Skip to content Skip to footer
Hľadať

Načítavajú sa výsledky

PwC Slovensko je partnerom certifikačnej schémy Europrivacy ™/®

Ako môže spoločnosť zvýšiť dôveru svojich zákazníkov a všetkých zainteresovaných osôb v dostatočnú ochranu ich osobných údajov?
Nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR) predpokladá podľa čl. 42 možnosť certifikácie prostredníctvom schválenej certifikačnej schémy. Oficiálna certifikácia podľa podmienok čl. 42 nariadenia GDPR predstavuje novú možnosť, ako môžu prevádzkovatelia osobných údajov znížiť ich riziká a preukázať dôležitosť, ktorú kladú na dosiahnutie súladu s legislatívou a na ochranu osobných údajov svojich partnerov. 
 

GDPR certifikácia

Veľmi dôležité je rozoznať „oficiálnu“ GDPR certifikáciu v súlade s čl. 42 a 43 Nariadenia

Čo môže byť certifikované?

Osoba (napr. DPO)?
Nie,
 EDPB v usmernení 1/2018 objasňuje, že certifikácia podľa čl. 42 a 43 sa netýka osôb
 

Organizácia ako celok?
Nie, 
organizácie a systémy riadenia ako celok nie sú predmetom GDPR certifikácie

Spracovateľské operácie?
Áno, 
môžete certifikovať ľubovoľné množstvo spracovateľských operácií. Certifikát je udelený prevádzkovateľovi/sprostredkovateľovi osobných údajov pre vybrané spracovateľské operácie. Umožňuje to škálovanie a možnosť rozšíriť predmet certifikácie v budúcnosti

Ako prebieha proces získania GDPR certifikácie?

Žiadateľ o certifikáciu (prevádzkovateľ osobných údajov) musí spĺňať podmienky schválenej certifikačnej schémy podľa čl. 42 nariadenia GDPR. Europrivacy je prvá certifikačná schéma, ktorá bola predložená Európskemu výboru na ochranu údajov (EDPB), aby sa stala oficiálnou európskou GDPR certifikačnou schémou. 

Certifikát vydáva certifikovaný subjekt, ktorý je akreditovaný dozorným orgánom, alebo národným akreditačným orgánom členského štátu.

 

Akreditovaný certifikačný subjekt vydáva certifikát na základe kritérii schválených Európskym výborom na ochranu údajov (European Data Protection Board, EDPB) na maximálne 3 roky.

Proces GDPR Certifikácie:


PwC Slovensko ako konzultant pripravuje žiadateľov na certifikáciu v súlade s požiadavkami certifikačnej schémy Europrivacy a disponuje expertmi vyškolenými vo všetkých požiadavkách Europrivacy:

 • preskúmame a preveríme súlad vášho spracúvania údajov s požiadavkami a kritériami certifikačnej schémy
 • preveríme vaše existujúce opatrenia na ochranu osobných údajov
 • identifikujeme konkrétne oblasti na nápravu tak, aby boli presne naplnené požiadavky certifikačnej schémy
 • pomôžeme vám implementovať presné požiadavky certifikačnej schémy, ktoré nie sú naplnené
 • Výsledkom pre vás je, že proces certifikácie u akreditovaného certifikačného subjektu bude hladký a rýchly

Informácie o Europrivacy: certifikačnej schéme pre súlad s GDPR

Certifikačná schéma Europrivacy bola vytvorená prostredníctvom Európskeho výskumného programu Horizon 2020 spolufinancovaného Európskou komisiou a Švajčiarskom. Predstavuje prvú certifikačnú schému, ktorá bola v rámci procesu schvaľovania EÚ predložená národným regulátorom Európskemu výboru pre ochranu údajov (EDPB) ako európska certifikačná schéma podľa čl. 42 GDPR.
 

Aké sú výhody GDPR certifikácie?

 • Buduje dôveru – nielen dotknutých osôb, ale aj partnerov a zainteresovaných strán
 • Certifikácia zvyšuje reputáciu prevádzkovateľa na trhu
 • Identifikuje a znižuje právne a finančné riziká – vďaka systematickej analýze nedostatkov
 • Znižuje riziká pri prenose údajov
 • Premieňa náklady na dosiahnutie súladu na zdroj hodnoty
 • Vytvára konkurenčnú výhodu

Ak chcete získať viac informácií o tom, ako môže GDPR certifikácia pomôcť vašej organizácii a ako vám môžeme najlepšie pomôcť pripraviť sa na získanie GDPR certifikácie, prosím, kontaktujte náš tím.

Europrivacy je medzinárodná ochranná známka registrovaná vo viacerých jurisdikciách.

www.europrivacy.com
 

Kontaktujte nás

Štefan Čupil

Štefan Čupil

Partner, PwC Slovakia

Tel: +421 911 964 212

Marek Frecer

Marek Frecer

Senior manažér, PwC Slovakia

Tel: +421 915 998 429

Sledujte nás