Skip to content Skip to footer
Hľadať

Načítavajú sa výsledky

Riadenie kontinuity činností

Ako chrániť svoje podnikanie?

Schopnosť organizácie pokračovať v dodávaní produktov alebo poskytovaní služieb na prijateľnej vopred určenej úrovni po negatívnej udalosti.

Budovanie a zlepšovanie ochrany podnikateľských činností prostredníctvom identifikovania kľúčových produktov a procesov.
 


Hlavné oblasti

Riadenie kontinuity činností (BCM)

 • Uplatňovanie noriem a rámcov BCM 

 • Príprava na audit ISO 22301 

 • Implementácia zásad a usmernení BCM

 •  Plánovanie a testovanie kontinuity činností

Čítať viac...

Krízový manažment

 • Riadenie podľa ISO 22320 

 • Posúdenie krízového manažmentu/plánov

 • Implementácia krízových plánov 

 • Simulácia krízových situácií a testovanie

Čítať viac...

Analýzy vplyvov na činnosť (BIA)

 • Modelovanie podnikateľských procesov 

 • Posúdenie BIA 

 • Poskytnutie predlôh BIA

 

Business Intelligence (BI) is a process of analyzing large volumes of data to enhance business performance by providing end users such as corporate executives and business managers to take more informed business decisions.

The business intelligence market is likely to grow reasonably in the forecasting period due to increasing adoption of cloud, growth of advanced analytics, adoption of data-driven decision making, and emergence of IoT enabled technologies.

Modern business intelligence and analytics market is expected to grow 19% by 2020, a Gartner study said.


Čítať viac...

Analýza hrozieb a rizík (TRA)

 • Identifikovanie zraniteľností 

 • Vyhodnotenie hrozieb 

 • Zmiernenie rizík 

 • Určenie opatrení

Čítať viac...

Obnova po havarijnej situácii

 • Plánovanie činností na obnovu po havarijnej situácii 

 • Testovanie informačných systémov a plánov na obnovu po havarijnej situácii

 

Čítať viac...

Nástroje na riadenie kontinuity činností

 • Nástroje na inventarizáciu na účely analýzy vplyvov na činnosť

 • Manažérsky nástroj na analýzu hrozieb a rizík (TRA)

 • Predlohy zásad a usmernení

Čítať viac...


Aké sú výhody, ak máte zavedený systém riadenia kontinuity podnikania?

Vaše systémy a procesy sa budú neustále zlepšovať a organizačná štruktúra bude efektívne pripravená na akýkoľvek typ krízy. V prípade potreby budete vedieť svoje systémy služieb rýchlejšie a efektívnejšie obnoviť, čo prispeje k posilneniu dobrého mena u obchodných partnerov a posilneniu vašej konkurenčnej výhody.

Náš slovenský tím má dlhoročné skúsenosti s implementáciou opatrení na riadenie kontinuity podnikania a opatrení na obnovu po havarijnej situácii. Máme odborníkov na všetky oblasti informačnej bezpečnosti a vieme vám ponúknuť podporu pri posudzovaní a implementovaní procesov kontinuity podnikania.
 

Kontaktujte nás

Štefan Čupil

Štefan Čupil

Partner, Risk Assurance Leader, PwC Slovakia

Tel: +421 911 964 212

Adrian Bagala

Adrian Bagala

Manager, PwC Slovakia

Tel: +421 903 909 186

Sledujte nás