Poradenstvo pri fúziach a akvizíciách (M&A)

Keď organický rast neuspokojuje potreby vašich akcionárov či spoločníkov, alebo by ste chceli odpredať aktíva nesúvisiace s vašou hlavnou činnosťou, vieme vám pomôcť.

Naši experti v oblasti M&A vám pomôžu vstúpiť na nové trhy, získať nové aktíva, technológie, personál, duševné vlastníctvo či zdroje financovania.

Taktiež vám pomôžeme reštrukturalizovať majetkovú základňu vášho podniku odpredaním nerentabilných aktív alebo tých častí podniku, ktoré nesúvisia s vašou hlavnou podnikateľskou činnosťou.

 • Chcete rýchlo vstúpiť na nové trhy, rýchlo získať aktíva, technológie, personál, duševné vlastníctvo či zdroje financovania?
 • Chcete reštrukturalizovať majetkovú základňu vášho podniku odpredaním nerentabilných aktív / častí podniku?
 • Chcete zistiť hodnotu vášho podniku?
 • Chcete získať peňažné prostriedky na expanziu?
 • Hľadáte pomoc s nasmerovaním a plánovaním podnikania, čo môže viesť k transakcii v oblasti M&A?

Poskytujeme celú škálu služieb v oblasti M&A a finančného poradenstva vo všetkých priemyselných odvetviach, počnúc akvizíciami a končiac získaním zdrojov financovania. Nech ste hocikde, sme schopní zabezpečiť vám v krátkom čase lokálne tímy našich pracovníkov– tímy, ktoré v sebe spájajú naše hlboké skúsenosti z daného odvetvia s lokálnymi vedomosťami s cieľom sústrediť sa na vašu transakciu. Pre každú transakciu sme schopní využiť celú škálu služieb PwC - vrátane due diligence, daňového a právneho poradenstva.

Ako vám vieme pomôcť:

 • Odborným poradenstvom počas celej transakcie
 • Osvedčenou schopnosťou pomôcť vám nájsť správneho kupca pre vaše podnikanie alebo identifikovať správny cieľ pre akvizíciu, ktorý by bol v súlade s vašimi strategickými ambíciami
 • Výhodami plynúcimi z prístupu k špecialistom na pravidlá a reguláciu pre kótované spoločnosti
 • Národnou a medzinárodnou sieťou odborníkov so špecifickými lokálnymi znalosťami

Poradenské služby PwC v oblasti M&A zahŕňajú:

Poradenstvo týkajúce sa každej stránky akvizícií, odpredajov, private equity transakcií a získavania zdrojov financovania; patrí sem:

 • Realizácia transakcie
 • Vyhľadanie transakcie
 • Ohodnotenie aktív
 • Vypracovanie podnikateľského plánu a finančného modelovania projekcii
 • Získavanie kapitálu, získavanie úverov a financovania cez private equity
 • Reštrukturalizácia dlhu
 • Projektové riadenie iných poradcov (napr. právnikov, poskytovateľov due diligence, atď.)
 • Posúdenie stratégií odchodu
 • Strategické poradenstvo a pomoc pri plánovaní obchodov
 • Stiahnutie spoločnosti z burzy cenných papierov
 • Poradenstvo pri nepriateľských ponukách a obrane proti cenovej ponuke

Kontaktujte nás

Pavol Pravda

Pavol Pravda

Partner, transakčné poradenstvo, PwC Slovakia

Tel: +421 911 400 763

Sledujte nás