Τεκμηρίωση Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών (Transfer Pricing)


Έναρξη:
 11 Μαρτίου 2024
Διάρκεια: 9 ώρες
 

Το σεμινάριο

Πλήρης, κατανοητή και πρακτική ενημέρωση και παρουσίαση για τις διατάξεις και τη νέα μεθοδολογία προέγκρισης των ενδοομιλικών συναλλαγών,  με όλες τις αλλαγές που έχουν γίνει μέχρι σήμερα.

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

 • Ενημερωθείτε για τη συμμόρφωση των ενδοομιλικών συναλλαγών με την αρχή των ίσων αποστάσεων, για την Τεκμηρίωση Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών
 • Εκπαιδευτείτε στο πλαίσιο προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης, όπως καθορίστηκε με τους νόμους 4172/2013 και 4987/2022 (Άρθρα 21 & 22) και σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΑΔΕ.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Σε Φοροτεχνικούς, Λογιστές, Στελέχη λογιστηρίων και επιχειρήσεων, Επιχειρηματίες, Νομικούς και Δικηγόρους

 

Περιεχόμενο

 • Αναλυτική παρουσίαση των νέων διατάξεων ( Άρθρα 21 & 22 Νόμου 4927/2022 και των σχετικών αποφάσεων και εγκυκλίων της ΑΑΔΕ
 • Οι ενδοομιλικές συναλλαγές
 • Η Δημιουργία Φακέλων τεκμηρίωσης και το περιεχόμενό τους - Χρόνος κατάρτισης
 • Μέθοδοι υπολογισμού τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών
 • Πότε δεν απαιτείται να υποβληθούν φάκελοι τεκμηρίωσης
 • Συγκριτικά στοιχεία και ο έλεγχός τους
 • Η Χρήση τραπεζών πληροφοριών (Data base)
 • Διαδικασία ελέγχου των φακέλων τεκμηρίωσης από τις αρμόδιες αρχές
 • Οι προβλεπόμενες κυρώσεις
 • Προέγκριση μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης
 • Παραδείγματα για τη συμπλήρωση φακέλου τεκμηρίωσης

Εισηγητής

 • Παναγιώτης Ξυροτύρης, Manager PwC

Κόστος

 • Εταιρείες (εξ' αποστάσεως παρακολούθηση): 270€
 • Λογιστικά γραφεία (εξ' αποστάσεως παρακολούθηση): 250€
 • Δικηγόροι (εξ' αποστάσεως παρακολούθηση): 250€
 • Ιδιώτες (εξ' αποστάσεως παρακολούθηση): 250€
 • Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015)
 • Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,06%)

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, Certified Lifelong Learning Tutor, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: