HR Akadémia

HR Akadémia je študijný program vhodný pre ľudí z biznis prostredia so záujmom rozšíriť si HR vedomosti a zručnosti alebo podporiť svoju kariéru poznaním a aplikovaním najnovších trendov z oblasti riadenia ľudských zdrojov.

PwC Akadémia je akreditovaným poskytovateľom CIPD (Chartered Institute of Personnel and Development) kvalifikácií a získala status Centre of Excellence pre Akadémie v CEE regióne. Organizuje, koordinuje a riadi CIPD kvalifikácie v 13-tich krajinách Európy.

Vychádzajúc zo skúseností vzdelávania v oblasti HR, znalostí zo svetovej siete PwC a CIPD ako profesijnej organizácie, prinášame produkt HR Akadémia. Našim cieľom je prispieť k rozvoju agilného HR na Slovensku a vytvoriť inšpiratívne študijné prostredie na zdieľanie skúseností.

 

HR Akadémia s PwC

 • Polročný študijný program v slovenskom jazyku, prebiehajúci formou workshopov, pokrývajúci kľúčové oblasti HR.
 • Praktická aplikácia s využitím prípadových štúdií, skupinových a individuálnych zadaní a aktivít.
 • Práca s výsledkami najnovších výskumov, teórií a aplikačnej praxe.
 • Interaktívny program zostavený z facilitovaných workshopov v rámci 4. modulov.
 • Zdieľanie skúseností a best practice medzi účastníkmi kurzu z rôznych spoločností a odvetví.
 • Prezentovanie krátkej prípadovej štúdie aplikovania HR iniciatívy vo firemnom prostredí.
 • 8 školiacich dní.
 • Podpora zo strany školiteľa počas celej doby štúdia.
 • Štúdium ukončené PwC Certifikátom.

Lektorka

Vanda Šinková

Vanda je členkou medzinárodnej profesijnej organizácie CIPD. Ako certifikovaný školiteľ zastrešuje a tiež školí študijné programy CIPD v krajinách strednej a východnej Európy. Vanda je zároveň lídrom CIPD Centre of Excellence pre tento región. Predtým bola viac ako 15 rokov zodpovedná za kompletnú agendu riadenia ľudských zdrojov v PwC na Slovensku, kde sa venovala organizačnému rozvoju a rozvoju talentov, strategickému HR manažmentu, talentmanažmentu, odmeňovaniu. Počas práce v PwC spolupracovala a spolupracuje aj na rôznych poradenských projektoch v oblasti riadenia a rozvoja zamestnancov.

 • HR manažér vs. HR líder: zručnosti, znalosti a postoje.
 • Ako spraviť z HR biznis funkciu.
 • Ktorý z HR modelov je pre našu firmu efektívny.
 • Ako nastaviť kultúru, riadiť projekty a zmeny.
 • Koncept EBHR – „Evidence based HR“.
 • Malé vs. veľké dáta -  práca s HR dátami.
 • Analýza dát a zostavenie silného podnikateľského zámeru.
 • Meranie výkonu HR vo firme.
 • Prehľady analytické zobrazenie pre strategické riadenie HR (Dashboards).
 • Aký je Váš HC ROI ?
 • Stratégia „Total Pay“ – finančné a nefinančné zložky odmeňovania.
 • Proces hodnotenia pracovných pozícií a nastavenia mzdových pásiem.
 • Motivácia a vekový manžment.
 • Transparentnosť v odmeňovaní.
 • Riadenie výkonu - tradičné a moderné prístupy.


 

 • Digitálny marketing, použitie umelej inteligencie (AI) v nábore a výbere pracovníkov.
 • Marketing prijímania zamestnanca, employer branding a EVP.
 • Budovanie značky zamestnávateľa na dnešnom trhu zamestnanca.
 • Strategické plánovanie kapacít.
 • Talent management, kariérny management a nástupníctvo.
 • Diverzita - demystifikovanie a jej praktická aplikácia.


 

Program Počet dni     Termíny 2019/2020      
      Agilné HR: Potreby biznisu a líderstvo v HR 2     16.-17.
december
     
      Dáta v HR 2     16.-17.
január
     
      Stratégia odmeňovania a prepojenie na výkon 2     11.-12.
február
     
      Globálne trendy v nábore a ich vplyv a aplikácia na Slovensku 2     10.-11.
marec
     
      Prezentovanie prípadovej štúdie       TBC      
Štandardná registrácia
 

Celý kurz (8 školiacich dní) - 1 750 EUR + DPH

Vybraný modul (2 školiace dni) - 550 EUR + DPH

Včasná registrácia

Do 18. augusta 2019 - 1 575 EUR + DPH (platí len pre celý kurz).

Účastnicke miesto platí pre spoločnosť, účastníci jednotlivých modulov sa môžu striedať.
Miesto konania: Bratislava

Kontaktujte nás

Akadémia spoločnosti PwC

Na vaše otázky radi odpovieme cez e-mailovú adresu academy.pwc@sk.pwc.com, PwC Slovakia

Radoslav Blahuta

Obchodný zástupca pre PwC Akadémiu, PwC Slovakia

Tel: +421 910 420 818

Sledujte nás