Rodová rovnosť pre udržateľnú budúcnosť

Nová legislatíva podporujúca rovnosť príležitostí

Jedným z nosných pilierov pri transformácii ekonomiky na ceste k udržateľnosti sú ľudia. Ak dokážu firmy vnímať túžby a potreby svojich zamestnancov, ak im poskytujú priestor na využitie a rozvoj svojich talentov, vytvárajú tým hodnoty inkluzívnej kultúry a dosahujú udržateľný rast. Dôvody na rozmanitosť, rovnosť a ich začlenenie do kultúry spoločnosti, či už na úrovni štátu alebo firiem, sú dnes silnejšie ako kedykoľvek predtým.

Štúdia PwC Ženy v práci (2022) porovnáva ekonomické a sociálne postavenie žien v krajinách OECD a uvádza, že zvyšovanie zamestnanosti žien v rámci OECD by mohlo zvýšiť hrubý domáci produkt v 33 krajinách OECD o 6 biliónov USD ročne.

Ako ovplyvňuje smernica o zlepšení rodovej vyváženosti vašu firmu?

Európska únia od svojho začiatku podporuje rodovú rovnosť a prijíma právne predpisy a odporúčania pre členské štáty. V tejto súvislosti schválil Európsky parlament 22. novembra 2022 smernicu, ktorá má zabezpečiť, aby vo vedení vrcholových firiem kótovaných na európskej burze bolo vyššie zastúpenie žien.

Pravidlá rodovej rovnosti medzi riadiacimi pracovníkmi:

Osoby menej zastúpeného pohlavia zastávajú najmenej 40 % pozícií nevýkonných riadiacich pracovníkov alebo najmenej 33 % všetkých pozícií riadiacich pracovníkov (výkonných aj nevýkonných)

Platnosť pre spoločnosti s viac ako 250 zamestnancami

Povinnosť zo strany firiem do júla 2026

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.loadingText}}

Ako môžeme podporiť vašu firmu? 

Pri výbere zamestnancov sú rozhodujúce profesionálne zručnosti a skúsenosti, ako aj vyvážená kombinácia osobnostných predpokladov na danú pozíciu.

Radi budeme vaším partnerom pri analýze a nastavení rodovej rovnosti vo vašej firme.

Kontaktujte nás

Dagmar  Haklová

Dagmar Haklová

Partner & TLP Leader, PwC Slovakia

Tel: +421 911 425 109

Erika Vitálošová

Erika Vitálošová

Senior manažér, ESG líderka, PwC Slovakia

Tel: +421 911 423 309

Lucia Glasová

Lucia Glasová

Manažér, PwC Slovakia

Tel: +421 910 191 575

Sledujte nás

Povinné polia sú označené hviezdičkou (*)

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s našimi zásadami o spracúvaní osobných údajov. Pre viac informácií, prosím, kliknite na nasledovný link: Zásady ochrany osobných údajov

Skryť