Φορολογία εισοδήματος Νομικών Προσώπων (Ν. 4172/2013): Αναλυτική Παρουσίαση

Έναρξη

07/02/2018

Διάρκεια

33 ώρες

Κόστος

750€


Σύντομη περιγραφή

Η φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων επεκτείνεται σε όλα γενικά τα νομικά πρόσωπα και περιλαμβάνει και τις Ο.Ε, Ε.Ε, κοινοπραξίες, αστικές εταιρείες, κοινωνίες αστικού δικαίου κλπ, καθώς και τις νομικές οντότητες.

Στόχος

Το σεμινάριο έχει ως στόχο την ενημέρωση των συμμετεχόντων για τις διατάξεις του Ν. 4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος) που αφορούν τα νομικά πρόσωπα, όπως οι διατάξεις αυτές έχουν ερμηνευτεί από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.
 


Διδακτέα ύλη

 • Αντικείμενο της φορολογίας
 • Υποκείμενα του φόρου
 • Απαλλασσόμενα νομικά πρόσωπα
 • Μόνιμη εγκατάσταση
 • Φορολογικό έτος
 • Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα
 • Εκπιπτόμενες και μή, επιχειρηματικές δαπάνες (Πολ. 1113/2015)
 • Μεταφορά ζημιών
 • Μερίσματα και Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων - Οδηγίες για την εφαρμογή των άρθρων 48 και 63, αναφορικά με την απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων και παρακράτησης φόρου ενδοομιλικών πληρωμών (Πολ. 1039/2015).
 • Υποκεφαλαιοδότηση και μεταβατικές διατάξεις για τα έτη 2015 - 2016 - Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 49 και της παρ. 9 του άρθρου 72 του ν.4172/2013, αναφορικά με την υποκεφαλαιοδότηση (Πολ. 1037/2015)
 • Transfer pricing (Κανόνες Ενδοομιλικών Συναλλαγών - Άρθρο 50 Κ.Φ.Ε.)
 • Κράτη μή συνεργάσιμα και κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς
 • Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα (Πολ. 1042/2015)
 • Φορολογικός συντελεστής
 • Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
 • Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων και καταβολή φόρου
 • Μεταβατικές διατάξεις
 • Πρακτικές εφαρμογές για υπολογισμό φόρου, προκαταβολής και εκκαθάρισης

 

Εισηγητές

 

 • Σπύρος Βούλγαρης, πρώην Γενικός Διευθυντής Φορολογίας Υπ. Οικονομικών

 • Αριστείδης Πανολαρίδης, Senior Manager, PwC 

 • Δημήτρης Τζαβάρας, Manager, PwC
 •  

  View more

  Τόπος πραγματοποίησης

  Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο εκπαιδευτικό μας κέντρο στο Χαλάνδρι επί της Λεωφόρου Κηφισίας 260 (Είσοδος από οδό Κόδρου). 

  View more

  Τιμολόγηση

  Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Άρθρο 19, Νόμος 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015).

  View more

  Επιδότηση

  Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24)

  View more

  Εγγραφή αν είστε...

  Contact us

  Αριστείδης Πανολαρίδης
  Senior Manager
  Tel: +30 210 6874559
  Email

  Αγγέλικα Κοργιοπούλου
  Administration
  Tel: + 30 210 6874256
  Email

  Follow us on: