Komerčné & trhové due diligence

Ak má firma alebo private equity dom záujem kúpiť inú spoločnosť, potrebuje najskôr dôkladne poznať jej súčasnú a plánovanú výkonnosť. PwC predkladá správu z komerčného due diligence, ktorá zvyčajne zahŕňa podrobné posúdenie podnikateľského plánu spoločnosti v kontexte odhadovaných trhových podmienok a predpokladaného vývoja odvetvia/konkurencie.

commerce

Vykonali sme vyše 600 komerčných due diligence a realizovali vyše 150 konzultačných projektov po celom svete. Pravidelne spolupracujeme s tímami PwC, ktoré sa špecializujú na finančné due diligence a delíme sa s nimi o zistenia a závery. V dôsledku toho vychádzajú naše závery z dôkladne preskúmaných a integrovaných pohľadov na všetky aspekty transakcie.

Kontaktujte nás

Pavol  Pravda

Pavol Pravda

Partner, PwC Slovakia

Tel: +421 911 400 763

Sledujte nás