Φορολογική Μεταχείριση Παροχών σε Είδος

Έναρξη: 19 Μαρτίου 2020
Διάρκεια: 3 ώρες
 


Το σεμινάριο 

Στο άρθρο 13 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013), ορίζεται διάταξη για την φορολόγηση των παροχών σε είδος. Από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εκδόθηκαν εγκύκλιοι με διευκρινίσεις για την εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης.

Το σεμινάριο έχει ως στόχο να παρουσιάσει στον Λογιστή, Φοροτεχνικό και Νομικό που ασχολούνται με τα θέματα φορολογίας, με κατανοητό και αντιληπτό τρόπο και με τη χρήση παραδειγμάτων και πινάκων, το περιεχόμενο της διάταξης του νόμου καθώς των ερμηνειών που δόθηκε από την Α.Α.Δ.Ε. 

 

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

 • Η κατάρτιση φοροτεχνικών που επιθυμούν να λάβουν τις απαραίτητες γνώσεις της φορολογικής νομοθεσίας
 • Η πλήρης και ολοκληρωμένη γνώση των πολύπλοκων αντικειμένων της φορολογικής νομοθεσίας
 • Η απόκτηση τεχνικής κατάρτισης υψηλού επιπέδου στα φορολογικά αντικείμενα 

Σε ποιους απευθύνεται

 • Φοροτεχνικούς
 • Λογιστές 
 • Δικηγόρους

Περιεχόμενο

 • Πότε υφίσταται εργασιακή σχέση
 • Οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος για τη φορολόγηση της μισθωτής εργασίας
 • Παροχές σε είδος
  -  Παραχώρηση Επιβατικού Αυτοκινήτου
  - Δάνειο προς εργαζόμενο
  - Δικαιώματα προαίρεσης
  - Παραχώρηση κατοικίας
  - Χορήγηση ειδικών παροχών (Δωροεπιταγές, Διατακτικές τροφής, στολές εργασίας, γάλα, τροφή στο χώρο εργασίας κ.λ.π.)
  - Αξία παροχών σε σχέση με το ποσό των 300€
 • Εξαιρέσεις της φορολόγησης παροχής σε είδος
 • Φορολογικός συντελεστής
 • Μείωση του φόρου εισοδήματος

Εισηγητές

Αριστείδης Πανολαρίδης, Senior Manager, PwC

Κόστος

 • 180€

 • Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ, Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%
 • Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015)

Contact us

Αριστείδης Πανολαρίδης

Senior Manager, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Αγγέλικα Κοργιοπούλου

Administration, PwC Greece

Tel: + 30 210 8114256

Follow us on: