Skip to content Skip to footer
Hľadať

Načítavajú sa výsledky

Finančné due diligence (na strane predávajúceho)

Ak je na predaj spoločnosť alebo niektorá jej časť, potrebuje potenciálnym záujemcom ukázať hĺbkovú správu o svojom finančnom zdraví. Táto služba sa nazýva: „vendor due diligence“. PwC uspokojí požiadavky obidvoch strán: strany kupujúceho i predávajúceho, prostredníctvom nezávislého pohľadu na podnik, ktorý v sebe zahŕňaj názor na jeho výkonnosť a vyhliadky do budúcnosti.

Cieľom služby vendor due diligence je upozorniť a poukázať na obavy a problémy, ktoré môžu byť relevantné aj pre najnáročnejších kupujúcich. Predávajúcim, ktorí odpredávajú celú spoločnosť alebo niektorú jej časť poskytuje služba „vendor assistance“ riešenia šité na mieru s cieľom úspešne ukončiť danú transakciu.

Potenciálne problémy

 • Núti Vás stratégia Vašej spoločnosti odpredať časť podniku, či už vyčlenením časti podniku (carve out) alebo odpredajom samostatného podniku?
 • Nachádza sa Vaša spoločnosť v procese reštrukturalizácie/prehodnocovania hlavných aktivít?
 • Chcete prehodnotiť Vaše portfólio činností a zamerať sa na hlavný predmet podnikania, príp. chcete vrátiť hodnotu akcionárom?
 • Začali ste cítiť tlak od finančných inštitúcií v dôsledku zhoršujúcich sa finančných ukazovateľov?

Naši špecialisti na vendor assistance počas celého procesu spolupracujú s vedením spoločnosti a jeho hlavnými poradcami, pričom zabezpečujú, aby boli všetky príležitosti a problémy správne pochopené a aby boli podniknuté všetky potrebné kroky.

Čítať viac...

Ako Vám môžeme pomôcť

 • Poskytnutím väčšej kontroly predávajúcemu nad procesom a načasovaním predaja, ktorá mu môže zabezpečiť vyššiu cenu za podnik
 • Poskytnutím väčšej istoty kupujúcim ohľadom predmetu podnikania a charakteristík peňažných tokov obstarávanej spoločnosti. To pomôže prijať rozhodnutie o cene a úrovni zadlženia, ktorú je kupujúci schopný podporiť
 • Zredukovaním narušenia podnikania vďaka lepšej kontrole procesu predaja
 • Dodaním dôveryhodnosti faktom, číselným údajom a informáciám obsiahnutým v informačnom memorande
 • Odstránením nevyhnutnosti kupujúcich mať rozsiahly prístup k informáciám pre ich vlastné due diligence, pretože sa budú môcť spoľahnúť na správu z našej hĺbkovej analýzy
 • Naši špecialisti na vendor assistance môžu zabezpečiť, že predávajúci si udrží tempo a iniciatívu počas procesu predaja
 • Skorým identifikovaním kritických problémov, umožňujúcim „preskupenie a nápravu“ mimo svetla verejnosti
 • Rýchlym vykonaním transakcie od momentu oznámenia, čím sa zredukuje narušenie podnikania a urýchli prevod na nových majiteľov
 • Znížením rizika plynúceho z neistoty pre kupujúcich z radov finančných inštitúcií, potenciálne odôvodňujúc vyššie ponuky

Služba „vendor assistance“ je potenciálne vhodnejšia v situáciách, keď je predpokladaným kupujúcim obchodná spoločnosť, a môže byť menej časovo náročná než úplná služba „vendor due diligence“. Hlavný rozdiel medzi oboma službami spočíva v tom, že služba „vendor assistance“ sa vykonáva len pre vlastnú potrebu predávajúceho.

Čítať viac...

Viac o službách PwC v oblasti finančného due diligence

 • Vendor due diligence je hĺbková správa o finančnom zdraví predávanej spoločnosti. Predávajúcemu poskytuje väčšiu kontrolu nad procesom a načasovaním predaja, ktorá mu môže pomôcť zabezpečiť vyššiu cenu za podnik
 • Vendor assistance poskytuje na mieru šité riešenia pomoci predávajúcim pre úspešné ukončenie transakcie. Poskytuje sa iba pre potreby predajcu

Čítať viac...

Kontaktujte nás

Alexander Šrank

Alexander Šrank

Partner, Trhy a kapitálové transakcie, PwC Slovakia

Tel: +421 259 350 587

Pavol Pravda

Pavol Pravda

Direktor, PwC Slovakia

Tel: +421 911 400 763

Sledujte nás