Τεχνική και Διαδικασίες Εισαγωγών & Εξαγωγών

Έναρξη 7/6/2019
Ημερομηνίες 7 & 8/6/2019
Διάρκεια 9 ώρες
Χορήγηση πιστοποιητικών
 


Το σεμινάριο 

Το σεμινάριο πραγματεύεται την τεχνική και τις διαδικασίες που απαιτούνται για την επιτυχή ολοκλήρωση των παραδόσεων εμπορευμάτων και των μεθόδων διεθνών πληρωμών εισαγωγών και εξαγωγών.

Στόχος είναι η παρουσίαση των κύριων ενοτήτων των διαδικασιών εισαγωγών – εξαγωγών, μέσω πρακτικών παραδειγμάτων και η δυνατότητα επίλυσης ειδικών θεμάτων καθώς και αποριών.

 

 


Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

Κατανοήστε τις διαδικασίες που ακολουθούν οι επιχειρήσεις στις:

 • Εισαγωγές
 • Εξαγωγές
 • Ενδοκοινοτικές παραδόσεις και αποκτήσεις

Σε ποιους απευθύνεται

 • Στελέχη τμημάτων εισαγωγών και εξαγωγών
 • Οικονομολόγους
 • Λογιστές
 • Δικηγόρους

Περιεχόμενο

 
Διεθνείς πωλήσεις – Διεθνείς εμπορικοί INCOTERMS 2010
 • Η σύμβαση διεθνούς πώλησης 
 • Προβλήματα και κίνδυνοι των διεθνών πωλήσεων – Τρόποι αντιμετώπισής τους 
 • Έννοια και αναγκαίο περιεχόμενο της σύμβασης
 • Τα συμβαλλόμενα μέρη στις συμβάσεις διεθνών πωλήσεων 
 • Οι όροι παράδοσης εμπορευμάτων και η σημασία τους
 • Η έννοια και η λειτουργία των διεθνών ομοιόμορφων εμπορικών όρων (Incoterms) 
 • Τρόπος εισαγωγής και εφαρμογής τους στις διεθνείς πωλήσεις 
 • Η έκδοση των Incoterms 2010 
 • Διεξοδική ανάλυση των 11 επιμέρους όρων 
 • Οι κανόνες Incoterms στη διεθνή εμπορική – τραπεζική και ασφαλιστική πρακτική
 • Συζήτηση ειδικών περιπτώσεων
Τρόποι διακανονισμού εισαγωγών - εξαγωγών
 • Ανοικτός Λογαριασμός (Open Account) 
 • Προκαταβολή (Advance Payment) 
 • Αξίες με φορτωτικά (Documentary Collections)
  - Έναντι πληρωμής (Against payment)
  - Έναντι αποδοχής (Against acceptance)

 

Εισηγητές

Αιγυπτιάδης Απόστολος, PhD, Ειδικός Επιστήμονας Πανεπιστημίου Μακεδονίας με μακροχρόνια εξειδίκευση στο Διεθνές Εμπόριο.

Κόστος

 • ​370€​ 
 • Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015)
 • Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%)

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, Certified Lifelong Learning Tutor, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: