Φορολογικά των Ακινήτων

Έναρξη: 02/10/2019
Διάρκεια 30 ώρες


Το σεμινάριο 

Το σεμινάριο έχει στόχο να παρουσιάσει σε σύντομο χρόνο, τα φορολογικά θέματα των ακινήτων.

 

    

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

Ενημερωθείτε σε σύντομο χρόνο, στα φορολογικά θέματα των ακινήτων.

 

Σε ποιους απευθύνεται

 • Οικονομικούς Διευθυντές
 • Μεσίτες
 • Δικηγόρους
 • στελέχη τραπεζών και εταιρειών Leasing
 • Λογιστές
 • Συμβούλους ακινήτων και επιχειρήσεων
 • σε όσους ασχολούνται με τα ακίνητα κλπ.  

Περιεχόμενο

Ενότητα 1η

 • Το έντυπο Ε9
 • Δήλωση στοιχείων ακινήτων
 • Υπόχρεοι συμπλήρωσης του εντύπου 
 • Περιουσιακή κατάσταση φυσικών και νομικών προσώπων
 • Στοιχεία ακινήτων (προσθήκες, μεταβολές, διαγραφές)
 • Περιγραφή ακινήτων 
 • Είδος δικαιώματος

Ενότητα 2η

 • Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) 
 • Αντικείμενο και Υποκείμενο Φόρου 
 • Υπολογισμός κύριου και συμπληρωματικού φόρου 
 • Χρόνος υποβολής δήλωσης και πληρωμής φόρου 
 • Απαλλαγές, Εκπτώσεις και Αναστολή Πληρωμής

Ενότητα 3η

Φορολογία Γονικών Παροχών, Κληρονομιών και Δωρεών

Ενότητα 4η

Φόρος μεταβίβασης ακινήτων

Εισηγητές

Μαργώνη Ευανθία, Δικηγόρος, Ειδική επί θεμάτων Ακινήτων

Κόστος

 • 550€
 • Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ, Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%
 • Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015)

Contact us

Αριστείδης Πανολαρίδης

Senior Manager, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: