných inzerátoch a zamestnávanie cudzích štátnych príslušníkov. V prípade, že si HR popri bežnej operatíve vyčlení čas aj na témy spojené s ďalším rozvojom, rezonujú témy ako napr. agilné HR, prehodnocovanie náročnosti pracovných pozícií, revízia benefitov, zavádzanie nových technológií v HR vrátane nových HR systémov a prvkov umelej inteligencie. “ 

Ľudmila Guerin, líder oddelenia Poradenstva pre ľudské zdroje v PwC Slovensko.

 

Spoločnosti čoraz častejšie ponúkajú možnosť využívať pružnú pracovnú dobu a špeciálne úpravy pracovnej doby
 

V rámci poskytnutých údajov sme zaznamenali nárast o 2,5 percentuálneho bodu v počte zamestnávateľov poskytujúcich pružnú pracovnú dobu, predovšetkým pružný pracovný deň. Iné formy pracovnej doby, predovšetkým kombináciu práce z domu a v sídle spoločnosti, vzrástli na popularite o 5,6 percentuálneho bodu.


 

Priemerné náklady slovenských spoločností na zamestnanecké výhody pre 1 zamestnanca vzrástli oproti minulému roku o 50 € ročne.
naklady

787 € / ročne
 

14. plat, rovnako ako v minulom roku, poskytuje zamestnancom naďalej pätina zúčastnených spoločností.
kava

1/5 spoločností
 

O prieskume PayWell 2020

PayWell je platová štúdia a nástroj na plánovanie odmeňovania a poskytuje aktuálny prehľad o situácii odmeňovania na slovenskom trhu vrátane informácií a trendov týkajúcich sa personálnej politiky a stratégie. Na Slovensku PayWell už 28 rokov realizuje oddelenie Poradenstva pre ľudské zdroje PwC.

Podkladom pre vyhodnotenie platových údajov a informácií z oblasti politiky odmeňovania, sociálnej politiky a zamestnaneckých výhod v roku 2019 sú údaje vychádzajúce z rozsiahlej vzorky dát poskytnutých spolu 319 spoločnosťami reprezentujúcimi 16 sektorov. Záujem spoločností o výsledky štúdie PayWell sa zvýšil, zamestnávatelia majú záujem zmapovať si svoje postavenie na trhu odmeňovania ako podklad pre ďalší rozvoj a stabilizáciu svojho ľudského kapitálu. Zvyšuje sa aj dopyt zamestnávateľov po informáciách z trhu práce a prognózach jeho ďalšieho vývoja, ktoré tvoria dôležitý podklad pri rozhodovaní o ich ďalšej obchodnej stratégii vrátane investícií do rastu a produktového portfólia.

O PwC

Spoločnosti siete PwC pomáhajú budovať dôveru v spoločnosť a prispievajú k riešeniu dôležitých spoločenských problémov. Naše kancelárie v 158 krajinách sveta s vyše 250 000 zamestnancami poskytujú vysokoodborné audítorské, daňové a poradenské služby. Viac sa dozviete na našej webovej stránke www.pwc.com/sk.

Označenie PwC sa vzťahuje na sieť PwC a/alebo jednu či viacero jej členských firiem, z ktorých každá je samostatným právnym subjektom. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.pwc.com/structure.

©2020 PwC. Všetky práva vyhradené.

 

* Garantovaná mzda = základná mzda + všetky garantované odmeny, ktoré nezávisia od výkonu firmy ani zamestnanca.

** Metodológia, resp. zaručenie objektivity porovnania: indexy sú počítané na základe štandardného koša pracovných pozícií, ktorý v sebe zahŕňa iba tie pozície, ktoré sa typicky vyskytujú vo všetkých firmách bez ohľadu na zameranie firmy resp. sektor, v ktorom firma pôsobí. Percentuálne pomery sú počítané na základe pomeru jednotlivých regiónov k Bratislave.

Kontaktujte nás

Ľudmila Guerin

Ľudmila Guerin

Manažér, PwC Slovakia

Tel: +421 901 911 854

Jana Steskálová

Jana Steskálová

Senior konzultant, PwC Slovakia

Tel: +421 911 620 534

Sledujte nás