Στρατηγικός Σχεδιασμός Ανθρώπινου Δυναμικού - Strategic HR Planning

Περίοδος: 17 Οκτωβρίου 2024
Διάρκεια: 3 ώρες
Ώρες: 18:00 - 21:00
 

Το σεμινάριο

Εισαγωγή στον στρατηγικό σχεδιασμό Ανθρώπινου Δυναμικού, την ανάλυση και τα δεδομένα που αυτός απαιτεί, και αξιολόγηση της σημασίας του για τους σημερινούς και τους μελλοντικούς οργανισμούς. 

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

  • να κατανοούν τι εννοούμε με την έννοια στρατηγικός σχεδιασμός Ανθρώπινου Δυναμικού
  • να αντιλαμβάνονται τα οφέλη του στρατηγικού σχεδιασμού Ανθρώπινου Δυναμικού για έναν οργανισμό
  • να αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν συχνές δυσκολίες που παρουσιάζονται κατά την εκτέλεσή του
  • να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού Ανθρώπινου Δυναμικού του οργανισμού στον οποίο εργάζονται, κατανοώντας του ρόλους που καλούνται να επιτελέσουν όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτή
  • να αξιοποιούν τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τον στρατηγικό σχεδιασμό Ανθρώπινου Δυναμικού για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων που θα υποστηρίζουν το όραμα και τους στόχους του οργανισμού

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού ή λοιπών κλάδων που επιθυμούν να αποκτήσουν μια πλήρη εικόνα για τον προγραμματισμό Ανθρώπινου Δυναμικού και ειδικότερα τον στρατηγικό σχεδιασμό Ανθρώπινου Δυναμικού, ο οποίος, τα τελευταία χρόνια, γίνεται απαραίτητος για ολοένα και περισσότερους οργανισμούς.

Περιεχόμενο

  • Ορισμοί. Τι είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός Ανθρώπινου Δυναμικού;
  • Γιατί πραγματοποιείται ο στρατηγικός σχεδιασμός Ανθρώπινου Δυναμικού; Ποια τα οφέλη του;
  • Πως πραγματοποιείται ο στρατηγικός σχεδιασμός Ανθρώπινου Δυναμικού; Ποιες είναι οι δυσκολίες που πρέπει να αντιμετωπιστούν και οι ποιοι οι κρίσιμοι παράγοντες για την επιτυχία του;

Εισηγητές

  • Έλενα Λαμπρινού, HR Outsourcing Services

Κόστος

  • 150€

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, Certified Lifelong Learning Tutor, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: