Platová štúdia PayWell 2023

Zapojte sa do nového ročníka štúdie

PayWell je platová štúdia a nástroj na plánovanie odmeňovania. Poskytuje aktuálny prehľad o situácii odmeňovania na slovenskom trhu vrátane informácií a trendov týkajúcich sa personálnej politiky a stratégie. Na Slovensku štúdiu PayWell už 30 rokov realizuje oddelenie Poradenstva pre ľudské zdroje PwC.

O prieskume PayWell 2022

Štúdia spoločnosti PwC Paywell 2022, na ktorej sa zúčastnilo 270 spoločností v 15 sektoroch, analyzuje celkovú stratégiu odmeňovania spoločností a trendy v oblasti zamestnaneckých výhod.

Podkladom pre vyhodnotenie platových údajov a informácií z oblasti politiky odmeňovania, sociálnej politiky a zamestnaneckých výhod v roku 2022 boli údaje vychádzajúce z rozsiahlej vzorky dát poskytnutých spolu 270 spoločnosťami reprezentujúcimi 15 sektorov. Záujem spoločností o výsledky štúdie PayWell sa zvýšil, zamestnávatelia majú záujem zmapovať si svoje postavenie na trhu odmeňovania ako podklad pre ďalší rozvoj a stabilizáciu svojho ľudského kapitálu. Zvyšuje sa aj dopyt zamestnávateľov po informáciách z trhu práce a prognózach jeho ďalšieho vývoja, ktoré tvoria dôležitý podklad pri rozhodovaní o ich ďalšej obchodnej stratégii vrátane investícií do rastu a produktového portfólia.

* Garantovaná mzda = základná mzda + všetky garantované odmeny, ktoré nezávisia od výkonu firmy ani zamestnanca.


Ľudmila Guerin
CEE Strategy & Transformation Senior Manager

„Identifikovanie svojho postavenia na trhu v rámci odmeňovania patrilo v uplynulých rokoch medzi priority mnohých zamestnávateľov. Vzhľadom na vplyv pandémie v roku 2021 je trhové porovnanie na základe relevantných dát pre našich klientov ešte dôležitejšie.“

Ľudmila Guerin, CEE Strategy & Transformation Senior Manager
 

Zatiaľ čo inflácia rástla medziročne o 11,8 % (medziročný nárast v apríli 2022), firmy to zohľadnili v priemere len o 5 %
 

Reálne zvýšenie miezd (medián) v roku 2022 je najvýraznejšie v sektore Centrá zdieľaných služieb (7 %)

Zatiaľ čo trhový medián sa pohybuje na úrovni 4 %. Oproti minulému roku, keď sa Centrá zdieľaných služieb pohybovali na úrovni trhového mediánu (3,5 %), je to výrazný nárast.
 

Formalizované hodnotenie si stále drží svoje miesto v hodnotení zamestnancov

90,4 % firiem hodnotí svojich zamestnancov na základe vopred stanovených cieľov a kritérií merania výkonu.
 


Ľudmila Guerin
CEE Strategy & Transformation
Senior Manager

„Väčšinu HR útvarov v spoločnostiach tento rok zamestnávali najmä témy ako organizovanie práce z domu, úprava pracoviska vzhľadom na vládne opatrenia (ako dodržiavanie odstupov či úpravy v kontexte stravovania a pod.) a podpora pri zabezpečení plynulého fungovania spoločnosti. V rámci šetrenia nákladov a udržania pracovných miest pristúpili firmy k dočasnému obmedzeniu alebo prehodnoteniu štruktúry poskytovaných benefitov.“ 

Ľudmila Guerin, CEE Strategy & Transformation Senior Manager
 

Mzdy slovenských firiem podľa štúdie PayWell sú nasledovné:
 

13. a 14. mzda stále nie je štandardom

Iba tretina spoločností (34,8 %) poskytuje svojim zamestnancom 13. a 14. plat dokonca len pätina (20 %).
 

13. a 14. mzda je najbežnejšia vo výrobných sektoroch

13. a 14. mzda je najčastejšie (viac ako 60 % spoločností z daného sektora) poskytovaná zamestnancom v sektoroch Strojársky priemysel, Automobilový priemysel, Energetika a Elektrotechnický priemysel.
 

Pružný pracovný čas je čoraz väčším trendom

Až 92,8 % spoločností poskytuje svojim zamestnancom možnosť pružného pracovného času. Oproti minulému roku (88,8 %) je to nárast o 4 percentuálne body.

Možnosť práce z domu si stále drží svoje miesto

Medzi najobľúbenejšie formy úpravy pracovného času stále patrí aj kombinácia práce z domu a v mieste spoločnosti. Pre väčšinu kategórií zamestnancov už presiahla 90 %.
 

Na štúdii Paywell 2022 sa zúčastnilo 270 spoločností z 15 sektorov. V sektore Výrobný priemysel máme zastúpenie až 98 spoločností.
 

Kontaktujte nás

Ivo Doležal

Ivo Doležal

Vedúci partner poradenstva, PwC Slovakia

Tel: +421 259 350 111

Anna Strýčková

Anna Strýčková

Senior Associate, PwC Slovakia

Tel: +421 910 722 830

Sledujte nás