Το νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ Επιχειρώ 2024

Ημερομηνία: 22 Απριλίου 2024

Διάρκεια: 1.5 ώρα

Ώρες: 13:00 - 14:30

Το σεμινάριο

Σκοπός της ημερίδας είναι να παρουσιάσει το νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ – Επιχειρώ 2024 όπως αυτό είναι σήμερα ενεργό για υποβολή αιτήσεων έως τα μέσα Μαΐου 2024. Σκοπός του νέου προγράμματος είναι η ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και μη κτιριακών εγκαταστάσεων υφιστάμενων επιχειρήσεων ανεξαρτήτου μεγέθους, δηλαδή πολύ μικρών, μικρών, μεσαίων, μεγάλων και πολύ μεγάλων επιχειρήσεων της Ελληνικής Επικράτειας με τη χορήγηση επιδότησης, σε συγκεκριμένους επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) από τους κλάδους του εμπορίου, των υπηρεσιών, της εστίασης, της παραγωγής αρτοσκευασμάτων και γλυκισμάτων, καθώς και του τουρισμού.

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

 • Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για το αντικείμενο του νέου προγράμματος και πως μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση για την ενεργειακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων τους.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Σε στελέχη επιχειρήσεων, Οικονομικούς και Διοικητικούς διευθυντές, Δικηγόρους, Ορκωτούς Λογιστές-ελεγκτές, Επιχειρηματίες και σε όσους ασχολούνται με αναπτυξιακά θέματα των
  επιχειρήσεων

Περιεχόμενο

 • Σκοπός και αντικείμενο
 • Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια
 • Επιλέξιμες (και μη) δαπάνες
 • Είδη και ποσοστά ενισχύσεων
 • Δικαιούχοι και εξαιρούμενοι ενισχύσεων
 • Χρηματοδοτικό σχήμα επενδυτικών σχεδίων
 • Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων
 • Διαδικασία υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων
 • Υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων
 • Υποχρεώσεις ενισχυόμενων φορέων

Εισηγητές

 • Ματίνα Μυκωνιάτη, Senior Manager PwC  Ελλάδας

Κόστος

 • 30€

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, Certified Lifelong Learning Tutor, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: