Štruktúrovanie pri transakcii

 

Naši fundovaní odborníci na oblasť štruktúrovania poskytujú poradenstvo ohľadom optimálnej štruktúry transakcie a možnosti jej realizácie. Tím vypracúva riešenia pre širokú škálu transakcií, vrátane akvizícií, odpredajov, vstupu na burzu cenných papierov, projektov PFI/PPP, reštrukturalizácií skupiny, finančnej reštrukturalizácie a vytvárania strategických aliancií.

Náš tím začína detailným prehľadom špecifických cieľov transakcie, ktoré majú byť dosiahnuté. Tieto sú vyvážené relevantnými účtovnými, daňovými, regulačnými a komerčnými faktormi s cieľom vytvorenia optimálnej štruktúry transakcie.

Zvažujete špecifickú transakciu, ako napr.:

 • Vstup na burzu cenných papierov (reorganizácia kapitálu, plánovanie rozdeliteľných fondov, metóda na dosiahnutie odchodu súčasných akcionárov)
 • Ponuka v prípade projektov PFI/PPP
 • Návratnosť hodnoty/Prebytok peňažných prostriedkov
 • Rozdelenie firmy
 • Refinancovanie/Zabezpečenie
 • Reorganizácia skupiny

Alebo máte obavy zaoberať sa špecifickými problémami, akými je napr.:

 • Pokles rozdeliteľných fondov (napr. kvôli znehodnoteniu, deficitu dôchodkového fondu, dopadu účtovania podľa IFRS)
 • Zlepšenie efektívnosti štruktúry Vašej skupiny

Ako vám vieme pomôcť

 • Poskytujeme rýchlu analýzu cieľov transakcie a základných problémov, ktoré nakoniec určia vhodnú štruktúru transakcie/smer, ktorým sa treba uberať
 • Predložíme vám viacero alternatívnych realizovateľných možností na dosiahnutie vašich cieľov, pričom vezmeme do úvahy účtovné, daňové a právne faktory ako aj záujmy akcionárov
 • Po tomto počiatočnom prehľade realizovateľnosti bude nasledovať podrobná analýza zameraná na potvrdenie preferovaného riešenia, pričom počas štádia implementácie vám budeme poskytovať neustálu pomoc a podporu

Viac o službách PwC v oblasti štruktúrovania

Naši špecialisti v oblasti štruktúrovania poskytujú poradenstvo pre široké spektrum transakcií, ktoré je zároveň prispôsobené vašim špecifickým požiadavkám. V prípade akýchkoľvek ďalších otázok nás, prosím, kontaktujte.

Kontaktujte nás

Pavol Pravda

Pavol Pravda

Partner, transakčné poradenstvo, PwC Slovakia

Tel: +421 911 400 763

Sledujte nás