Spoločnosť PwC Slovensko uvádza svoju novú certifikačnú službu Equal-Salary

Equal-Salary certifikácia umožňuje spoločnostiam získať medzinárodne uznávanú certifikáciu za rovnosť v odmeňovaní od švajčiarskej nadácie Equal-Salary Foundation. Spoločnosť PwC je jedinou spoločnosťou s výhradnými právami na jej poskytovanie.
Certifikát potvrdzuje záväzok implementovať mzdovú politiku, ktorá rešpektuje rodovú rovnosť poskytovaním rovnakej odmeny za rovnakú prácu, prípadne za prácu rovnakej hodnoty svojim zamestnancom.
 
 „Sme hrdí na to, že spoločnosť PwC na Slovensku ponúka novú službu – Equal-Salary certifikáciu (ESC). Získaním ESC spoločnosti prejavia svoj záväzok k spravodlivej mzdovej politike medzi ženami a mužmi, ukážu svoj rešpekt voči zamestnancom a posilnia svoju pozíciu na trhu práce ako atraktívnejší a zodpovednejší zamestnávateľ. Okrem týchto výhod ESC tiež zlepšuje finančnú výkonnosť spoločností vďaka inkluzívnejšej a diverzifikovanejšej pracovnej sile a optimalizácii náborových nákladov a rizík udržania zamestnancov.

Z tohto dôvodu je Equal-Salary certifikácia viac ako len krokom k spravodlivosti a rovnosti na pracovisku z hľadiska odmeňovania. ESC poskytuje spravodlivé príležitosti na postup v kariére, posilňuje dôveru s vnútornými a vonkajšími zainteresovanými stranami, zlepšuje značku zamestnávateľa a znižuje právne riziká. V konečnom dôsledku ESC buduje cestu k rovnosti vo všetkých aspektoch pracovného života, čo je svet, ku ktorému by sme sa my všetci mali priblížiť.“
 

Ľudmila Guerin, líder oddelenia Poradenstva pre ľudské zdroje v PwC Slovensko.


Equal-Salary značka
 


Preukazuje záväzok k spravodlivej a nediskriminačnej mzdovej politike

Je dôkazom toho, že spoločnosť poskytuje rovnaké pracovné príležitosti pre ženy a mužov

 


Vedie k inkluzívnejšej a rôznorodejšej pracovnej sile

Poskytuje konkurenčnú výhodu v oblasti ľudských zdrojov

 


Môže byť použitá vo všetkých vnútorných a vonkajších komunikačných kanáloch spoločnosti


 

- Náš HR Consulting tím, vedený Ľudmilou Guerin, je zodpovedný za proces Equal-Salary certifikácie na Slovensku.

- Prvá spoločnosť na Slovensku, ktorá prešla auditom spoločnosti PwC Equal Pay a získala Equal-Salary certifikáciu, je Philip Morris Slovakia s.r.o.
 

Mzdy slovenských firiem podľa štúdie PayWell 2018

Podľa údajov Eurostatu 2016 je Slovensko šiestou krajinou Európskej únie s rozdielom v odmeňovaní mužov a žien 19 %
Podľa údajov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa rozdiel v mzdách medzi ženami a mužmi znížil v roku 2018 na 18 %

 

Spoločenské hnutie za rovnosť v odmeňovaní získava čoraz väčšiu podporu zo strany generálnych riaditeľov a vrcholového manažmentu na celom svete
 

Viac o PwC Equal-Salary certifikácii:

https://www.pwc.ch/en/services/people-organisation/equal-salary-certification.html

https://www.pwc.com/gx/en/industries/financial-services/publications/clearing-barriers-women-progress-financial-services.html

https://www.equalsalary.org/

O PwC

Naším zámerom v PwC je budovať dôveru v spoločnosti a pomáhať pri riešení závažných problémov. Sme sieťou firiem v 158 krajinách s vyše 250 000 pracovníkmi, ktorí robia všetko pre to, aby poskytovali kvalitné audítorské, daňové a poradenské služby. Viac sa dozviete na www.pwc.com/sk

Označenie PwC sa vzťahuje na sieť PwC a/alebo jednu či viacero jej členských firiem, z ktorých každá je samostatným právnym subjektom. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.pwc.com/structure.

© 2019 PwC. Všetky práva vyhradené.

Kontaktujte nás

Ľudmila Guerin

Ľudmila Guerin

Manažér

Tel: +421 901 911 854

Dagmar  Haklová

Dagmar Haklová

Partner

Tel: +421 911 425 109

Sledujte nás