Όλα τα προγράμματά μας

Tax/ Φορολογία

Accounting/ Λογιστική

Human Resources

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, Certified Lifelong Learning Tutor, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: