Φορολογική Μεταχείριση Παροχών σε Είδος

Έναρξη

27/02/2019

Διάρκεια

3 ώρες

Κόστος

180€

Δυνατότητα παρακολούθήσης και με τη μέθοδο e-learning. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ: e-learning

Σύντομη περιγραφή

Στο άρθρο 13 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013), ορίζεται διάταξη για την φορολόγηση των παροχών σε είδος. Από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εκδόθηκαν εγκύκλιοι με διευκρινίσεις για την εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης.

Το σεμινάριο έχει ως στόχο να παρουσιάσει στον Λογιστή, Φοροτεχνικό και Νομικό που ασχολούνται με τα θέματα φορολογίας, με κατανοητό και αντιληπτό τρόπο και με τη χρήση παραδειγμάτων και πινάκων, το περιεχόμενο της διάταξης του νόμου καθώς των ερμηνειών που δόθηκε από την Α.Α.Δ.Ε. 

Διδακτέα ύλη

 • Πότε υφίσταται εργασιακή σχέση
 • Οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος για τη φορολόγηση της μισθωτής εργασίας
 • Παροχές σε είδος
  -  Παραχώρηση Επιβατικού Αυτοκινήτου
  - Δάνειο προς εργαζόμενο
  - Δικαιώματα προαίρεσης
  - Παραχώρηση κατοικίας
  - Χορήγηση ειδικών παροχών (Δωροεπιταγές, Διατακτικές τροφής, στολές εργασίας, γάλα, τροφή στο χώρο εργασίας κ.λ.π.)
  - Αξία παροχών σε σχέση με το ποσό των 300€
 • Εξαιρέσεις της φορολόγησης παροχής σε είδος
 • Φορολογικός συντελεστής
 • Μείωση του φόρου εισοδήματος

Εισηγητής

Αριστείδης Πανολαρίδης, Senior Manager, PwC

View more

Ώρες διεξαγωγής

18:00 – 21:15

View more

Τόπος πραγματοποίησης

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο εκπαιδευτικό μας κέντρο στο Χαλάνδρι επί της Λεωφόρου Κηφισίας 260 (Είσοδος από οδό Κόδρου). 

View more

Τιμολόγηση

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Άρθρο 19, Νόμος 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015).

View more

Επιδότηση

Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24)

View more

Εγγραφή αν είστε...

Contact us

Αριστείδης Πανολαρίδης

Senior Manager, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Αγγέλικα Κοργιοπούλου

Administration, PwC Greece

Tel: + 30 210 8114256

Follow us on: