Λογιστική των Μισθώσεων

Έναρξη 03 Δεκεμβρίου 2020
Ώρες: 18:00 - 21:00
Διάρκεια 3 ώρες
Πιστοποιητικό παρακολούθησης
Το σεμινάριο

Το σεμινάριο επικεντρώνεται στο ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις».

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

  • Το σεμινάριο επικεντρώνεται στο ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»

Σε ποιους απευθύνεται

Λογιστές, Φοροτεχνικούς, στελέχη επιχειρήσεων

Περιεχόμενο

Η λογιστική του μισθωτή, η λογιστική του εκμισθωτή (λειτουργική και χρηματοδοτική μίσθωση) κριτήρια αναγνώρισης (μίσθωση ή παροχή υπηρεσίας), λογιστική της τροποποίησης της μίσθωσης (π.χ. τετραγωνικά, διάρκεια, κλπ.), λογιστική των εξόδων και των κινήτρων στην σύναψη της μίσθωσης.

Εισηγητές

  • Αριστείδης Πανολαρίδης, Senior Manager PwC 

  • Εξειδικευμένος συνεργάτης, με πιστοποιημένη διδακτική και συμβουλευτική εμπειρία

Κόστος

  • 50€
  • Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015)

Required fields are marked with an asterisk(*)

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: