DipIFR - ACCA Diplom v IFRS

Prečo DipIFR

ACCA (Asociácia certifikovaných účtovníkov)

ACCA (Asociácia autorizovaných certifikovaných účtovníkov) získala celosvetovú reputáciu pre svoju výnimočnosť. Jej obsiahle a komplexné kvalifikácie sú uznávané a rešpektované na celom svete. 

Ak sa rozhodnete pre štúdium, stanete sa súčasťou rôznorodej skupiny viac ako 208 000 členov a 503 000 študentov v 179 krajinách.

Prečo ACCA Diplom v IFRS (DipIFR)?

Medzinárodné štandardy finančného vykazovania (IFRS) sú pre mnohé spoločnosti a špecialistov vo finančníctve jednou z hlavných tém. Vyše 90 % svetových ekonomík buď vyžaduje aplikovanie IFRS alebo k nemu smeruje. Len málo subjektov si môže dovoliť ignorovať potrebu vzdelávania svojich pracovníkov v oblasti samotných IFRS a ich dopadu na podnikanie a finančné vykazovanie.

ACCA Diplom v IFRS (DipIFR) je medzinárodne uznávaná kvalifikácia vyvinutá profesijnou organizáciou ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Získanie tejto kvalifikácie posunie Vašu odbornosť v IFRS o úroveň vyššie.

Playback of this video is not currently available

1:42

ACCA Diplom v IFRS (DipIFR) je medzinárodne uznávaná

Získanie tejto kvalifikácie posunie vašu odbornosť v IFRS o úroveň vyššie

Pre koho je DipIFR?

Tento program je určený pre profesionálov pracujúcich v oblasti účtovníctva, auditu a financií a tiež pre tých, ktorí chcú získať kvalifikáciu v medzinárodných štandardoch finančného vykazovania a rozšíriť si tak svoje znalosti o teoretické aj praktické aspekty IFRS.

Čo získate?

 • Podrobnú znalosť základných štandardov IFRS a porozumenie princípom, na ktorých sú založené.
 • Zručnosti potrebné pri vykazovaní podľa IFRS, vrátane konsolidácie účtovnej závierky.
 • Predpoklady pre praktické využitie IFRS.
 • Praktickú skúsenosť so zostavením IFRS výkazov.
 • Kurz je kombináciou prednášok, diskusií a praktických príkladov.

Kurz DipIFR zahŕňa

 • 10 dní tréningu rozdelených do modulov.
 • Študijné materiály vrátane materiálov vytvorených odborníkmi PwC.
 • Komplexný študijný plán pre záverečnú skúšku.
 • Podporu lektorov pri štúdiu počas celej doby trvania prípravného kurzu až po záverečnú skúšku.
 • Testovaciu skúšku vrátane jej vyhodnotenia lektormi.
 • Podpora pri registrácii poskytnutá tímom Akadémie.

Študijné materiály a skúška sú v anglickom jazyku.

Sylabus

A - International sources of authority

 • The International Accounting Standards Board (IASB) and the regulatory framework

B - Elements of financial statements

 • Revenue recognition
 • Property, plant and equipment
 • Impairment of assets
 • Leases
 • Intangible assets and goodwill
 • Inventories and construction contracts
 • Financial instruments
 • Liabilities – provisions, contingent assets and liabilities
 • Accounting for employment and post- employment benefits
 • Taxation in financial statements
 • The effects of changes in foreign currency exchange rates
 • Agriculture
 • Share-based payment
 • Exploration and evaluation expenditures

C - Presentation and additional disclosures

 • Presentation of the statement of financial position, income statement and statement of comprehensive income
 • Earnings per share
 • Events after the reporting date
 • Accounting policies, changes in accounting estimates and errors
 • Related party disclosures
 • Operating segments
 • Reporting requirements of small and medium-sized entities (SMEs)

D - Preparation of external financial reports for combined entities, associates and joint ventures

 • Preparation of group consolidated external reports
 • Business combinations – intra-group adjustments
 • Business combinations – fair value adjustments
 • Business combinations – associates and joint ventures

Čo hovoria naši absolventi?

