Skip to content Skip to footer
Hľadať

Načítavajú sa výsledky

Ochrana proti DPH podvodom

 

Členské štáty strednej a východnej Európy (CEE) majú jeden z najväčších DPH Gap-ov v rámci EÚ – a to v rozpätí od 14 % v Maďarsku do 37 % v Rumunsku. V EU Slovensko obsadilo 2. miesto v rebríčku najvyšších DPH Gap-ov vo výške 29% z potenciálnej DPH, čo predstavuje 2,3 miliardy eur.

 

DPH Gap ako percento od sumy celkovej daňovej povinnosti

 

Inštitút finančnej politiky Ministerstva financií Slovenskej republiky uviedol, že nárast daňových únikov je jedným z najhlavnejších dôvodov pre vznik tak vysokého DPH Gap-u na Slovensku.

Boj proti daňovým podvodom sa stal hlavnou prioritou daňových kontrol na Slovensku. V posledných rokoch Slovensko posilnilo svoju legislatívnu základňu, ktorej cieľom je prevencia a boj proti daňovým únikom. 

 

Boli zavedené také opatrenia ako:

puzzle

finančná zábezpeka pri DPH registrácii;
puzzle

spoločné ručenie za daň zákazníkom, ak dodávateľ neodvedie DPH do štátneho rozpočtu;
puzzle

úplný prenos daňovej povinnosti na odberateľa pri dodaní tovarov, ktoré sú najčastejšie predmetom DPH podvodov;
puzzle

zavedenie kontrolného výkazu;
puzzle

vytvorenie špecializovaných agentúrnych tímov, ktoré čelia závažným fiškálnym trestným činom.


V posledných rokoch sa podvody s DPH stávajú jednou z hlavných priorít daňových kontrol na Slovensku. Daňový úrad sa stáva dômyselnejším v zbieraní dát a komplexnosti analýz zozbieraných informácií, rastie spolupráca medzi daňovými úradmi v jednotlivých štátoch.

V súčasnosti daňové úrady venujú zvýšenú pozornosť reťazovým transakciám medzi viacerými spoločnosťami, aby odhalili daňové podvody. Aj legitímne podniky môžu byť neúmyselne súčasťou takejto podvodnej schémy a v prípade obvinenia z účasti na daňovom podvode sa môžu stať zodpovednými za DPH, ktorú ich dodávateľa neodviedli do štátneho rozpočtu.

Keďže podvody s DPH sú momentálne na vrchole rebríčka dôležitosti daňového úradu a vzhľadom na postavenie Súdneho dvora, by mali podniky zvážiť, či majú účinný monitoring daňových rizík a či by im ich interné kontrolné systémy v prípade obvinenia z daňového podvodu umožnili pred daňovým úradom preukázať, že sú pri obchodovaní dostatočne opatrné a obozretné.
 

Ako vám môže PwC pomôcť?

pocitac

posúdime štruktúru a efektívnosť existujúceho kontrolného systému vašej spoločnosti;

report

urobíme analýzu dodávateľských a odberateľských transakcií z pohľadu DPH zameranú na zistenie možnej spolupráce s rizikovými spoločnosťami;

vypracujeme naše návrhy k zavedeniu nových kontrolných mechanizmov či k zlepšeniu tých existujúcich, čo môže ochrániť váš podnik pred potenciálnymi obvineniami z účasti na daňových podvodoch;

dd

poskytneme komplexnú podporu počas danovej kontroly, ktorá zahŕňa prácu s požiadavkami správcu dane, účasť na stretnutiach s daňovým úradom a so svedkami, prípravu odvolaní, asistenciu vo vyrubovacom konaní, a pod.

Kontaktujte nás

Bartosz  Jasiolek

Bartosz Jasiolek

Vedúci partner daňového a právneho oddelenia, PwC Slovakia

Christiana Serugová

Christiana Serugová

CEE TLS Lead Relationship Partner, PwC Slovakia

Tel: +421 903 261 010

Eva Fričová

Eva Fričová

Senior manažér, PwC Slovakia

Tel: +421 903 268 048

Miloslav  Jošt

Miloslav Jošt

Senior manažér, PwC Slovakia

Tel: +421 907 431 857

Boris Školník

Boris Školník

Manažér, PwC Slovakia

Tel: +421 904 939 732

Lenka Kollárová

Lenka Kollárová

Manažér, PwC Slovakia

Tel: +421 903 690 080

Sledujte nás