Τεκμηρίωση Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών

(Transfer Pricing)

Έναρξη

07/03/2018

Διάρκεια

9 ώρες

Κόστος

400€


Σύντομη περιγραφή

Πλήρης, κατανοητή και πρακτική ενημέρωση και παρουσίαση για τις διατάξεις και τη νέα μεθοδολογία προέγκρισης των ενδοομιλικών συναλλαγών,  με όλες τις αλλαγές που έχουν γίνει μέχρι σήμερα.
 

Στόχος

 • Να ενημερώσει τις Εταιρείες που λειτουργούν με οποιοδήποτε τύπο και μορφή στην Ελλάδα, για τη συμμόρφωση των ενδοομιλικών συναλλαγών με την αρχή των ίσων αποστάσεων, για την Τεκμηρίωση Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών
 • Να παρουσιάσει το νέο πλαίσιο προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης, όπως καθορίστηκε με τους νόμους 4172/2013 και 4174/2013 (Άρθρα 21 & 22) και την απόφαση ΓΓΔΕ με αριθμό Πολ. 1097/2014

 


Διδακτέα ύλη

 • Αναλυτική παρουσίαση των νέων διατάξεων ( Άρθρα 21 & 22 Νόμου 4174/2013 και την απόφαση ΓΓΔΕ με αριθμό Πολ. 1097/2014)
 • Οι ενδοομιλικές συναλλαγές
 • Η Δημιουργία Φακέλων τεκμηρίωσης και το περιεχόμενό τους - Χρόνος κατάρτισης
 • Μέθοδοι υπολογισμού τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών
 • Πότε δεν απαιτείται να υποβληθούν φάκελοι τεκμηρίωσης
 • Συγκριτικά στοιχεία και ο έλεγχός τους
 • Η Χρήση τραπεζών πληροφοριών (Data base)
 • Διαδικασία ελέγχου των φακέλων τεκμηρίωσης από τις αρμόδιες αρχές
 • Οι προβλεπόμενες κυρώσεις
 • Προέγκριση μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης
 • Παραδείγματα για τη συμπλήρωση φακέλου τεκμηρίωσης

 

Ημέρες πραγματοποίησης

 • Τετάρτη 7 Μαρτίου
 • Δευτέρα 12 Μαρτίου
 • Τετάρτη 14 Μαρτίου

View more

Ώρες διεξαγωγής

18:00 – 21:15

View more

Εισηγητής

Δημήτρης Τζαβάρας

View more

Τόπος πραγματοποίησης

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο εκπαιδευτικό μας κέντρο στο Χαλάνδρι επί της Λεωφόρου Κηφισίας 260 (Είσοδος από οδό Κόδρου). 

View more

Τιμολόγηση

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Άρθρο 19, Νόμος 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015).

View more

Επιδότηση

Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24)

View more

Εγγραφή αν είστε...

Contact us

Αριστείδης Πανολαρίδης
Senior Manager
Tel: +30 210 6874559
Email

Αγγέλικα Κοργιοπούλου
Administration
Tel: + 30 210 6874256
Email

Follow us on: