Finančné due diligence (na strane predávajúceho)

Ak je na predaj spoločnosť alebo niektorá jej časť, potrebuje potenciálnym záujemcom ukázať hĺbkovú správu o svojom finančnom zdraví. Táto služba sa nazýva: „vendor due diligence“. PwC uspokojí požiadavky obidvoch strán: strany kupujúceho i predávajúceho, prostredníctvom nezávislého pohľadu na podnik, ktorý v sebe zahŕňaj názor na jeho výkonnosť a vyhliadky do budúcnosti.

Cieľom služby vendor due diligence je upozorniť a poukázať na obavy a problémy, ktoré môžu byť relevantné aj pre najnáročnejších kupujúcich. Predávajúcim, ktorí odpredávajú celú spoločnosť alebo niektorú jej časť poskytuje služba „vendor assistance“ riešenia šité na mieru s cieľom úspešne ukončiť danú transakciu.

Kontaktujte nás

Pavol  Pravda

Pavol Pravda

Partner, PwC Slovakia

Tel: +421 911 400 763

Sledujte nás