Platová štúdia PayWell 2022

Zapojte sa do nového ročníka štúdie

PayWell je platová štúdia a nástroj na plánovanie odmeňovania. Poskytuje aktuálny prehľad o situácii odmeňovania na slovenskom trhu vrátane informácií a trendov týkajúcich sa personálnej politiky a stratégie. Na Slovensku štúdiu PayWell už 30 rokov realizuje oddelenie Poradenstva pre ľudské zdroje PwC.
 

O prieskume PayWell 2021

Štúdia spoločnosti PwC Paywell 2021, na ktorej sa zúčastnilo 283 spoločností v 16 sektoroch, analyzuje celkovú stratégiu odmeňovania spoločností a trendy v oblasti zamestnaneckých výhod.

Podkladom pre vyhodnotenie platových údajov a informácií z oblasti politiky odmeňovania, sociálnej politiky a zamestnaneckých výhod v roku 2021 boli údaje vychádzajúce z rozsiahlej vzorky dát poskytnutých spolu 283 spoločnosťami reprezentujúcimi 16 sektorov. Záujem spoločností o výsledky štúdie PayWell sa zvýšil, zamestnávatelia majú záujem zmapovať si svoje postavenie na trhu odmeňovania ako podklad pre ďalší rozvoj a stabilizáciu svojho ľudského kapitálu. Zvyšuje sa aj dopyt zamestnávateľov po informáciách z trhu práce a prognózach jeho ďalšieho vývoja, ktoré tvoria dôležitý podklad pri rozhodovaní o ich ďalšej obchodnej stratégii vrátane investícií do rastu a produktového portfólia.

* Garantovaná mzda = základná mzda + všetky garantované odmeny, ktoré nezávisia od výkonu firmy ani zamestnanca.
 


Ľudmila Guerin
CEE Strategy & Transformation Senior Manager

„Identifikovanie svojho postavenia na trhu v rámci odmeňovania patrilo v uplynulých rokoch medzi priority mnohých zamestnávateľov. Vzhľadom na vplyv pandémie v roku 2021 je trhové porovnanie na základe relevantných dát pre našich klientov ešte dôležitejšie.“

Ľudmila Guerin, CEE Strategy & Transformation Senior Manager
 

Vybrané štatistiky

13. a 14. mzda

13. a 14. mzda sú stále považované za významnú časť zložiek odmeňovania. Najviac sú poskytované v sektoroch automobilový a strojárský priemysel, rýchloobrátkový tovar. V závislosti od politiky jednotlivých firiem sú tieto mzdy garantované alebo negarantované.

 

Hodnotenie zamestnancov

Viac ako polovica spoločností vykonáva hodnotenie zamestnancov raz ročne, 18 % firiem uprednostňuje hodnotenie výkonu 2x počas 1 roka.

 

14. plat

14. plat, rovnako ako v minulých rokoch, poskytuje zamestnancom naďalej takmer pätina zúčastnených spoločností.

 


Ľudmila Guerin
CEE Strategy & Transformation
Senior Manager

„Väčšinu HR útvarov v spoločnostiach tento rok zamestnávali najmä témy ako organizovanie práce z domu, úprava pracoviska vzhľadom na vládne opatrenia (ako dodržiavanie odstupov či úpravy v kontexte stravovania a pod.) a podpora pri zabezpečení plynulého fungovania spoločnosti. V rámci šetrenia nákladov a udržania pracovných miest pristúpili firmy k dočasnému obmedzeniu alebo prehodnoteniu štruktúry poskytovaných benefitov.“ 

Ľudmila Guerin, CEE Strategy & Transformation Senior Manager
 

Výsledky štúdie PayWell za rok 2021

Mzdy slovenských firiem podľa štúdie PayWell sú nasledovné:

3,1 % – trhový medián

Firmy na Slovensku plánujú v roku 2022 zvyšovať základné mzdy v priemere o 3,1 %, čo je nižšie zvýšenie ako plán na rok 2021 (3,5 %).

 

4,1 % – trhový medián

Na rok 2021 pôvodne firmy plánovali nárast celkového príjmu zamestnancov o 3,5 %, reálne zvýšenie bolo napokon podľa štúdie PayWell o 4,1 %, čo je  viac ako sa pôvodne plánovalo.

 

Kontaktujte nás

Ivo Doležal

Ivo Doležal

Partner, PwC Slovakia

Tel: +421 903 435 979

Pavel Dvornák

Pavel Dvornák

Direktor, PwC Slovakia

Tel: +421 903 422 945

Ľudmila Guerin

Ľudmila Guerin

CEE Strategy & Transformation Senior Manager, PwC Slovakia

Tel: +421 901 911 854

Jana Steskálová

Jana Steskálová

HR Senior Consultant, PwC Slovakia

Tel: +421 911 620 534

Sledujte nás