Skip to content Skip to footer
Hľadať

Načítavajú sa výsledky

Spoločnosť PwC Slovensko uvádza svoju novú certifikačnú službu Equal-Salary

Equal-Salary certifikácia umožňuje spoločnostiam získať medzinárodne uznávanú certifikáciu za rovnosť v odmeňovaní od švajčiarskej nadácie Equal-Salary Foundation. Spoločnosť PwC je jedinou spoločnosťou s výhradnými právami na jej poskytovanie.
Certifikát potvrdzuje záväzok implementovať mzdovú politiku, ktorá rešpektuje rodovú rovnosť poskytovaním rovnakej odmeny za rovnakú prácu, prípadne za prácu rovnakej hodnoty svojim zamestnancom.
 
 „Sme hrdí na to, že spoločnosť PwC na Slovensku ponúka novú službu – Equal-Salary certifikáciu (ESC). Získaním ESC spoločnosti prejavia svoj záväzok k spravodlivej mzdovej politike medzi ženami a mužmi, ukážu svoj rešpekt voči zamestnancom a posilnia svoju pozíciu na trhu práce ako atraktívnejší a zodpovednejší zamestnávateľ. Okrem týchto výhod ESC tiež zlepšuje finančnú výkonnosť spoločností vďaka inkluzívnejšej a diverzifikovanejšej pracovnej sile a optimalizácii náborových nákladov a rizík udržania zamestnancov.

Z tohto dôvodu je Equal-Salary certifikácia viac ako len krokom k spravodlivosti a rovnosti na pracovisku z hľadiska odmeňovania. ESC poskytuje spravodlivé príležitosti na postup v kariére, posilňuje dôveru s vnútornými a vonkajšími zainteresovanými stranami, zlepšuje značku zamestnávateľa a znižuje právne riziká. V konečnom dôsledku ESC buduje cestu k rovnosti vo všetkých aspektoch pracovného života, čo je svet, ku ktorému by sme sa my všetci mali priblížiť.“
 

Ľudmila Guerin, CEE Strategy & Transformation - People & Change Manager


Equal-Salary značka
 


Preukazuje záväzok k spravodlivej a nediskriminačnej mzdovej politike

Je dôkazom toho, že spoločnosť poskytuje rovnaké pracovné príležitosti pre ženy a mužov

 


Vedie k inkluzívnejšej a rôznorodejšej pracovnej sile

Poskytuje konkurenčnú výhodu v oblasti ľudských zdrojov

 


Môže byť použitá vo všetkých vnútorných a vonkajších komunikačných kanáloch spoločnosti


 

- Náš HR Consulting tím, vedený Ľudmilou Guerin, je zodpovedný za proces Equal-Salary certifikácie na Slovensku.

- Prvá spoločnosť na Slovensku, ktorá prešla auditom spoločnosti PwC Equal Pay a získala Equal-Salary certifikáciu, je Philip Morris Slovakia s.r.o.
 

Mzdy slovenských firiem podľa štúdie PayWell 2018

Podľa údajov Eurostatu 2016 je Slovensko šiestou krajinou Európskej únie s rozdielom v odmeňovaní mužov a žien 19 %
Podľa údajov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa rozdiel v mzdách medzi ženami a mužmi znížil v roku 2018 na 18 %

 

Spoločenské hnutie za rovnosť v odmeňovaní získava čoraz väčšiu podporu zo strany generálnych riaditeľov a vrcholového manažmentu na celom svete
 

Viac o PwC Equal-Salary certifikácii:

https://www.pwc.ch/en/services/people-organisation/equal-salary-certification.html

https://www.pwc.com/gx/en/industries/financial-services/publications/clearing-barriers-women-progress-financial-services.html

https://www.equalsalary.org/

O PwC

Spoločnosti siete PwC pomáhajú budovať dôveru v spoločnosť a prispievajú k riešeniu dôležitých spoločenských problémov. Naše kancelárie v 155 krajinách sveta s vyše 284 000 zamestnancami poskytujú vysokoodborné audítorské, daňové a poradenské služby. Viac sa dozviete na našej webovej stránke www.pwc.com/sk.

Označenie PwC sa vzťahuje na sieť PwC a/alebo jednu či viacero jej členských firiem, z ktorých každá je samostatným právnym subjektom. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.pwc.com/structure.

©2021 PwC. Všetky práva vyhradené
 

Kontaktujte nás

Dagmar  Haklová

Dagmar Haklová

Partner

Tel: +421 911 425 109

Martina  Izakovičová

Martina Izakovičová

HR Consultant

Tel: +421 901 717 988

Roman Rác

Roman Rác

HR Senior Consultant

Tel: +421 910 878 413

Sledujte nás