Technológie pre ľudské zdroje

Zvyšovať hodnotu pre firmu

Ozajstná konkurenčná výhoda je zakaždým dôsledkom aktivít upriamených na ľudské as-pekty pracoviska, akými sú napr. silná podniková kultúra, skvelí manažéri, inovácie a presun zodpovedností na podriadených. Tie najvhodnejšie technológie pre ľudské zdroje prenášajú jednoduché a štandardné procesy z vonkajšieho sveta do vášho prostredia, aby sa vaši pracovníci i samotná organizácia mohli sústreďovať na to, čím sa odlíšia od iných, a aby všetci ľudia mohli podávať maximálny pracovný výkon.

„Ak chcete byť naozaj úspešní a v plnej miere využívať všetky prednosti, ktoré nám tie úžasné nové technológie prinášajú, potrebujete plán, ktorý vám ponúka viac než len jed-noduchú implementáciu nejakého systému“.

Dagmar Haklová, Partner

Využiť nové príležitosti

Organizácie sa musia vyrovnávať s tým, že pracovná sila musí byť digitálne zdatná a že tempo zmien vyvolávané novým demografickým vývojom, rozvíjajúcimi sa trhmi a novými technológiami sa neustále zvyšuje. Ako však premeniť tieto výzvy na príležitosti?

Popredné firmy sa už nepýtajú: „Ako zmeníme technológie tak, aby pracovali v náš prospech?“, ale kladú si otázku: „Ako zmeníme to, čo robíme, aby sme z technológií dokázali vyťažiť to najlepšie?“, a využívajú čo najviac vo svoj prospech internetový prieskum medzi spotrebiteľmi, aby im pomohol zvýšiť zisk.

 

Naše globálne spojenectvá

Vieme vám pomôcť definovať vaše podnikateľské potreby a identifikovať najvhodnejšie technológie, ktoré budú pracovať pre vašu organizáciu. Spolupracujeme s poprednými dodávateľmi technológií pre personalistiku, aby sme vám vedeli ponúknuť najlepšie riešenia šité na mieru vašej organizácii.

Kontaktujte nás

Dagmar  Haklová

Dagmar Haklová

Partner, PwC Slovakia

Tel: +421 911 425 109

Zuzana Maronová

Zuzana Maronová

Senior Manager, PwC Slovakia

Tel: +421 911 010 528

Sledujte nás