Οικονομικές Καταστάσεις

Ημερομηνίες: 08 Απριλίου 2024
Διάρκεια: 27 ώρες
Ώρες: 18:00 - 21:00
Χορήγηση πιστοποιητικών παρακολούθησης


Το σεμινάριο 

Το σεμινάριο παρουσιάζει την Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων μέσα από υποδείγματα και πρακτικά παραδείγματα από το Ισοζύγιο μέχρι τον Ισολογισμό, την Διάθεση Αποτελεσμάτων και την επίδραση στην Καθαρή θέση, εξετάζοντας παράλληλα συνδυαστικά θέματα Ανάλυσης Οικονομικών Καταστάσεων και Ταμειακών Ροών.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται αποκλειστικά με εξ αποστάσεως παρακολούθηση μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας E-Class. Παρέχεται σύγχρονη και ασύγχρονη παρακολούθηση. Όλες οι ενότητες συνοδεύονται από εκπαιδευτικό υλικό το οποίο αναρτάται στην πλατφόρμα E-Class.

Η συγκεκριμένη ενότητα, αποτελεί μέρος του Μακροχρόνιου σεμιναρίου της PwC Academy με τίτλο «Accounting Foundation Programme».

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

Tα Λογιστικά προγράμματα της PwC’s Academy, σας βοηθούν να κατανοήσετε πλήρως τις βασικές λειτουργίες της Λογιστικής αποκτώντας όχι μόνο θεωρητικές αλλά και πρακτικές γνώσεις.
 
Με εισηγητές, διακεκριμένα στελέχη της PwC με πολυετή εμπειρία, δημιουργείται η απαραίτητη αξία ώστε οι συμμετέχοντες, πέραν των τεχνικών γνώσεων, να εκπαιδευτούν στην αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων του ρόλου του Λογιστή, μέσα από προσομοιώσεις λειτουργίας Οικονομικών Διευθύνσεων, Case Studies και χρήση πληροφοριακών συστημάτων, δίνοντας έμφαση στο Διοικητικό ρόλο του Λογιστή.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για πτυχιούχους και Φοιτητές Οικονομικών σχολών, Λογιστές – Φοροτεχνικούς, Βοηθούς Λογιστών, Εργαζόμενους σε Λογιστήρια και Λογιστικά-Φοροτεχνικά Γραφεία.

Περιεχόμενο

  • Προετοιμασία για Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων με υποδείγματα 
  • Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων από Ισοζύγιο μέχρι τον Ισολογισμό - πρακτικό παράδειγμα
  • Διάθεση Αποτελέσματος και η επίδραση στην Καθαρή θέση 
  • Καταστάσεις Ταμειακών Ροών 
  • Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων

Εισηγητές

  • Ανώτερα στελέχη της PwC Ελλάδος

Κόστος

  • Εταιρείες, Ιδιώτες : 550€ 
  • Λογιστικά γραφεία : 500€

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, Certified Lifelong Learning Tutor, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: