Διοίκηση της Απόδοσης - Performance Management

Ημερομηνίες: 26 & 28 Νοεμβρίου 2024
Διάρκεια: 6 ώρες
Ώρες: 18:00-21:00

Το σεμινάριο 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατανόηση και εξοικείωση των στελεχών των επιχειρήσεων με τη διαδικασία και τα οφέλη της Διοίκησης της Απόδοσης, η παρουσίαση των σύγχρονων τάσεων και η περιγραφή των σημαντικότερων εργαλείων που έχει στη διάθεσή της η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού κατά τη διάρκεια αξιολόγησης και διαχείρισης της απόδοσης των εργαζομένων.

Tο Κέντρο διά Βίου Μάθησης της PwC χορηγεί Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 • αντιληφθούν τον τρόπο αποτελεσματικής εφαρμογής ενός συστήματος Διοίκησης της Απόδοσης και την αξία του τόσο για τους εργαζομένους όσο και για τον οργανισμό στο σύνολό του
 • σχεδιάσουν ένα Σύστημα Διοίκησης της Απόδοσης
 • εντοπίσουν τις προκλήσεις που μπορεί να προκύψουν κατά τη διεξαγωγή της διαδικασίας Διοίκησης της Απόδοσης

Σε ποιους απευθύνεται

 • Σε όλα τα στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού και άλλων τομέων, που επιθυμούν να αποκτήσουν μια πλήρη εικόνα των διαδικασιών, σύγχρονων πρακτικών και εργαλείων που χρησιμοποιούνται στον τομέα της διοίκησης της απόδοσης στις σύγχρονες επιχειρήσεις.

Περιεχόμενο

 • Ορισμός, βασικές αρχές και στόχοι Διοίκησης της Απόδοσης
 • Οφέλη του Συστήματος Διοίκησης της Απόδοσης για τον οργανισμό και τους εργαζομένους του
 • Προσδιορισμός κριτηρίων Αξιολόγησης (ποιοτικός και ποσοτικός διαχωρισμός)
 • Καθορισμός Αξιολογητών διαδικασίας Διοίκησης της Απόδοσης
 • Σχεδιασμός και διεξαγωγή ενός αποτελεσματικού Συστήματος Διοίκησης της Απόδοσης

Εισηγητές

 • Χάρης Σκορδής, Senior Associate Pwc Greece

 

Κόστος

 • 250€
 • Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015)

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, Certified Lifelong Learning Tutor, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: