Πρακτικά Θέματα Διαχείρισης Πιστωτικής Πολιτικής και Ελέγχου (Credit Control)


Περίοδος Διάρκεια Κόστος Εγγραφή
Αν είστε...
Θα ανακοινωθεί 8 ώρες 210€ Ιδιώτης Εταιρεία

Στόχος: 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει τις βασικές έννοιες, τα εργαλεία και τις διαδικασίες για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό πιστωτικής πολιτικής, τον πιστωτικό έλεγχο καθώς και την διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου.

Διδακτέα ύλη:

 • Γενικές αρχές πιστωτικής πολιτικής (Σκοπός, Διαδικασίες)
 • Πίστωση, Κατηγορίες πιστοδοτήσεων, Πιστωτικός κίνδυνος, Συμπτώματα επιχείρησης με οικονομικές δυσχέρειες
 • Υπολογισμός οικονομικής αξίας επιχείρησης
 • Εφαρμογή Πιστωτικών Ορίων και Όροι Πληρωμής
 • Πιστωτική πολιτική
  - Όροι και Τρόποι Πληρωμής
  - Όρια πιστώσεων
  - Επαναδιαπραγμάτευση
  - Καταλογισμός τόκων ληξιπρόθεσμων λογαριασμών ή διακανονισμών
  - Τόκοι και πρόστιμα
 • Επισφαλείς λογαριασμοί (απαιτήσεις)
 • Ανάκτησης Χρεών και διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων
 • Έλεγχος και Διαχείριση της διαδικασίας πίστωσης
 • Διαχείριση Χρέους
 • Διαχείριση κινδύνων (risk management analysis)
 • Εργαλεία και Τεχνικές διασφάλισης είσπραξης απαιτήσεων (Ageing Report)
 • Ένδικη διεκδίκηση οφειλών
 • Αξιολόγηση και κατάταξη των επιχειρήσεων σε διαβαθμίσεις πιστοληπτικής ικανότητας
 • Υπόδειγμα μέτρησης πιστοληπτικής ικανότητας

Εισηγητές:

 • Δρ. Μαρία-Ελένη Αγοράκη, Διδάκτωρ Χρηματοοικονομικής, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Αριστείδης Πανολαρίδης, Senior Manager, PwC 
 • Χρήστος Γεωργακόπουλος, Senior Consultant, PwC, Receivables Team

Ώρες διεξαγωγής:

18:00 – 21:15

Τόπος πραγματοποίησης:

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο εκπαιδευτικό μας κέντρο στο Χαλάνδρι επί της Λεωφόρου Κηφισίας 260 (Είσοδος από οδό Κόδρου).

Τιμολόγηση:

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Άρθρο 19, Νόμος 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015).


Τα σεμινάρια επιδοτούνται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24).