Finančné due diligence (na strane predávajúceho)

Ak je na predaj spoločnosť alebo niektorá jej časť, potrebuje potenciálnym záujemcom ukázať hĺbkovú správu o svojom finančnom zdraví. Táto služba sa nazýva: „vendor due diligence“. PwC uspokojí požiadavky obidvoch strán: strany kupujúceho i predávajúceho, prostredníctvom nezávislého pohľadu na podnik, ktorý v sebe zahŕňaj názor na jeho výkonnosť a vyhliadky do budúcnosti.

Cieľom služby vendor due diligence je upozorniť a poukázať na obavy a problémy, ktoré môžu byť relevantné aj pre najnáročnejších kupujúcich. Predávajúcim, ktorí odpredávajú celú spoločnosť alebo niektorú jej časť poskytuje služba „vendor assistance“ riešenia šité na mieru s cieľom úspešne ukončiť danú transakciu.

Potenciálne problémy

 • Núti Vás stratégia Vašej spoločnosti odpredať časť podniku, či už vyčlenením časti podniku (carve out) alebo odpredajom samostatného podniku?
 • Nachádza sa Vaša spoločnosť v procese reštrukturalizácie/prehodnocovania hlavných aktivít?
 • Chcete prehodnotiť Vaše portfólio činností a zamerať sa na hlavný predmet podnikania, príp. chcete vrátiť hodnotu akcionárom?
 • Začali ste cítiť tlak od finančných inštitúcií v dôsledku zhoršujúcich sa finančných ukazovateľov?

Naši špecialisti na vendor assistance počas celého procesu spolupracujú s vedením spoločnosti a jeho hlavnými poradcami, pričom zabezpečujú, aby boli všetky príležitosti a problémy správne pochopené a aby boli podniknuté všetky potrebné kroky.

Čítať viac...

Ako Vám môžeme pomôcť

 • Poskytnutím väčšej kontroly predávajúcemu nad procesom a načasovaním predaja, ktorá mu môže zabezpečiť vyššiu cenu za podnik
 • Poskytnutím väčšej istoty kupujúcim ohľadom predmetu podnikania a charakteristík peňažných tokov obstarávanej spoločnosti. To pomôže prijať rozhodnutie o cene a úrovni zadlženia, ktorú je kupujúci schopný podporiť
 • Zredukovaním narušenia podnikania vďaka lepšej kontrole procesu predaja
 • Dodaním dôveryhodnosti faktom, číselným údajom a informáciám obsiahnutým v informačnom memorande
 • Odstránením nevyhnutnosti kupujúcich mať rozsiahly prístup k informáciám pre ich vlastné due diligence, pretože sa budú môcť spoľahnúť na správu z našej hĺbkovej analýzy
 • Naši špecialisti na vendor assistance môžu zabezpečiť, že predávajúci si udrží tempo a iniciatívu počas procesu predaja
 • Skorým identifikovaním kritických problémov, umožňujúcim „preskupenie a nápravu“ mimo svetla verejnosti
 • Rýchlym vykonaním transakcie od momentu oznámenia, čím sa zredukuje narušenie podnikania a urýchli prevod na nových majiteľov
 • Znížením rizika plynúceho z neistoty pre kupujúcich z radov finančných inštitúcií, potenciálne odôvodňujúc vyššie ponuky

Služba „vendor assistance“ je potenciálne vhodnejšia v situáciách, keď je predpokladaným kupujúcim obchodná spoločnosť, a môže byť menej časovo náročná než úplná služba „vendor due diligence“. Hlavný rozdiel medzi oboma službami spočíva v tom, že služba „vendor assistance“ sa vykonáva len pre vlastnú potrebu predávajúceho.

Čítať viac...

Viac o službách PwC v oblasti finančného due diligence

 • Vendor due diligence je hĺbková správa o finančnom zdraví predávanej spoločnosti. Predávajúcemu poskytuje väčšiu kontrolu nad procesom a načasovaním predaja, ktorá mu môže pomôcť zabezpečiť vyššiu cenu za podnik
 • Vendor assistance poskytuje na mieru šité riešenia pomoci predávajúcim pre úspešné ukončenie transakcie. Poskytuje sa iba pre potreby predajcu

Čítať viac...

Kontaktujte nás

Alexander Šrank

Alexander Šrank

Partner, Trhy a kapitálové transakcie, PwC Slovakia

Tel: +421 259 350 587

Pavol Pravda

Pavol Pravda

Direktor, PwC Slovakia

Tel: +421 911 400 763

Sledujte nás