My Data Update - Επικαιροποιημένα Θέματα - 11η Διοργάνωση

Ημερομηνία: 22 Μαΐου 2024

Διάρκεια: 4 ώρες

Ώρες: 17:00 - 21:00

Χορήγηση πιστοποιητικών παρακολούθησης

Το σεμινάριο

H PwC, μετά την πραγματοποίηση του αναλυτικού σεμιναρίου για τη νέα Πλατφόρμα και τα Ηλεκτρονικά Βιβλία της ΑΑΔΕ, διοργανώνει ένα τετράωρο ενημερωτικό σεμινάριο με επικαιροποιημένο θέματα (Update) που απασχολουν τους Λογιστές, Φοροτεχνικούς, επιχειρηματίες κ.λ.π.

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

  • Το νέο σεμινάριο έχει ως στόχο την πλήρη και αναλυτική ενημέρωση των συμμετεχόντων για τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων προς την ΑΑΔΕ με την διαβίβαση και την παροχή οικονομικών στοιχείων και πληροφοριών για συναλλαγές που πραγματοποιούνται στη διάρκεια ενός φορολογικού έτους. Το σεμινάριο θα δώσει στους συμμετέχοντες μια σαφή και αναλυτική εικόνα για το νέο σύστημα των ηλεκτρονικών βιβλίων. Θα επισημανθούν όλες οι ενέργειες που χρειάζεται να γίνουν από τις επιχειρήσεις ώστε να ανταποκριθούν στην πρόκληση των ηλεκτρονικών βιβλίων.

 

Σε ποιους απευθύνεται

  • Σε Φοροτεχνικούς, Λογιστές, Ορκωτούς Ελεγκτές, Δικηγόρους που ασχολούνται με τα φορολογικά θέματα, Στελέχη επιχειρήσεων, επιχειρηματίες.

 

Περιεχόμενο

Θεματολογία Σεμιναρίου Mydata

1. Αλλαγές στην έκπτωση ΦΠΑ και στην έκπτωση δαπανών αρ.15Α ΚΦΔ

2. Η απόφαση Α1020/2024 για το «κλείδωμα» των περιοδικών ΦΠΑ

3. Οντότητες που εξαιρούνται από το «κλείδωμα» των περιοδικών ΦΠΑ

4. Ο κανόνας των εσόδων και ο κανόνας των εξόδων στην περιοδική ΦΠΑ σύμφωνα με την Α1020/2024

5. Τα πεδία της περιοδικής ΦΠΑ που ελέγχονται κατά την υποβολή για συμφωνία με τα δεδομένα Mydata

6. Ανεκτές αποκλίσεις από τα δεδομένα Mydata στην υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ

7. Εκροές χωρίς ΦΠΑ στην περιοδική δήλωση ΦΠΑ

8. Δυσχέρεια συσχέτισης δεδομένων Mydata στην περιοδική ΦΠΑ και οι λύσεις που προβλέπει η Α1020/2024. 

9. Ετεροχρονισμός εξόδων σε άλλη φορολογική περίοδο

10. Πιστωτικές Συναλλαγές ετεροχρονισμού εξόδων και Mydata

11. Χρήση της ειδικής φόρμας καταχώρησης από όλες τις επιχειρήσεις σε περίπτωση δυσχέρειας συσχέτισης δεδομένων Mydata περιοδικής ΦΠΑ 

12. Νέες εκτυπώσεις Mydata με τα δεδομένα ανά κωδικό της περιοδικής ΦΠΑ

 

Τρέχουσες Εξελίξεις Mydata, Ψηφιακά Δελτία Αποστολής,

13. Η απόφαση Α1170/2023 αλλαγές στην  διαβίβαση στο Mydata.

14. Θέσπιση Ψηφιακής έκδοσης Δελτίου Αποστολής 

15. Τα πεδία του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής

16. Σκοποί Διακίνησης  Mydata

17. Ώρα έναρξης και ώρα ολοκλήρωσης αποστολής

18. Διεύθυνση έναρξης και διεύθυνση ολοκλήρωσης διακίνησης όταν διαφέρει από την φορολογική εγκατάσταση 

19. Ρόλοι αντισυμβαλλόμενων στην έκδοση δελτίου αποστολής,  Δελτία Αποστολής με εμπλοκή μεταφορικών εταιρειών, τρίτων ή logistics

20. Μονάδα μέτρησης ποσότητας

21. Κωδικός είδους Επιχείρησης και περιγραφή είδους, μελλοντικά εθνικός κωδικός κατηγορίας είδους

22. Χρόνοι Διαβίβασης παραστατικών από 1/1/24

23. QR Code στα παραστατικά που εκδίδονται από ERP ή timologio ΑΑΔΕ. Το QR Code περιέχει το MΑΡΚ του Mydata (διαβίβαση παραστατικού κατά την έκδοση)

24. Νέα παραστατικά ΑΑΔΕ, είσπραξη POS, επιστροφή POS, παραγγελία eshop κλπ

25. Αλλαγές στην διαβίβαση Αποκλίσεων και Παραλείψεων από τον λήπτη 

26. Πρόστιμα Mydata 

  • Πρόστιμα Εκπρόθεσμης Διαβίβασης από τον εκδότη
  • Πρόστιμα Μη Διαβίβασης από τον εκδότη
  • Πρόστιμα Αποκλίσεων – Παραλείψεων στον εκδότη
  • Πρόστιμα Μη Διαβίβασης Λογιστικών Εγγραφών Οντότητας, Μισθοδοσίας, Αποσβέσεων
  • Πρόστιμα Μη Διαβίβασης Δελτίων Αποστολής και Παραστατικών Εισπράξεων POS ή Δελτίων Παραγγελιών
  • Πρόστιμα σε περίπτωση υποτροπής

27. Διαβίβαση μισθοδοσίας  2023.

28. Διαβίβαση Αποκλίσεων και Παραλείψεων από τον λήπτη 

29. Νέες αλλαγές στις τεχνικές προδιαγραφές Mydata. Νέος τρόπος χαρακτηρισμού   παραστατικών από τον λήπτη.

30. Επανακαθορισμός των κριτηρίων για τα όρια  Χρήσης Ειδικής Φόρμας Καταχώρησης (Χειροκίνητη Καταχώρηση στο Mydata). 

31. «Απώλεια Διασύνδεσης» λόγω βλάβης AC ή Internet. Αλλαγές στην προθεσμία Διαβίβασης σε περίπτωση απώλειας διασύνδεσης.

32. Διατάξεις για Λιανικές Πωλήσεις από Esend και Mydata. Σύνδεση Mydata & Esend από 1/4/2024 

33. Υποχρέωση αντικατάστασης ΕΑΦΔΣΣ με ΦΗΜΑΣ ή πάροχο

34. Υποχρέωση αντικατάστασης των Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών της Εστίασης με ΦΗΜΑΣ εστιατορίων

35. Νέες τεχνικές προδιαγραφές  για την αποτυχία διαβίβασης από ΦΗΜ στο esend. Αυτόματη διακοπή ορισμένων λειτουργιών του ΦΗΜ  σε περίπτωση μη διαβίβασης Ζ στο esend 

 36. Ενσωμάτωση των χαρακτηρισμών εσόδων Mydata (category, type) στην διαβίβαση των ΦΗΜ

37. Υποχρεωτική Διασύνδεση POS με ΦΗΜ

38. Τι θα ισχύσει για POS από άλλες χώρες που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα

39. Ποινές στον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών για μη διασύνδεση POS με ΦΗΜ

40. Υποχρεωτική Ηλεκτρονική Τιμολόγηση του Δημοσίου από τους προμηθευτές του. Η απόφαση 52445 ΕΞ 2023 που θεσπίζει την υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς (προμηθευτές δημοσίου).

41. Χρονοδιάγραμμα  εφαρμογής της ηλεκτρονικής τιμολόγησης B2G

42. Τι περιλαμβάνει ο Εθνικός Μορφότυπος Ηλεκτρονικού Τιμολογίου Δημοσίων Συμβάσεων. 

43. Τα πεδία του ηλεκτρονικού τιμολογίου B2G και οι διαφορές με τα έντυπα τιμολόγια

44. Κωδικοποίηση CVP των ειδών και υπηρεσιών που αναγράφονται σε ηλεκτρονικά τιμολόγια Β2G

Εισηγητές

  • Γιάννης Τριανταφύλλου: Οικονομολόγος και σύμβουλος επιχειρήσεων ειδικευμένος σε φορολογικά θέματα

 

Κόστος

  • 100 € ανά συμμετοχή. Για όσους έχουν ήδη συμμετάσχει σε προηγούμενες διοργανώσεις της PwC, η αμοιβή ορίζεται στο ποσό των 80€

 

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, Certified Lifelong Learning Tutor, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: