Φορολογική Μεταχείριση Παροχών σε Είδος και Μισθωτή Εργασία

Έναρξη: 01 Απριλίου 2024
Διάρκεια: 3 ώρες
Ώρες: 18:00-21:00
 


Το σεμινάριο 

Το σεμινάριο έχει ως στόχο να παρουσιάσει με κατανοητό και αντιληπτό τρόπο και με τη χρήση παραδειγμάτων και πινάκων, το περιεχόμενο των διατάξεων της φορολογίας εισοδήματος (Νόμος 4172/2103 - Κ.Φ.Ε.) που αφορούν στο εισόδημα από Μισθωτή εργασία και την φορολογική αντιμετώπιση των Παροχών σε Είδος (Άρθρο 13 του Κ.Φ.Ε.), σύμφωνα με τις ερμηνείες που δόθηκαν από την Α.Α.Δ.Ε.

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

 • Η κατάρτιση φοροτεχνικών που επιθυμούν να λάβουν τις απαραίτητες γνώσεις της φορολογικής νομοθεσίας
 • Η πλήρης και ολοκληρωμένη γνώση των πολύπλοκων αντικειμένων της φορολογικής νομοθεσίας
 • Η απόκτηση τεχνικής κατάρτισης υψηλού επιπέδου στα φορολογικά αντικείμενα 

Σε ποιους απευθύνεται

 • Φοροτεχνικούς
 • Λογιστές
 • Δικηγόρους που ασχολούνται με τα θέματα φορολογίας εισοδήματος
 • Ορκωτούς Λογιστές
 • Στελέχη οικονομικών υπηρεσιών και Λογιστηρίων

Περιεχόμενο

 • Πότε υφίσταται εργασιακή σχέση
 • Οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος για τη φορολόγηση της μισθωτής εργασίας
 • Παροχές σε είδος
  -  Παραχώρηση Επιβατικού Αυτοκινήτου
  - Δάνειο προς εργαζόμενο
  - Δικαιώματα προαίρεσης
  - Παραχώρηση κατοικίας
  - Χορήγηση ειδικών παροχών (Δωροεπιταγές, Διατακτικές τροφής, στολές εργασίας, γάλα, τροφή στο χώρο εργασίας κ.λ.π.)
  - Αξία παροχών σε σχέση με το ποσό των 300€
 • Εξαιρέσεις της φορολόγησης παροχής σε είδος
 • Φορολογικός συντελεστής
 • Μείωση του φόρου εισοδήματος

Εισηγητές

Αριστείδης Πανολαρίδης, Senior Manager, PwC

Κόστος

 • Εταιρείες: 120€
 • Λογιστικά γραφεία: 50€
 • Δικηγόροι: 50€
 • Ιδιώτες: 100€
 • Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ 

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, Certified Lifelong Learning Tutor, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: