Finančné due diligence (na strane kupujúceho)

Každá spoločnosť zvažujúca obchodnú transakciu si potrebuje overiť všetky predpoklady, z ktorých pri danej transakcii vychádza. Finančné due diligence poskytuje toto ubezpečenie kupujúcim z radov podnikov a finančných inštitúcií prostredníctvom analýzy a potvrdenia všetkých finančných, komerčných, prevádzkových a strategických predpokladov. Využíva predchádzajúce obchodné skúsenosti na vytvorenie názoru o budúcnosti a minimalizuje pravdepodobnosť výskytu nepredvídateľných situácií a „čiernych dier“.

Jednotlivými zložkami uvedenej služby sú due diligence v oblasti tržieb, v oblasti trhu, potvrdenia synergií, udržateľnosti príjmov, budúcich peňažných tokov a všetkých prevádzkových záležitostí, ako aj vypracovanie štruktúry transakcie.

Potenciálne problémy

  • Potrebujete rozšíriť existujúce aktivity Vašej spoločnosti prostredníctvom akvizície doplnkových produktov
  • Chcete kúpiť spoločnosť s cieľom získať prístup k jej existujúcim produktom na nových trhoch, alebo rozšíriť vlastnú zákaznícku bázu
  • Potrebujete rozšíriť súčasné portfólio produktov a služieb Vašej spoločnosti prostredníctvom akvizície nových produktov a služieb s potenciálnym cieľom poskytnutia zaistenia proti fluktuáciám na trhoch, na ktorých Vaša spoločnosť pôsobí
  • Chcete rozložiť trhové riziko Vašej spoločnosti prostredníctvom kúpy spoločnosti v inej krajine

Ako Vám vieme pomôcť

  • Rozšírime poznatky a znalosti kupujúceho o cieľovej spoločnosti, a tým zvýšime pravdepodobnosť, že ciele transakcie budú dosiahnuté
  • Pomôžeme Vám identifikovať a pochopiť rozhodujúce faktory úspechu, vďaka čomu lepšie porozumiete všetkým relevantným problémom a otázkam, takže budete môcť urobiť rozhodnutie podložené spoľahlivými informáciami
  • Zdôrazníme silné stránky, na ktorých je možné stavať, a zároveň aj slabé stránky, ktoré možno odstrániť

Kontaktujte nás

Pavol  Pravda

Pavol Pravda

Partner, PwC Slovakia

Tel: +421 911 400 763

Sledujte nás