Φορολογία Πλοίων

Έναρξη: 27 Μαΐου 2024
Διάρκεια: 3 ώρες


Το σεμινάριο

Στόχος του σεμιναρίου είναι η εκπαίδευση στελεχών ναυτιλιακών εταιρειών στα ειδικά φορολογικά θέματα (Φορολογία πλοίων κλπ).
 

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

Εκπαιδευτείτε στα ειδικά φορολογικά θέματα (Φορολογία πλοίων κλπ)

Σε ποιους απευθύνεται

Σε  στελέχη ναυτιλιακών εταιρειών

Περιεχόμενο

 • Φορολογία Πλοίων (Νόμος 27/1975)
 • Οι αλλαγές στη φορολογία πλοίων με το νόμο 4336/2015
 • Επιβολή του φόρου και της εισφοράς
 • Κατάταξις πλοίων σε κατηγορίες
 • Υποκείμενον φόρου και εισφοράς
 • Μείωσις φόρου και εισφοράς λόγω αργίας πλοίου
 • Φορολογία πλοίων υπό ξένη σημαία και με σημαία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
 • Δήλωση, προσδιορισμός και καταβολή του φόρου
 • Αρμόδια Δ.Ο.Υ (Πλοίων)

Εισηγητές

Χριστίνα Καρκούλια, Οικονομολόγος σε ναυτιλιακή εταιρία

Κόστος

 • Εταιρείες (εξ' αποστάσεως παρακολούθηση): 120€
 • Λογιστικά γραφεία (εξ' αποστάσεως παρακολούθηση): 50€
 • Δικηγόροι (εξ' αποστάσεως παρακολούθηση): 50€
 • Ιδιώτες (εξ' αποστάσεως παρακολούθηση): 100€
 • Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ, Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, Certified Lifelong Learning Tutor, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: