Διαχείριση Ταλέντων, Πλάνα Διαδοχής - Talent Management, Succession Planning

Έναρξη: 14 Μαΐου 2024
Διάρκεια: 3 ώρες
Ώρες: 18:00 - 21:15

Το σεμινάριο 

Στόχος του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση να γνωρίσουν τις προκλήσεις της διαχείρισης ταλέντων στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, τα βήματα της διαδικασίας καθώς και πώς τα πλάνα διαδοχής εντάσσονται και υποστηρίζουν τη διαδικασία.

Tο Κέντρο διά Βίου Μάθησης της PwC χορηγεί Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

 

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

 • Να γνωρίζουν τις προκλήσεις διαχείρισης ταλέντων
 • Να αναγνωρίζουν τις διαφορετικές γενιές εργαζομένων προς διαχείριση
 • Να κατανοούν τη διαδικασία και να γνωρίσουν πρακτικές εφαρμογές
 • Να κατανοούν τη σημαντικότητα των πλάνων διαδοχής και πώς αυτά ενισχύουν τη διαδικασία διαχείρισης ταλέντων

Σε ποιους απευθύνεται

 • Σε όλα τα στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού, που επιθυμούν να αποκτήσουν την πλέον σύγχρονη γνώση σχετικά με τη διαχείριση ταλέντων αλλά και σε νέους ειδικούς διαχείρισης και ανάπτυξης ταλέντων που επιθυμούν να γνωρίσουν βέλτιστες πρακτικές

Περιεχόμενο

 • Προκλήσεις διαχείρισης ταλέντων
 • Χαρακτηριστικά σύγχρονων εργαζόμενων
 • Διαδικασία διαχείρισης ταλέντων
 • Προγραμματισμός διαδοχής

Εισηγητές

 • Έλενα Λαμπρινού, HR Outsourcing Services

Κόστος

 • 150€
 • Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015)

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, Certified Lifelong Learning Tutor, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: