Skip to content Skip to footer
Hľadať

Načítavajú sa výsledky

Firmy plánujú v roku 2022 zvyšovať základné mzdy o 3,1 %

Platová štúdia PayWell 2021

Štúdia spoločnosti PwC Paywell 2021, ktorej sa zúčastnilo 283 spoločností v 16 sektoroch, analyzuje celkovú stratégiu odmeňovania spoločností a trendy v oblasti zamestnaneckých výhod.

 „Identifikovanie svojho postavenia na trhu v rámci odmeňovania patrilo v uplynulých rokoch medzi priority mnohých zamestnávateľov. Vzhľadom na vplyv pandémie v roku 2021 je trhové porovnanie na základe relevantných dát pre našich klientov ešte dôležitejšie.”

Ľudmila Guerin, CEE Strategy & Transformation - People & Change Manager.


Mzdy slovenských firiem podľa štúdie PayWell 2021

 
Firmy na Slovensku plánujú v roku 2022 zvyšovať základné mzdy v priemere o 3,1 %, čo je nižšie zvýšenie ako plán na rok 2021 (3,5 %).

Na rok 2021 pôvodne firmy plánovali nárast celkového príjmu zamestnancov o 3,5 %, reálne zvýšenie bolo napokon podľa štúdie PayWell o 4,1 %, čo je  viac ako sa pôvodne plánovalo.

„Väčšinu HR útvarov v spoločnostiach tento rok zamestnávali najmä témy ako organizovanie práce z domu, úprava pracoviska vzhľadom na vládne opatrenia (ako dodržiavanie odstupov či úpravy v kontexte stravovania a pod.) a podpora pri zabezpečení plynulého fungovania spoločnosti. V rámci šetrenia nákladov a udržania pracovných miest pristúpili firmy k dočasnému obmedzeniu alebo prehodnoteniu štruktúry poskytovaných benefitov.“

Ľudmila Guerin, CEE Strategy & Transformation - People & Change Manager.

Vybrané štatistiky

13. a 14. Mzda sú stále považované za významnú časť zložiek odmeňovania. Najviac sú poskytované v sektoroch automobilovy a strojárenský priemysel, rýchloobratkový tovar. V závislosti od politiky jednotlivých firiem sú tieto mzdy garantované alebo negarantované.

Viac ako spoločností vykonáva hodnotenie zamestnancov raz ročne, 18 % firiem uprednostňuje hodnotenie výkonu 2x počas 1 roka.

14. plat, rovnako ako v minulých rokoch, poskytuje zamestnancom naďalej takmer pätina zúčastnených spoločností.

O prieskume PayWell 2021

PayWell je platová štúdia a nástroj na plánovanie odmeňovania a poskytuje aktuálny prehľad o situácii odmeňovania na slovenskom trhu vrátane informácií a trendov týkajúcich sa personálnej politiky a stratégie. Na Slovensku PayWell už 30 rokov realizuje oddelenie Poradenstva pre ľudské zdroje PwC.

Podkladom pre vyhodnotenie platových údajov a informácií z oblasti politiky odmeňovania, sociálnej politiky a zamestnaneckých výhod v roku 2021 boli údaje vychádzajúce z rozsiahlej vzorky dát poskytnutých spolu 283 spoločnosťami reprezentujúcimi 16 sektorov. Záujem spoločností o výsledky štúdie PayWell sa zvýšil, zamestnávatelia majú záujem zmapovať si svoje postavenie na trhu odmeňovania ako podklad pre ďalší rozvoj a stabilizáciu svojho ľudského kapitálu. Zvyšuje sa aj dopyt zamestnávateľov po informáciách z trhu práce a prognózach jeho ďalšieho vývoja, ktoré tvoria dôležitý podklad pri rozhodovaní o ich ďalšej obchodnej stratégii vrátane investícií do rastu a produktového portfólia.

O PwC

Spoločnosti siete PwC pomáhajú budovať dôveru v spoločnosť a prispievajú k riešeniu dôležitých spoločenských problémov. Naše kancelárie v 155 krajinách sveta s vyše 284 000 zamestnancami poskytujú vysokoodborné audítorské, daňové a poradenské služby. Viac sa dozviete na našej webovej stránke www.pwc.com/sk.

Označenie PwC sa vzťahuje na sieť PwC a/alebo jednu či viacero jej členských firiem, z ktorých každá je samostatným právnym subjektom. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.pwc.com/structure.

©2021 PwC. Všetky práva vyhradené.

* Garantovaná mzda = základná mzda + všetky garantované odmeny, ktoré nezávisia od výkonu firmy ani zamestnanca.

 

Kontaktujte nás

Dagmar  Haklová

Dagmar Haklová

Partner, PwC Slovakia

Tel: +421 911 425 109

Jana Steskálová

Jana Steskálová

HR Senior Consultant, PwC Slovakia

Tel: +421 911 620 534

Sledujte nás