„Naša spolupráca s PwC Akadémiou začala v roku 2013, keď sme do študijného programu na získanie kvalifikácie FIA prihlásili malú skupinku našich zamestnancov. Na základe veľmi dobrých skúseností s priebehom výučby, spätnej väzby od účastníkov kurzu a nimi dosiahnutých výsledkov sa odvtedy táto prvotná skupinka našich absolventov daného programu rozrástla na takmer desaťnásobok. PwC Akadémia nám pomohla vybudovať vzdelávaciu schému pre kontinuálny rozvoj našich odborných zamestnancov. Teraz po 3 rokoch máme každoročne vyše 250 študentov v študijných programoch na získanie medzinárodne uznávaných kvalifikácií, a to vrátane FIA, ACCA a DipIFR. Uvedené študijné programy sú významnou súčasťou nášho programu na udržanie si talentovaných pracovníkov. Naša miera úspešnosti je vynikajúca – vyše 85 %. Naozaj si veľmi ceníme konzultatívny prístup a administratívnu podporu zo strany PwC Akadémie.“

Mikuláš Chovanec, CEE & MEA Statutory Accounting Manager

„Kvalifikáciu FIA sme nikdy nechceli, považovali sme ju za triviálnu, nerelevantnú a príliš ľahkú pre našich zamestnancov. Starostlivo vybranej malej skupine pracovníkov sme poskytovali dlhodobé komplexné školenia v oblasti IFRS. Študijný program na získanie kvalifikácia FIA nám umožnil zmeniť stratégiu. Teraz školíme viac zamestnancov, aby získali zručnosti a poznatky potrebné na plnenie ich každodenných úloh. 3 roky výučby zameranej na získanie tejto kvalifikácie preukázali, že je to vysoko relevantný a stimulujúci študijný program, ktorý má veľmi pozitívny vplyv na udržanie si nadaných pracovníkov.“

Jozef Hruška, Vedúci centra účtovníctva a controllingu

„Chcela by som vysoko vyzdvihnúť prácu a skúsenosti PwC Akadémie s organizovaním kurzu na získanie medzinárodnej kvalifikácie v oblasti IFRS. Počas kurzu som ocenila najmä vedomosti, skúsenosti a pedagogické schopnosti školiteľa, ktorý je v danej oblasti uznávaným odborníkom. Teoretické znalosti boli podporené aj príkladmi z praxe, ktoré boli vždy vhodne použité so zreteľom na preberanú oblasť. Štúdium s PwC Akadémiou môžem odborníkom pôsobiacim v oblasti účtovníctva, auditu a financií len odporučiť. Zvýšite si tým nielen teoretické vedomosti, ale získate aj predpoklady pre praktické využitie IFRS vo svojej spoločnosti.“

Romana Petríková, Audit Senior Analyst

„Kurz DipIFR som si vybrala preto, aby som lepšie porozumela Medzinárodným štandardom finančného výkazníctva (IFRS) a ich dopadom na každodenný chod firmy a na moje úlohy vo funkcii vedúcej účtovného oddelenia našej britskej spoločnosti. Počas 10-dňového školenia sme nepreberali iba čistú teóriu týkajúcu sa IFRS, ale rozoberali sme aj praktické situácie z reálneho života a osvedčené postupy. Zúčastnila som sa online kurzu, ktorý viedol pán Ivan Kupkovič – vynikajúci školiteľ s bohatými skúsenosťami a jedinečným prístupom ku svojim študentom, na ktorom hneď vidno, že prednášanie ho neskutočne baví. Školenie vrelo odporúčam všetkým účtovníkom, ktorí už majú nejaké tie skúsenosti so súvahou a výkazom ziskov a strát, pretože pre niekoho bez praxe môže byť príliš komplikované a nad jeho sily. Po úspešnom zložení záverečnej skúšky môžem s čistým svedomím povedať, že vzťahy a kontinuitu vo „svete účtovníctva“ chápem teraz oveľa lepšie a že novozískané poznatky skutočne využívam vo svojej každodennej práci.“

Katarina Fecova, Team Lead General Ledger & Head of Accounting UK

„Som nesmierne vďačná za rozhodnutie študovať DipIFR v spolupráci s Akadémiou PwC. Teoretické znalosti obsiahnuté počas prípravy na skúšku viem hravo aplikovať do praxe, a to hlavne vďaka skúsenému tútorovi, ktorý nám okrem teoretických vedomostí odovzdal aj mnoho praktických skúseností a príkladov. S Akadémiou PwC som absolvovala už viacero školení, avšak až pri DipIFR som sa rozhodla absolvovať aj skúšku. Príprava bola síce náročná, ale pomohla mi zdokonaliť sa aj v oblasti štandardov, s ktorými som doposiaľ nemala až toľko praktických skúseností. Po úspešnom absolvovaní DipIFR môžem s radosťou povedať, že akúkoľvek tému v práci riešim, okamžite viem aplikovať príslušný štandard a cítim sa istejšie. DipIFR odporúčam každému, kto pracuje v oblastí účtovníctva, financií či auditu. Každá spoločnosť ocení praktické využitie IFRS štandardov.“

Katarina Fecova, Team Lead General Ledger & Head of Accounting UK

Kontaktujte nás

Akadémia PwC

Akadémia PwC

vzdelávací inštitút, PwC Slovakia

Sledujte nás