Φορολογική Μεταχείριση Παροχών σε Είδος

Έναρξη: 11 Δεκεμβρίου 2023
Διάρκεια: 3 ώρες
 


Το σεμινάριο 

Στο άρθρο 13 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013), ορίζεται διάταξη για την φορολόγηση των παροχών σε είδος. Από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εκδόθηκαν εγκύκλιοι με διευκρινίσεις για την εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης.

Το σεμινάριο έχει ως στόχο να παρουσιάσει στον Λογιστή, Φοροτεχνικό και Νομικό που ασχολούνται με τα θέματα φορολογίας, με κατανοητό και αντιληπτό τρόπο και με τη χρήση παραδειγμάτων και πινάκων, το περιεχόμενο της διάταξης του νόμου καθώς των ερμηνειών που δόθηκε από την Α.Α.Δ.Ε. 

 

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

 • Η κατάρτιση φοροτεχνικών που επιθυμούν να λάβουν τις απαραίτητες γνώσεις της φορολογικής νομοθεσίας
 • Η πλήρης και ολοκληρωμένη γνώση των πολύπλοκων αντικειμένων της φορολογικής νομοθεσίας
 • Η απόκτηση τεχνικής κατάρτισης υψηλού επιπέδου στα φορολογικά αντικείμενα 

Σε ποιους απευθύνεται

 • Φοροτεχνικούς
 • Λογιστές 
 • Δικηγόρους

Περιεχόμενο

 • Πότε υφίσταται εργασιακή σχέση
 • Οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος για τη φορολόγηση της μισθωτής εργασίας
 • Παροχές σε είδος
  -  Παραχώρηση Επιβατικού Αυτοκινήτου
  - Δάνειο προς εργαζόμενο
  - Δικαιώματα προαίρεσης
  - Παραχώρηση κατοικίας
  - Χορήγηση ειδικών παροχών (Δωροεπιταγές, Διατακτικές τροφής, στολές εργασίας, γάλα, τροφή στο χώρο εργασίας κ.λ.π.)
  - Αξία παροχών σε σχέση με το ποσό των 300€
 • Εξαιρέσεις της φορολόγησης παροχής σε είδος
 • Φορολογικός συντελεστής
 • Μείωση του φόρου εισοδήματος

Εισηγητές

Αριστείδης Πανολαρίδης, Senior Manager, PwC

Κόστος

 • Εταιρείες: 120€
 • Λογιστικά γραφεία: 50€
 • Δικηγόροι: 50€
 • Ιδιώτες: 100€
 • Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ, Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,06%
 • Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ 

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, Certified Lifelong Learning Tutor, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: