Skip to content Skip to footer
Hľadať

Načítavajú sa výsledky

Projektové financovanie / verejno – súkromné partnerstvo (PPP)

Spoločnosť PwC poskytla poradenstvo pri financovaní najväčších transakcií v oblasti výstavby infraštruktúry v Európe, napriek zložitej situácii na finančných trhoch! Naša spoločnosť zostáva silným partnerom pre verejný sektor skrz obrovské transakcie, na ktorých sa zúčastnila. Navyše, pri množstve ďalších projektov sme poskytovali poradenstvo i pre súkromný sektor. Participovali sme na troch cestných projektoch: M25 vo Veľkej Británii, A2 v Poľsku a R1 v Slovenskej republike. Vo všetkých prípadoch ide o transakcie s investičnou hodnotou v miliardách euro.

*podľa ocenení časopisu Project Finance International a agentúry Thomson Reuters 2009

Je našou úlohou pochopiť, poskytnúť poradenstvo a riešiť komplexné problémy v súvislosti s transakciami, financovaním a verejným záujmom na rozhraní medzi verejným a súkromným sektorom. Či už sa jedná o získavanie financovania pre projekty infraštruktúry alebo obstarávanie partnerov zo súkromného sektoru pre našich klientov z verejného sektoru, sme schopní dodať riešenia, ktoré financujú nové cesty, rekonštrukcie budov, stavby škôl, modernizácie nemocníc, zlepšujú železničné služby a regenerujú obce. S rozsiahlou, viac ako desaťročnou celosvetovou praxou v poskytovaní odborného, inovatívneho poradenstva v rámci širokej škály transakcií, naše globálne skúsenosti a lokálne znalosti nám umožňujú dodávať integrované stratégie a služby, ktoré naši klienti vyžadujú.

Klienti zo súkromného sektora si objednávajú naše služby, aby:
 • Získali prístup k našim znalostiam z verejného sektoru a z procesov vereného obstarávania
 • Sme spojili partnerov projektu a naštrukturovali konzorciá
 • Sme dojednali konkurencieschopné financovanie a štruktúry financovania
 • Sme riešili daňové a účtovné aspekty obstarávania
Klienti z verejného sektora si objednávajú naše služby, aby:
 • Zrýchlili dodávanie služieb verejného sektora a služieb infraštruktúry
 • Získali poradenstvo ohľadne stratégie zahrnutia súkromného sektoru pri dodávaní verejných služieb
 • Získali financovanie potrebných dodatočných investícií do infraštruktúry, pri dodržiavaní pravidiel kontroly zadlženia verejného sektoru a Maastrichtských kritérií
 • Presunuli primerané riziko do súkromného sektoru a aby zlepšili svoju ekonomickú efektívnosť
 • Verejné obstarávanie prebehlo tak, aby za svoje zdroje získali najlepšiu hodnotu

Ako Vás môžeme podporiť

 • Skúsený tím so odbornými znalosťami z odvetvia poskytuje nezávislé a objektívne finančné poradenstvo pri transakciách
 • Naše skúsenosti a zručnosti v riadení procesov verejného obstarávania prinášajú hodnotu za peniaze
 • Excelentné znalosti úverových a akciových trhov a štruktúr nám umožňuje navrhnúť inovatívne štruktúry financovania, ktoré zaručujú robustné a efektívne projektové riešenia
 • Zaobstaranie potrebných zdrojov na ukončenie komplexných transakcií

Čítať viac...

PwC služby v oblasti PPP projekt

 • Transakčné poradenstvo verejnému a súkromnému setoru pri PPP/PFI projektoch
  • Navrhnutie a realizácia projektu a implementácia procesu obstarania
  • Štruktúrovanie transakcií a dojednanie financovania pre súkromný sektor
  • Vyjednávanie až do uzavretia zmluvy
  • Asistencia pri riadení partnerstiev po uzavretí zmluvy
  • Post-transakčné služby
 • Projektové financovanie a dlhodobé financovanie rozvoja infraštruktúry
 • Poradenstvo ohľadne verejných politík a stratégií
 • Služby financovania spoločnosti a poradenstvo pri úveroch
 • Poradenstvo ohľadom regionálneho rozvoja a súvisiacich grantov
 • Poradenstvo pri outsourcingu

Čítať viac...

Sme hrdí, že sme boli uznaní*

 • Poradca roka v Európe
 • PPP transakcia roka v Európe - M25
 • Infraštruktúrna transakcia roka v Európe - R1

Kontaktujte nás

Pavol Pravda

Pavol Pravda

Partner, PwC Slovakia

Tel: +421 911 400 763

Sledujte nás