Skip to content Skip to footer
Hľadať

Načítavajú sa výsledky

HR Akadémia

HR Akadémia je študijný program vhodný pre ľudí z biznis prostredia so záujmom rozšíriť si HR vedomosti a zručnosti alebo podporiť svoju kariéru poznaním a aplikovaním najnovších trendov z oblasti riadenia ľudských zdrojov.

PwC Akadémia je akreditovaným poskytovateľom CIPD (Chartered Institute of Personnel and Development) kvalifikácií a získala status Centre of Excellence pre Akadémie v CEE regióne. Organizuje, koordinuje a riadi CIPD kvalifikácie v 13-tich krajinách Európy.

Vychádzajúc zo skúseností vzdelávania v oblasti HR, znalostí zo svetovej siete PwC a CIPD ako profesijnej organizácie, prinášame produkt HR Akadémia. Našim cieľom je prispieť k rozvoju agilného HR na Slovensku a vytvoriť inšpiratívne študijné prostredie na zdieľanie skúseností.

HR Akadémia s PwC

 • Polročný študijný program v slovenskom jazyku, prebiehajúci formou workshopov, pokrývajúci kľúčové oblasti HR.
 • Praktická aplikácia s využitím prípadových štúdií, skupinových a individuálnych zadaní a aktivít.
 • Práca s výsledkami najnovších výskumov, teórií a aplikačnej praxe.
 • Interaktívny program zostavený z facilitovaných workshopov v rámci 4. modulov.
 • Zdieľanie skúseností a best practice medzi účastníkmi kurzu z rôznych spoločností a odvetví.
 • Prezentovanie krátkej prípadovej štúdie aplikovania HR iniciatívy vo firemnom prostredí.
 • 8 školiacich dní.
 • Podpora zo strany školiteľa počas celej doby štúdia.
 • Štúdium ukončené PwC Certifikátom.

Modul 1

Strategické agilné HR a riadenie zmeny (2 dni)

 • HR manažér vs. HR líder: zručnosti, znalosti a postoje
 • Ako spraviť z HR biznis funkciu
 • Ktorý z HR modelov je pre našu firmu efektívny
 • Ako nastaviť firemnú kultúru, riadiť projekty a zmeny

Modul 2

Dáta v HR (2 dni)      

 • Koncept EBHR – „Evidence based HR“
 • Malé vs. veľké dáta -  práca s HR dátami
 • Analýza dát a zostavenie silného podnikateľského zámeru
 • Meranie výkonu HR vo firme
 • Prehľadné analytické zobrazenie (dashboards) pre strategické riadenie HR

Modul 3

Stratégia odmeňovania a prepojenie na výkon (2 dni)

 • Aký je Váš HC ROI
 • Stratégia „Total Pay“ – finančné a nefinančné zložky odmeňovania
 • Proces hodnotenia pracovných pozícií a nastavenia mzdových pásiem
 • Motivácia a vekový manažment- päť generácií na pracovisku
 • Transparentnosť v odmeňovaní 
 • Riadenie výkonu – tradičné a moderné prístupy

Modul 4

Biznis potrebuje ľudí. Ako a kde ich nájsť z interných a externých zdrojov. (2 dni) 

 • Trendy 2020 v nábore a výbere
 • Ako dosiahnuť správny počet, správnych ľudí, na správnom mieste, v správny čas, za správne peniaze
 • Adaptačný proces nového zamestnanca
 • Riadenie talentov
 • Nástupníctvo
 • Kariérny rozvoj 
 • Znižovanie stavu zamestnancov

 

Cena školenia

Celý kurz (8 školiacich dní) - 1 890 EUR + DPH 

Cena pri registrácii do 15.11.2021 - 1 275 EUR 

Vybraný modul (2 školiace dni) - 600 EUR + DPH 

 

Lektorka

Vanda Šinková

Vanda je členkou medzinárodnej profesijnej organizácie CIPD. Ako certifikovaný školiteľ zastrešuje a tiež školí študijné programy CIPD v krajinách strednej a východnej Európy. Vanda je zároveň lídrom CIPD Centre of Excellence pre tento región. Predtým bola viac ako 15 rokov zodpovedná za kompletnú agendu riadenia ľudských zdrojov v PwC na Slovensku, kde sa venovala organizačnému rozvoju a rozvoju talentov, strategickému HR manažmentu, talentmanažmentu, odmeňovaniu. Počas práce v PwC spolupracovala a spolupracuje aj na rôznych poradenských projektoch v oblasti riadenia a rozvoja zamestnancov.

Kontaktujte nás

Akadémia PwC

Akadémia PwC

vzdelávací inštitút, PwC Slovakia

Sledujte nás