Due diligence

Pomáhame klientom realizovať transakcie rýchlejšie, s menšími prerušeniami a za atraktívnejšiu cenu.

Due diligence

Prostredníctvom tímov zložených z odborníkov na viaceré oblasti spájame všetky potrebné odborné znalosti z celej firmy, vrátane využitia širokých firemných skúseností a vedomostí z jednotlivých odvetví.

Poskytujeme:

Finančné due diligence (na strane kupujúceho)

Každá spoločnosť zvažujúca obchodnú transakciu si potrebuje overiť všetky predpoklady, z ktorých pri danej transakcii vychádza. Finančné due diligence poskytuje toto ubezpečenie kupujúcim z radov podnikov a finančných inštitúcií prostredníctvom analýzy a potvrdenia všetkých finančných, komerčných, prevádzkových a strategických predpokladov.

Viac informácií

Finančné due diligence (na strane predávajúceho)

Ak je na predaj spoločnosť alebo niektorá jej časť, potrebuje potenciálnym záujemcom ukázať hĺbkovú správu o svojom finančnom zdraví. Táto služba sa nazýva: „vendor due diligence“. PwC uspokojí požiadavky obidvoch strán: strany kupujúceho i predávajúceho, prostredníctvom nezávislého pohľadu na podnik, ktorý v sebe zahŕňaj názor na jeho výkonnosť a vyhliadky do budúcnosti.

Viac informácií

Komerčné & trhové due diligence

Ak má firma alebo private equity dom záujem kúpiť inú spoločnosť, potrebuje najskôr dôkladne poznať jej súčasnú a plánovanú výkonnosť. PwC predkladá správu z komerčného due diligence, ktorá zvyčajne zahŕňa podrobné posúdenie podnikateľského plánu spoločnosti v kontexte odhadovaných trhových podmienok a predpokladaného vývoja odvetvia/konkurencie.

Viac informácií

Služby po ukončení transakcie

Kupujúci/predávajúci z radov firiem a private equity potrebujú rýchlo a efektívne pochopiť, čo je hlavným hnacím motorom danej investície a aké kroky treba podniknúť, aby sa hodnota transakcie realizovala čo najefektívnejšie.

Viac informácií

Zmluva o predaji a kúpe podielu (SPA)

Pri každej transakcii je zmluva o predaji a kúpe podielu (ďalej „zmluva“ alebo „SPA“) výsledkom kľúčových komerčných a cenových rokovaní. Kupujúci a predávajúci sú stále dômyselnejší pri hľadaní spôsobov, ako dosiahnuť potenciálnu hodnotu, ktorú možno získať vyjednaním a realizovaním zmluvy.

Viac informácií

Štruktúrovanie pri transakcii

Naši fundovaní odborníci na oblasť štruktúrovania poskytujú poradenstvo ohľadom optimálnej štruktúry transakcie a možnosti jej realizácie. Tím vypracúva riešenia pre širokú škálu transakcií, vrátane akvizícií, odpredajov, vstupu na burzu cenných papierov, projektov PFI/PPP, reštrukturalizácií skupiny, finančnej reštrukturalizácie a vytvárania strategických aliancií.

Viac informácií

Kontaktujte nás

Pavol  Pravda

Pavol Pravda

Partner, PwC Slovakia

Tel: +421 911 400 763

Sledujte nás