Skip to content Skip to footer
Hľadať

Načítavajú sa výsledky

Komerčné & trhové due diligence

Ak má firma alebo private equity dom záujem kúpiť inú spoločnosť, potrebuje najskôr dôkladne poznať jej súčasnú a plánovanú výkonnosť. PwC predkladá správu z komerčného due diligence, ktorá zvyčajne zahŕňa podrobné posúdenie podnikateľského plánu spoločnosti v kontexte odhadovaných trhových podmienok a predpokladaného vývoja odvetvia/konkurencie.

commerce

Vykonali sme vyše 600 komerčných due diligence a realizovali vyše 150 konzultačných projektov po celom svete. Pravidelne spolupracujeme s tímami PwC, ktoré sa špecializujú na finančné due diligence a delíme sa s nimi o zistenia a závery. V dôsledku toho vychádzajú naše závery z dôkladne preskúmaných a integrovaných pohľadov na všetky aspekty transakcie.

Potenciálne problémy

 • Zvažujete akvizíciu spoločnosti, no panuje istá neistota ohľadom trhu či konkurencie (napr. ohľadom nových technológií, zákazníkov, trendov, legislatívy, silných kupujúcich alebo nových geografických trhov) a vy preto potrebujete vedieť, aký dopad môžu mať tieto otázky na súčasnú a budúcu hodnotu spoločnosti?
 • Zvažujete akvizíciu spoločnosti, no plánované tržby resp. zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) sa zdajú byť v porovnaní s historickým vývojom príliš optimistické? Preto potrebujete otestovať resp. overiť, či je možné tieto prognózy dosiahnuť
 • Zvažujete akvizíciu spoločnosti, no podstatná časť plánovaných tržieb resp. EBIT sa zdá byť založená na úspechu nových produktov, zákazníkov resp. trhov? Preto potrebujete otestovať resp. overiť zmysluplnosť týchto predpokladov

Čítať viac...

Ako Vám vieme pomôcť

 • Vaša organizácia získa maximálny prínos zo siete PwC v najkritickejšom štádiu procesu, čo Vám umožní prijať fundované rozhodnutia o tom, či sa stále chcete uberať týmto smerom
 • Rýchla diagnóza a následný dôraz na kľúčové komerčné problémy spojené s transakciou, výsledkom čoho bude istota, že Vám bolo poskytnuté odborné poradenstvo ohľadom najnovšieho vývoja vo vybranom sektore
 • Naše tímy už v minulosti získali bohaté skúsenosti v danom odvetví, a preto sa nebudú musieť učiť „za pochodu“ na Vaše náklady. To Vám pomôže kontrolovať Vaše náklady
 • Závery PwC vychádzajú z dôkladne preskúmaných a integrovaných pohľadov na všetky aspekty transakcie. Výsledkom je rýchlejší, pohodlnejší a efektívnejší proces due diligence, čo znamená, že Vaša organizácia dostane iba jednu správu namiesto dvoch alebo troch. To Vám šetrí čas a samozrejme i náklady

Čítať viac...

Služby PwC v oblasti komerčného & trhového due diligence zahŕňajú:

 • Udržateľnosť konkurenčnej výhody a tržieb / príjmov
 • Dosiahnuteľnosť prognóz podnikateľského plánu
 • Zameranie sa na špecifický trh / na investičné riziká súvisiace s daným odvetvím
 • Strategické / trhové príležitosti, ktoré vytvárajú hodnoty
 • Dopady na finančnú výkonnosť / oceňovanie

Čítať viac...

Kontaktujte nás

Pavol Pravda

Pavol Pravda

Partner, PwC Slovakia

Tel: +421 911 400 763

Sledujte nás