EQUAL-SALARY Certifikácia

Globálna certifikácia férového odmeňovania

Je vaša spoločnosť pripravená preukázať vo svojej firemnej komunikácii, že odmeňuje svojich zamestnancov a zamestnankyne spravodlivo?

Ukázať svoj záväzok o rovnosti odmeňovania mužov a žien za rovnakú prácu, prípadne za prácu rovnakej hodnoty nie je už len o posilnení pozície vašej firmy na trhu práce. Pokiaľ má vaša firma aspoň 100 zamestnancov, stáva sa preukázanie férovosti povinnosťou.

Playback of this video is not currently available

0:56

Európsky parlament 30. marca 2023 schválil legislatívny návrh Európskej komisie na zavedenie požiadaviek na transparentnosť odmeňovania a mechanizmov presadzovania s cieľom posilniť uplatňovanie zásady rovnakej odmeny za rovnakú prácu alebo prácu podobnej hodnoty medzi mužmi a ženami.

Jednou z možností, ako preukázať rovnosť v odmeňovaní zamestnancov a zamestnankýň, je medzinárodne uznávaná certifikácia EQUAL-SALARY. Spoločnosť PwC je oprávnená vykonávať audit pre získanie tejto certifikácie od švajčiarskej nadácie EQUAL-SALARY Foundation.

Získajte EQUAL-SALARY certifikáciu
 

Benefity EQUAL-SALARY certifikácie

Preukazuje záväzok o spravodlivom a nediskriminačnom odmeňovaní
Vedie k inkluzívnej, rešpektovanej firemnej kultúre
Je dôkazom toho, že spoločnosť poskytuje rovnaké pracovné príležitosti pre ženy a mužov
Poskytuje priestor medzi najlepšími zamestnávateľmi, ktorí o svojom záväzku rovnosti nielen hovoria, ale ho môžu aj preukázať

Ako sa stať EQUAL-SALARY certifikovaným zamestnávateľom

Spoločnosť poskytne údaje svojich zamestnancov nadácii EQUAL-SALARY cez zabezpečenú IT platformu. Všetky údaje sú pred analýzou PwC pseudonymizované. Mzdové údaje zamestancov sa po ukončení štatistickej analýzy zničia.

Na analýzu rozdielu v odmeňovaní za rovnakú prácu medzi mužmi a ženami sa používa štatistický regresný model EQUAL-SALARY. Ak chcete prejsť na krok 2, rozdiel musí byť ≤ 5 % a regresný koeficient ≥ 90 %.

Spoločnosť získa zoznam tých zamestnancov, ktorí nespadajú do týchto kritérií, aby mohla rozdiel vysvetliť a/alebo pripraviť plán nápravy.

Zistiť viac

Audit na mieste vykonáva PwC EQUAL-SALARY tím podľa medzinárodných noriem pre riadenie kvality s cieľom posúdiť:

  1. Angažovanosť manažmentu pre rovnosť v odmeňovaní 
  2. Integráciu stratégie rovnosti miezd do procesov a postupov v oblasti ľudských zdrojov 
  3. Vnímanie fungovania spoločnosti v oblasti odmeňovania zo strany zamestnancov 

Nadácia EQUAL-SALARY obdrží výstupnú správu PwC z auditu na mieste a následne rozhodne o udelení certifikátu EQUAL-SALARY spoločnosti. Tento certifikát je jasným dôkazom záväzku spoločnosti uplatňovať rovnosť v odmeňovaní pre mužov a ženy a môže byť použitý vo všetkých komunikáciách spoločnosti.

EQUAL-SALARY certifikácia je platná po dobu troch rokov. Počas tohto obdobia certifikované spoločnosti podstúpia dva monitorovacie audity, aby preukázali svoj trvalý záväzok a plnenie opatrení s cieľom uplatňovania spravodlivej a nediskriminačnej mzdovej politiky medzi mužmi a ženami.

K trvalej udržateľnosti prostredníctvom ľudí

ESG prístup a reporting je pre spoločnosti čoraz dôležitejší. Zatiaľ čo zameranie zostáva na environmentálne otázky, do popredia sa čoraz viac dostávajú sociálne otázky. Certifikácia EQUAL-SALARY dáva záruku spoločnostiam, že ich odmeňovací systém je overený v súlade s metodikou uznanou Európskou komisiou, čo preukážu aj v správe o udržateľnosti.

Zistiť viac
 

Súvisiace linky

Referencie

EQUAL-SALARY Foundation je nezávislá nezisková organizácia so sídlom vo Švajčiarsku. Vznikla v roku 2010 a doteraz celosvetovo certifikovala takmer sto spoločností a vydala vyše 100 EQUAL-SALARY certifikátov. Hoci tieto organizácie pokrývajú rôznorodú škálu priemyselných odvetví, krajín a veľkostí  jednu dôležitú vec majú spoločnú: všetky dokazujú svoj záväzok k rovnakému odmeňovaniu všetkých zamestnancov.

Na Slovensku získali certifikát EQUAL-SALARY spoločnosti:

  • Philip Morris Slovakia s.r.o. v roku 2018
  • Lidl Slovenská republika, v.o.s. v roku 2022

Kontaktujte nás

Dagmar  Haklová

Dagmar Haklová

Partner & TLP Leader, PwC Slovakia

Tel: +421 911 425 109

Erika Vitálošová

Erika Vitálošová

Senior manažér, ESG líderka, PwC Slovakia

Tel: +421 911 423 309

Lucia Glasová

Lucia Glasová

Manažér, PwC Slovakia

Tel: +421 910 191 575

Sledujte nás

Povinné polia sú označené hviezdičkou (*)

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s našimi zásadami o spracúvaní osobných údajov. Pre viac informácií, prosím, kliknite na nasledovný link: Zásady ochrany osobných údajov

Skryť