Στρατηγικός & Οργανωτικός Σχεδιασμός Ανθρώπινου Δυναμικού

Έναρξη: 15 Φεβρουαρίου 2024
Διάρκεια: 27 ώρες
Ώρες: 18:00-21:15

Το σεμινάριο 

Σημείωση: Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελεί θεματική ενότητα του μακροχρόνιου σεμιναρίου Becoming an HR Professional.

Εισαγωγή στον στρατηγικό και οργανωτικό σχεδιασμό Ανθρώπινου Δυναμικού, την ανάλυση και τα δεδομένα που αυτός απαιτεί και αξιολόγηση της σημασίας του, για τους σημερινούς και τους μελλοντικούς οργανισμούς.

Tο Κέντρο διά Βίου Μάθησης της PwC χορηγεί Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

 

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

 • να κατανοούν την έννοια στρατηγικός σχεδιασμός Ανθρώπινου Δυναμικού και να αντιλαμβάνονται τα οφέλη του για έναν οργανισμό
 • να αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν συχνές δυσκολίες που παρουσιάζονται κατά την εκτέλεσή του
 • να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού Ανθρώπινου Δυναμικού του οργανισμού στον οποίο εργάζονται, κατανοώντας του ρόλους που καλούνται να επιτελέσουν όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτή
 • να αξιοποιούν τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τον στρατηγικό σχεδιασμό Ανθρώπινου Δυναμικού για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων που θα υποστηρίζουν το όραμα και τους στόχους του οργανισμού
 • να κατανοούν την αξία και τη χρησιμότητα της Αξιολόγησης Θέσεων Εργασίας για την ομαλή λειτουργία ενός Οργανισμού
 • να διακρίνουν τους παράγοντες που λαμβάνονται υπόψιν κατά την Αξιολόγηση Θέσεων Εργασίας
 • να γνωρίζουν πώς θα απαντήσουν στο ερώτημα « Ο διευθυντής καταστήματος ή ο υπεύθυνος προμηθειών είναι πιο σημαντικός για την εταιρεία;»
 • να διαμορφώνουν και να επικαιροποιούν τη δομή ιεραρχικών επιπέδων ενός οργανισμού
 • να αναγνωρίζουν τους παράγοντες που λαμβάνονται υπόψιν και τα στοιχεία που απαιτούνται για τη διαμόρφωση και επικαιροποίηση των μισθολογικών κλιμακίων ενός οργανισμού
 • να γνωρίζουν πώς θα διαμορφώσουν ένα δίκαιο πακέτο αμοιβών και παροχών για έναν υπάλληλο
 • να κατανοούν τις βασικές αρχές και τους παράγοντες που χρησιμοποιούνται στα συστήματα μεταβλητών αποδοχών (bonus)
 • να διακρίνουν τα ειδή των παροχών (benefits) της ελληνικής αγοράς

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη Οργανωτικού Σχεδιασμού, στελέχη Αμοιβών και Παροχών καθώς και σε άλλα στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού, που επιθυμούν να αποκτήσουν μια πλήρη εικόνα για τον στρατηγικό σχεδιασμό Ανθρώπινου Δυναμικού, καθώς και για τις διαδικασιίες Αξιολόγησης Θέσεων Εργασίας και για τις βασικές αρχές διαμόρφωσης αμοιβών και παροχών

Περιεχόμενο

• Στρατηγικός Σχεδιασμός Ανθρωπίνου Δυναμικού
• Διοίκηση και Οργανωτική Δομή Επιχειρήσεων
• Αξιολόγηση θέσεων εργασίας
• Διαμόρφωση Αμοιβών & Παροχών
• HR Metrics & Analytics

Εισηγητές

Ανώτερα Στελέχη της PwC

Κόστος

 • 600€
 • Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ, Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,06%
 • Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015)

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, Certified Lifelong Learning Tutor, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: