Change management

 

Zmeny, ktoré v súčasnom turbulentnom prostredí vznikajú, sú často mimo kontroly akéhokoľvek subjektu. Každá organizácia však môže získať výhodu z efektívnejšieho riadenia zmien. Vedúce spoločnosti prijímajú proces riadenia zmeny ako zručnosť, ktorá sa dá premeniť na konkurenčnú výhodu.

Čo sa naučíte?

Školenie Akadémie, Change management,  je program riadenia zmien založený na praktických skúsenostiach, ktorý využíva overenú metodiku a bohatú sadu nástrojov. Po absolvovaní kurzu sú účastníci schopní úspešne viesť svoje organizácie cez každodenné ale aj radikálne zmeny – definovať a prispôsobovať stratégiu riadenia zmien a plánov riadenia zmien pre komunikáciu, riadenie zúčastnených strán, koučing a tréning.

Komu je školenie určené?

Dvojdňové školenie Change management s Akadémiou je určené predovšetkým change manažérom/manažérom zmien, senior projektovým manažérom, líniovým manažérom, interným konzultantom a strategickým manažérom.  

V čom sme odlišní?

Preferujeme riešenie príkladov z reálneho života, preto nabádame účastníkov, aby si na školenie priniesli vlastné projekty riadenia zmien. Dôraz kladieme na interaktivitu, zdieľanie skúseností a zážitkové učenie. Dotazník pred kurzom nám umožní prospôsobiť obsah tréningu potrebám účastníkov a zamerať sa na témy, na ktorých vám záleží.

Kurz vás naučí ako:

 • ušetriť 30% vášho projektového rozpočtu, 
 • zvýšiť zainteresovanosť zamestnancov o 50%,
 • zvýšiť index spokojnosti zákazníkov.

Kľúčové témy

 • Psychológia zmeny
 • Teórie a perspektívy riadenia zmien
 • John Kotter a jeho koncept riadenia zmien
 • Schopnosť organizácií riadiť zmeny
 • Prepojenie riadenia zmien s biznisom
 • Zmenový vs projektový manažment
 • Definovanie stratégie riadenia zmien
 • Príprava tímu pre riadenie zmien
 • Komunikačný plán
 • Riadenie zúčastnených strán
 • Plán riadenia odporu voči zmenám
 • Tréningový plán
 • Zber a vyhodnocovanie dát spätnej väzby
 • Diagnostika odchýlok a riadenie odporu voči zmene
 • Realizácia zmien

Kontaktujte nás

PwC's Academy

Educational Institute, PwC Slovakia

Radoslav Blahuta

Academy Sales Representative, PwC Slovakia

Tel: +421 2 593 50 210

Sledujte nás