High Performance Leadership

Essential Strategies to Enhance your Influence & Impact

Ημερομηνίες: 02 Απριλίου 2024
Διάρκεια: 14 ώρες
Ώρες: 18:00-21:30

Το σεμινάριο

Είτε είστε ηγέτης μιας μικρής ομάδας είτε μιας μεγάλης επιχειρηματικής μονάδας, γνωρίζετε ότι η ενεργοποίηση των ανθρώπων σας για την επίτευξη ανώτερων επιπέδων απόδοσης είναι μια από τις πιο κρίσιμες πτυχές του ρόλου σας. Σε ένα ολοένα πιο περίπλοκο και αβέβαιο macro & micro περιβάλλον, η ενεργή εμπλοκή και η ευθυγράμμισή τους στον κοινό σκοπό, μπορεί να αποδειχθεί επίσης ιδιαίτερα δύσκολη αποστολή εάν δεν έχετε τις τακτικές και τις προσεγγίσεις στην εργαλειοθήκη σας για να τους ενθαρρύνετε και να τους εμπνεύσετε.

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

Στόχος αυτού του προγράμματος ανάπτυξης ηγεσίας είναι να ενδυναμώσει στελέχη υψηλών δυνατοτήτων να ξεπεράσουν με επιτυχία τις πολυσύνθετες προκλήσεις που θα βρουν μπροστά τους καθώς αναλαμβάνουν ρόλους αυξανόμενης ευθύνης και να δημιουργήσουν μια κουλτούρα που δίνει προτεραιότητα στα αποτελέσματα και παράγει επιτυχία μέσω σχέσεων και καινοτομίας.
Ειδικότερα, θα σας βοηθήσει να:

 • κατανοήσετε τα χαρακτηριστικά που δημιουργούν (και καταστρέφουν) μια
  κουλτούρα υψηλής απόδοσης
 • αναπτύξετε αυτογνωσία για το προσωπικό σας στυλ ηγεσίας - διοίκησης και τον
  αντίκτυπό του στη δυναμική της ομάδας - οργανισμού
 • εξερευνήσετε νέα πλαίσια και προσεγγίσεις για τη βελτίωση της διαδικασίας λήψης των
  αποφάσεών σας
 • αντιμετωπίσετε τις σύγχρονες προκλήσεις ενσωματώνοντας νέες πρακτικές ηγεσίας
 • ενισχύσετε την ικανότητά σας να επιτυγχάνετε αποτελέσματα μέσω άλλων, δίνοντάς
  τους ενέργεια και κατεύθυνση εν μέσω αβεβαιότητας και δυναμικών αλλαγών

Σε ποιους απευθύνεται

 • Το πρόγραμμα αυτό έχει σχεδιαστεί για μεσαία και ανώτερα στελέχη, ανεξαρτήτως κλάδου, ειδικότητας και βαθμίδας, που είναι επιφορτισμένα με το προκλητικό και απαιτητικό καθήκον της διοίκησης ομάδων και έχουν στόχο να δημιουργήσουν αξία για τον οργανισμό τους, οδηγώντας τον εαυτό τους και την ομάδα τους σε υψηλότερα επίπεδα απόδοσης εν μέσω ρευστότητας και δυναμικών αλλαγών.

Περιεχόμενο

 • Ηγεσία σε συνθήκες VUCA. Προκλήσεις & Ευκαιρίες
 • Invest in the Root. Making your Culture a Priority
 • Towards a shared Vision with a greater Purpose. Διασφαλίζοντας Συν-αντίληψη, Συμμετοχή & Παρακίνηση
 • Ένταξη Στόχων στη διαδικασία Διαχείρισης της Απόδοσης (Performance)
 • Ευθυγράμμιση (Alignment) εταιρικών και μεμονωμένων/ατομικών Στόχων
 • Καθορισμός Προτεραιοτήτων. Σημαντικό Vs. Επείγον
 • Manager as Coach
 • Self-Management. Ενίσχυση Προσωπικής & Διαπροσωπικής
 • Επίγνωσης προς όφελος της Συνεργατικότητας (Cooperativeness)
 • Οι Επιπτώσεις της Ανατροφοδότησης (Feedback) στην Απόδοση
 • Διαδικασία και στοιχεία-κλειδιά της της Αποτελεσματικής Ανατροφοδότησης
 • Διαφορετικά Στυλ Επικοινωνίας και η επίδρασή τους στη Διαδικασία Ανατροφοδότησης
 • Performance Reviews. «Λεπτά» σημεία & χειρισμοί για εποικοδομητικές συζητήσεις αξιολόγησης
 • Ενθαρρύνοντας ένα περιβάλλον Υψηλών Επιδόσεων
 • Building Trust & Connection. Επιδραστικές Στρατηγικές Επικοινωνίας, Team-building exercises
 • Γιατί Δεν επικοινωνούμε; «Δύσκολες» Συζητήσεις & Λύσεις
 • Accountability DNA. Ενίσχυση της Δέσμευσης και της συνειδητής
 • Ανάληψης Ευθύνης για την επίτευξη Αποτελεσμάτων
 • Αναγνώριση αρνητικών Μοτίβων (Victim Cycle) και υπέρβαση αντιπαραγωγικών Συμπεριφορών (Moving above the Line)
 • Growing your People. Καλλιεργώντας Νοοτροπία Ανάπτυξης (Growth Mind-set) στην Ομάδα - Οργανισμό
 • Ενθάρρυνση ανάληψης Πρωτοβουλιών και εξοικείωση με τις έννοιες «Risk» & «Failure»
 • Beyond Business as Usual. Καινοτόμοι, Growth-driving τρόποι Σκέψης και Εργασίας σε «non-linear» συνθήκες
 • Change Management. Χτίζοντας Ευθυγράμμιση & Δέσμευση στον κοινό Σκοπό
 • Μεγιστοποιώντας τη Συνεισφορά των ανθρώπων σας κατά την Εφαρμογή των Αλλαγών
 • Αντιμετώπιση Εμποδίων & Συναισθηματικών Αντιδράσεων

Εισηγητές

 • Γιώργος Ζερίτης, BA Economics, MBA Corporate Strategy & Finance, CJBS - GMCA Business Advisor │Executive Coach │Corporate Trainer

Κόστος

 • € 350

 

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, Certified Lifelong Learning Tutor, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: