Effective Pricing. Strategy & Tactics

Το σεμινάριο

Tο management των τιμών επιδρά στην κερδοφορία πιο άμεσα και πιο γρήγορα από οποιαδήποτε άλλη στρατηγική απόφαση. 

Η Τιμή είναι: 

 • το μοναδικό στοιχείο του μείγματος marketing που παράγει απευθείας Έσοδα, όλα τα άλλα παράγουν Κόστη 
 • το θεμελιώδες εργαλείο για τις επιχειρήσεις ώστε να καρπωθούν την «Αξία» (value capture) που δημιουργούν για τους πελάτες τους 

Εντούτοις, η τιμολόγηση είναι μια από τις πιο περίπλοκες και λιγότερο κατανοητές πτυχές του marketing: 

 • τιμολογώντας για να καλύψουμε έξοδα μπορεί να υπονομεύουμε την κερδοφορία 
 • τιμολογώντας για ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μπορεί να υπονομεύουμε την αξία

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

Το Πρόγραμμα σας εισάγει στον πυρήνα και τα μυστικά της τιμολόγησης, εξοικειώνοντάς σας με τις πιο πρόσφατες τάσεις, τεχνικές και κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη στρατηγική διαχείριση του «όπλου» της τιμής ως μοχλού κερδοφορίας. Στο πρώτο μέρος θέτουμε τα θεμέλια για τη λήψη ορθών αποφάσεων τιμολόγησης υπό το πρίσμα παροχής οικονομικής αξίας στον πελάτη. Στη συνέχεια αναλύουμε μια σειρά από ευρέως εφαρμοσμένες στρατηγικές και πρακτικές τιμολόγησης, τις τακτικές και τις εφαρμογές τους, επισημαίνοντας τα οφέλη τους, λάθη στα οποία βασίζονται και παγίδες που πρέπει να αποφύγετε. Τέλος, ρίχνουμε φως σε ψυχολογικές πτυχές της τιμολόγησης προτείνοντας τρόπους για να επηρεάσετε τους πελάτες σας και να επιτύχετε την υψηλότερη δυνατή τιμή για το προϊόν - υπηρεσία σας. Μέσα από διάδραση και εξάσκηση σε πολλές πρακτικές εφαρμογές θα κατανοήσετε τον πολυδιάστατο χαρακτήρα των τιμών και θα αποκτήσετε την αναγκαία «οπτική», εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες προκειμένου να: 

 • υπερασπίζεστε ή/και να αυξάνετε την κερδοφορία της επιχείρησής σας, ακόμη και σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές συνθήκες 
 • διαπραγματεύεστε αποτελεσματικά, αλλάζοντας τις πεποιθήσεις των πελατών ως προς την τιμή προς όφελός σας 
 • χειρίζεστε το «όπλο» της τιμής στρατηγικά, απαντώντας έξυπνα και ευέλικτα στον ανταγωνισμό των τιμών 
 • εκτιμάτε τις χρηματοοικονομικές επιπτώσεις των αποφάσεών σας

Σε ποιους απευθύνεται

Σε στελέχη Β2Β & Β2C Πωλήσεων/Business Development, Marketing/Product Management, Οικονομικής Δ/νσης, συμβούλους επιχειρήσεων, ελεύθερους επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες και επιχειρηματίες που: 

 • λόγω θέσης αναλύουν, σχεδιάζουν, προτείνουν και εγκρίνουν την τιμολογιακή πολιτική των επιχειρήσεών τους 
 • λανσάρουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες στην εγχώρια αγορά 
 • χάνουν ευκαιρίες στην αγορά λόγω των τιμών που προσφέρουν 
 • χρειάζεται να αυξήσουν τιμές αλλά δεν είναι σίγουροι πώς να το επιχειρήσουν 
 • αντιμετωπίζουν έντονο ανταγωνισμό τιμών ή/και, γενικότερα, δυσκολεύονται να «περάσουν» τιμές αντάξιες της «Αξίας» που προσφέρουν

Περιεχόμενο

 • Price «Logic» & Price «Image». Η Τιμή στο κέντρο της Στρατηγικής Marketing
 • «The Price is Right». Είναι μια «Σωστή» τιμή ταυτόχρονα και «Δίκαιη»; 
 • The Innovation Blind Spot. Γιατί η Δημιουργία «Αξίας» δεν μιλά από μόνη της για Κέρδη;
 • Capturing Value. Τρόποι για να καρπωθείτε τη μέγιστη δυνατή Αξία μέσω της τιμής 
 • Η Δυναμική της τιμής ως Συντελεστής Παραγωγής Κερδών 
 • Στόχοι Marketing & Στρατηγικές Τιμολόγησης 
 • Μέθοδοι Καθορισμού τιμών. Ποια Κόστη εμπλέκονται στην τιμολόγηση 
 • Πώς μια τιμή που καλύπτει τα Κόστη μπορεί να «Υπονομεύει» τα Κέρδη; 
 • Τιμολόγηση για Παρακίνηση Ζήτησης & Διάθεση Πλεονάσματος 
 • Market-oriented Pricing. Ο παράγοντας «Ζήτηση» και το «Νεκρό Σημείο» 
 • Competition-based Pricing. Πόσο καλά κατέχετε το …. «παιχνίδι» των τιμών; 
 • Προσδιορισμός τιμής βάσει προκαθορισμένου ROI
 • Value-based Pricing. Πώς τα χειροπιαστά Οφέλη οδηγούν σε Υπερκέρδη 
 • Willingness to Pay. Το «κλειδί» της Εκλαμβανόμενης αξίας 
 • Segmented Pricing. Πως δεν θα … «αφήσετε χρήματα επάνω στο τραπέζι» 
 • Ψυχολογική Τιμολόγηση. Τακτικές για να «περάσετε» υψηλότερες τιμές 
 • Τιμολογιακές Πολιτικές. Εργαλεία & Τεχνικές καθορισμού «Τελικών» τιμών 
 • Product Line Pricing. Συσχετισμοί & Αλληλεξαρτήσεις 
 • Διαχείριση Εκπτώσεων. Σημεία Ελέγχου για την αποφυγή Λαθών που κοστίζουν

Εισηγητές

Γιώργος Ζερίτης, BA Economics, MBA Corporate Strategy & Finance, CJBS - CGMCA International Scale-up Business Advisor │Executive Coach │Corporate Trainer

Κόστος

 • 350 €

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, Certified Lifelong Learning Tutor, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: