Φορολογικά των Ακινήτων

Έναρξη: 04 Οκτωβριου 2023
Διάρκεια: 30 ώρες


Το σεμινάριο 

Το σεμινάριο έχει στόχο να παρουσιάσει σε σύντομο χρόνο, τα φορολογικά θέματα των ακινήτων. Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο, έχουν δυνατότητα να παρακολουθήσουν δωρεάν το πρόγραμμα "Φορολογία Εισοδήματος Ακινήτων" διάρκειας 3 ωρών!

 

    

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

Ενημερωθείτε σε σύντομο χρόνο, στα φορολογικά θέματα των ακινήτων.

 

Σε ποιους απευθύνεται

 • Οικονομικούς Διευθυντές
 • Μεσίτες
 • Δικηγόρους
 • στελέχη τραπεζών και εταιρειών Leasing
 • Λογιστές
 • Συμβούλους ακινήτων και επιχειρήσεων
 • σε όσους ασχολούνται με τα ακίνητα κλπ.  

Περιεχόμενο

Ενότητα 1η

 • Το έντυπο Ε9
 • Δήλωση στοιχείων ακινήτων
 • Υπόχρεοι συμπλήρωσης του εντύπου 
 • Περιουσιακή κατάσταση φυσικών και νομικών προσώπων
 • Στοιχεία ακινήτων (προσθήκες, μεταβολές, διαγραφές)
 • Περιγραφή ακινήτων 
 • Είδος δικαιώματος

Ενότητα 2η

 • Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) 
 • Αντικείμενο και Υποκείμενο Φόρου 
 • Υπολογισμός κύριου και συμπληρωματικού φόρου 
 • Χρόνος υποβολής δήλωσης και πληρωμής φόρου 
 • Απαλλαγές, Εκπτώσεις και Αναστολή Πληρωμής

Ενότητα 3η

Φορολογία Γονικών Παροχών, Κληρονομιών και Δωρεών

Ενότητα 4η

Φόρος μεταβίβασης ακινήτων

Εισηγητές

Μαργώνη Ευανθία, Δικηγόρος, Ειδική επί θεμάτων Ακινήτων

Κόστος

 • 500€ ανά άτομο
 • Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, Certified Lifelong Learning Tutor, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: