Αλλαγές στην Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων

Ελάχιστο Εισόδημα από άσκηση Επιχειρηματικής Δραστηριότητας, Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων έτους 2023

Ημερομηνία: 13 και 14 Μαΐου 2024

Διάρκεια: 8 ώρες

Ώρες: 18:00 - 21:15

Το σεμινάριο

Σκοπός του διήμερου σεμιναρίου είναι να ενημερώσει για τις αλλαγές στις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013), τον προσδιορισμό του εισοδήματος από άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας φυσικών προσώπων καθώς και τα νέα έντυπα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Ε1, Ε2 και Ε3

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

  • Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν έγκαιρα και έγκυρα για τις σημαντικές αλλαγές στη φορολογία Εισοδήματος φυσικών προσώπων και τα νέα έντυπα δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2023

Σε ποιους απευθύνεται

  • Το σεμινάριο απευθύνεται σε Φοροτεχνικούς, Λογιστές, Στελέχη λογιστηρίων και φορολογικών τμημάτων, Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές, Δικηγόρους και σε όσους ασχολούνται με φορολογικά θέματα

Περιεχόμενο

1η ΜΕΡΑ 

«ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 5073/2023».

  • ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΡΘΡΩΝ 28Α-28Δ ΚΦΕ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΖΗΜΙΑΣ – ΜΕΙΩΣΗ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ – ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

(Παρουσίαση διατάξεων, επεξήγηση ερμηνευτικών ζητημάτων και τρόπου εφαρμογής– παραδείγματα) 

  • ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ν.5073/2023 (Βραχυχρόνιες μισθώσεις, χωριστές δηλώσεις, διαδικασία μεταβολής φορολογικής κατοικίας κλπ) 

  • ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

2η ΜΕΡΑ 

«ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023»

  • ΦΕΤΙΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ – ΝΕΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΤΟ Ε1 ΚΑΙ Ε2 – 

  • ΦΕΤΙΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ – ΝΕΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΤΟ Ε3 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Εισηγητές

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: 

  • Ετμεζόγλου Αναστασία – Προϊστάμενη Τμήματος Φορολογίας Φυσικών Προσώπων Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας (ΔΕΑΦ) – ΑΑΔΕ

  • Τζίμα Ιωάννα – Υπάλληλος Τμήματος Φορολογίας Φυσικών Προσώπων Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας (ΔΕΑΦ) – ΑΑΔΕ

Κόστος

  • 230€ (Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ)

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, Certified Lifelong Learning Tutor, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: