Αποτίμηση Περιουσιακών Στοιχείων (Valuation)


Περίοδος Διάρκεια Κόστος Εγγραφή
Αν είστε...
Θα ανακοινωθεί 12 ώρες 350€ Ιδιώτης Εταιρεία

Σύντομη περιγραφή:

Στόχος του σεμιναρίου είναι σε σύντομο χρονικό διάστημα να παρουσιάσει τις βασικές έννοιες, τα εργαλεία και τις διαδικασίες για την ορθή αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων με έμφαση στις ειδικές ανάγκες των τραπεζών.

Διδακτέα ύλη: 

 • Βασικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων (Έννοιες, όροι)
 • Χρηματοοικονομικά και μη περιουσιακά στοιχεία (ομόλογα, μετοχές, παράγωγα, ακίνητα κλπ)   
 • Εύλογη Αξία (fair value)   
 • Αποτίμηση χαρτοφυλακίου   
 • Δείκτες αποτίμησης   
 • Υπόδειγμα Αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων (Capital Asset Pricing Model)   
 • Μοντέλο Αποτίμησης - Τιμολόγησης Εξισορροπητικής Κερδοσκοπίας (Arbitrage Pricing Theory)   
 • Μοντέλα προεξόφλησης εισοδήματος   
 • Προεξόφληση Ταμειακών Ροών  (Discounted Cash Flow analysis) 
 • Χρηματοοικονομικά παράγωγα (futures, forward, options, swaps) και risk management 
 • Αποτίμηση χρηματοοικονομικών παραγώγων 
 • Μοντέλο Black & Scholes

Εισηγητής:

Δρ. Μαρία - Ελένη Αγοράκη, Διδάκτωρ Χρηματοοικονομικής, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ώρες διεξαγωγής:

18.00 – 21:30

Τόπος πραγματοποίησης:

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο εκπαιδευτικό μας κέντρο στο Χαλάνδρι επί της Λεωφόρου Κηφισίας 260 (Είσοδος από οδό Κόδρου).

Τιμολόγηση:

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015).


Τα σεμινάρια επιδοτούνται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24).