PwC Slovensko je partnerom certifikačnej schémy Europrivacy ™/®

Ako môže vaša spoločnosť zvýšiť dôveru svojich zákazníkov a verejnosti v to, že ich osobné údaje sú u Vás dostatočne chránené?

Čl. 42 Nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) umožňuje certifikačným subjektom vydať certifikáciu na základe schváleného certifikačného mechanizmu. Oficiálna certifikácia podľa podmienok čl. 42 nariadenia GDPR predstavuje novú možnosť, ktorá prevádzkovateľom osobných údajov umožňuje znížiť ich riziká a preukázať dôležitosť, ktorú kladú na dosiahnutie súladu s legislatívou a na ochranu osobných údajov svojich partnerov.

GDPR certifikácia v súlade s čl. 42 GDPR:

Čo môže byť certifikované?

Osoba (napr. DPO)?
Nie,
 EDPB v usmernení 1/2018 objasňuje, že certifikácia podľa čl. 42 a 43 sa netýka osôb
 

Organizácia ako celok?
Nie, 
organizácie a systémy riadenia ako celok nie sú predmetom GDPR certifikácie

Spracovateľské operácie?
Áno, 
môžete certifikovať ľubovoľné množstvo spracovateľských operácií. Certifikát je udelený prevádzkovateľovi/sprostredkovateľovi osobných údajov pre vybrané spracovateľské operácie. Umožňuje to škálovanie a možnosť rozšíriť predmet certifikácie v budúcnosti

Ako prebieha proces získania GDPR certifikácie?

Žiadateľ o certifikáciu (prevádzkovateľ osobných údajov) musí spĺňať podmienky schválenej certifikačnej schémy podľa čl. 42 nariadenia GDPR. Europrivacy je prvá certifikačná schéma, ktorá bola schválená Európskym výborom na ochranu údajov (EDPB), aby sa stala oficiálnou európskou GDPR certifikačnou schémou.

Certifikát vydáva certifikovaný subjekt, ktorý je akreditovaný dozorným orgánom, alebo národným akreditačným orgánom členského štátu.

Akreditovaný certifikačný subjekt vydáva certifikát na základe kritérií schválených Európskym výborom na ochranu údajov (European Data Protection Board, EDPB) na maximálne 3 roky.

Proces GDPR Certifikácie:

PwC Slovensko ako konzultant pripravuje žiadateľov na certifikáciu v súlade s požiadavkami certifikačnej schémy Europrivacy a disponuje expertmi vyškolenými vo všetkých požiadavkách Europrivacy:

 • preskúmame a preveríme súlad vášho spracúvania údajov s požiadavkami a kritériami certifikačnej schémy

 • preveríme vaše existujúce opatrenia na ochranu osobných údajov

 • identifikujeme konkrétne oblasti na nápravu tak, aby boli presne naplnené požiadavky certifikačnej schémy

 • pomôžeme vám implementovať presné požiadavky certifikačnej schémy, ktoré nie sú naplnené

 • Výsledkom pre vás je, že proces certifikácie u akreditovaného certifikačného subjektu bude hladký a rýchly

Informácie o Europrivacy: certifikačnej schéme pre súlad s GDPR


Certifikačná schéma Europrivacy bola vytvorená prostredníctvom Európskeho výskumného programu Horizon 2020 spolufinancovaného Európskou komisiou a Švajčiarskom. Predstavuje prvú certifikačnú schému, ktorá bola schválená ako európska certifikačná schéma podľa čl. 42 GDPR.

Aké sú výhody GDPR certifikácie?

 • Buduje dôveru – nielen dotknutých osôb, ale aj partnerov a zainteresovaných strán

 • Certifikácia zvyšuje reputáciu prevádzkovateľa na trhu

 • Identifikuje a znižuje právne a finančné riziká – vďaka systematickej analýze nedostatkov

 • Znižuje riziká pri prenose údajov

 • Premieňa náklady na dosiahnutie súladu na zdroj hodnoty

 • Vytvára konkurenčnú výhodu


Ak chcete získať viac informácií o tom, ako môže GDPR certifikácia pomôcť vašej organizácii a ako vám môžeme najlepšie pomôcť pripraviť sa na získanie GDPR certifikácie, prosím, kontaktujte náš tím.

Europrivacy je medzinárodná ochranná známka registrovaná vo viacerých jurisdikciách.

www.europrivacy.com
 

Kontaktujte nás

Štefan Čupil

Štefan Čupil

Partner, líder oddelenia Riadenia rizík, PwC Slovakia

Tel: +421 911 964 212

Marek Frecer

Marek Frecer

Senior manažér, PwC Slovakia

Tel: +421 915 998 429

Sledujte nás

Povinné polia sú označené hviezdičkou (*)

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s našimi zásadami o spracúvaní osobných údajov. Pre viac informácií, prosím, kliknite na nasledovný link: Zásady ochrany osobných údajov

Skryť