Βεβαίωση Οφειλών στην ΑΑΔΕ - Αναστολές καταβολής βεβαιωμένων οφειλών

Ημερομηνία: 21 Νοεμβρίου 2024

Διάρκεια: 3 ώρες

Ώρες: 18:00 - 21:00

Το σεμινάριο

Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να διακρίνουν το θεσμικό πλαίσιο βεβαίωσης των δημοσίων εσόδων και να κατανοήσουν την υποχρέωση καταβολής των οφειλών και τους τρόπους που παρέχει η ΑΑΔΕ για το σκοπό αυτό, να αναγνωρίζουν τις συνέπειες της βεβαίωσης χρηματικών απαιτήσεων (οφειλών) στην περίπτωση της μη εμπρόθεσμης καταβολής, να αναγνωρίζουν τα είδη των αναστολών καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στην ΑΑΔΕ, να κατανοήσουν τις συνέπειες των αναστολών στην υποχρέωση καταβολής των οφειλών και να διακρίνουν τις διαδικασίες είσπραξης οφειλών κατά το χρόνο που οφειλές τελούν σε αναστολή

Δηλώστε συμμετοχή

Λεπτομέρειες Προγράμματος

Οφέλη

  • Κατανόηση των υποχρεώσεων που προκύπτουν στην ΑΑΔΕ και προέρχονται από φόρους και άλλα δημόσια έσοδα τα οποία προσδιορίζονται από άλλους φορείς του Δημοσίου.
  • Εξοικείωση με τους τρόπους καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών
  • Κατανόηση των συνεπειών της μη εμπρόθεσμης καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών και συστηματοποίηση των επακόλουθων διαδικασιών είσπραξης αυτών
  • Εξοικείωση με την έννοια της αναστολής καταβολής βεβαιωμένης οφειλής και τα είδη αναστολών
  • Κατανόηση των συνεπειών των αναστολών των βεβαιωμένων οφειλών στην ΑΑΔΕ όσον αφορά στην υποχρέωση καταβολής τους και στη δυνατότητα της ΑΑΔΕ να επιδιώξει την είσπραξή τους, ανεξάρτητα από το είδος της βεβαιωμένης οφειλής.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Οικονομολόγους, Φοροτεχνικούς, Νομικούς, Στελέχη Υπουργείου Οικονομικών, Συμβούλους Επιχειρήσεων.

Περιεχόμενο

Μέρος Α:

Βεβαίωση οφειλών στην ΑΑΔΕ κατά ΚΦΔ και κατά ΚΕΔΕ, συνέπειες για τον οφειλέτη- Γνωστοποίηση οφειλών και τρόποι καταβολής. 

-Δημόσια Έσοδα, Βεβαίωση κατά Κ.Φ.Δ. και κατά Κ.Ε.Δ.Ε.: εκτελεστός τίτλος – νόμιμος τίτλος είσπραξης

-Αποτελέσματα βεβαίωσης: Κοινοποίηση/Ατομική ειδοποίηση/Υποχρέωση καταβολής

-Τρόποι καταβολής οφειλών. Καταβολή στους φορείς είσπραξης -Συνέπειες από τη μη καταβολή βεβαιωμένων οφειλών

Μέρος Β:

Αναστολές καταβολής βεβαιωμένων οφειλών (εκ του νόμου, διοικητική, δικαστική)-Συνέπειες για τον οφειλέτη

-Έννοια - Σκοπός αναστολών

-Είδη αναστολών: εκ του νόμου, διοικητικού οργάνου, δικαστική

-Συνέπειες για την υποχρέωση καταβολής των οφειλών σε αναστολή : δυνατότητα ή μη λήψης μέτρων αναγκαστικής είσπραξης ή διασφαλιστικών και διοικητικών μέτρων, χορήγησης ή μη αποδεικτικού ενημερότητας, διενέργειας ή μη συμψηφισμού

Εισηγητές

  • Μαρία Στυμφαλιάδου και Ιωάννα Τσιντή, στελέχη ΑΑΔΕ (μόνιμες εκπαιδεύτριες στη Φορολογική & Τελωνειακή Ακαδημία)

Κόστος

  • € 100

Required fields are marked with an asterisk(*)

Υποβάλλοντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και οποιαδήποτε άλλα προσωπικά στοιχεία, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων για αυτόν τον ιστότοπο και συγκατατίθεστε στην επεξεργασία των δεδομένων σύμφωνα με αυτή τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων. Εάν αλλάξετε γνώμη οποιαδήποτε στιγμή, στείλτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην παρακάτω επαφή.

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, Certified Lifelong Learning Tutor, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: