Επιχειρηματικές Δαπάνες σύμφωνα με τη Φορολογία Εισοδήματος

Έναρξη: 15 Φεβρουαρίου 2024
Διάρκεια: 6 ώρες
Ώρες: 18:00 - 21:15

Το σεμινάριο

Αντικείμενο του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει τις διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος (Νόμος 4172/2013) που αναφέρονται στις επιχειρηματικές δαπάνες, δηλαδή εκείνες τις δαπάνες οι οποίες είτε εκπίπτουν ή όχι από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων (φυσικών ή νομικών προσώπων)

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

Το σεμινάριο έχει ως στόχο την ενημέρωση των συμμετεχόντων για τις διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος τις σχετικές με τις Επιχειρηματικές Δαπάνες.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε Λογιστές, Φοροτεχνικούς, Ορκωτούς Ελεγκτές, Δικηγόρους που ασχολούνται με τα φορολογικά θέματα, Στελέχη Επιχειρήσεων και Επιχειρηματίες.

 

Περιεχόμενο

Αναλυτική παρουσίαση των άρθρων:

  • 23 - Μη εκπιπτόμενες δαπάνες 
  • 24 - Φορολογικές Αποσβέσεις 
  • 25 - Αποτίμηση Αποθεμάτων 
  • 26 – Φορολογικές Προβλέψεις και Διαγραφές Επισφαλών Απαιτήσεων 
  • 49 - Υποκεφαλαιοδότηση

Εισηγητές

Αριστείδης Πανολαρίδης, Senior Manager PwC

Κόστος

  • Εταιρείες (εξ' αποστάσεως παρακολούθηση): 180€
  • Λογιστικά γραφεία (εξ' αποστάσεως παρακολούθηση): 150€
  • Δικηγόροι (εξ' αποστάσεως παρακολούθηση): 150€
  • Ιδιώτες (εξ' αποστάσεως παρακολούθηση): 180€

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, Certified Lifelong Learning Tutor, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: