Η εκτίμηση των Ακινήτων

Περίοδος

23 & 24/05/2018

Διάρκεια

6 ώρες

Κόστος

150€


Στόχος

Στόχος είναι να παρουσιάσει σημαντικά θέματα της εκτίμησης των ακινήτων και να επισημάνει τον ρόλο των εκτιμητών.

Απευθύνεται

Απευθύνεται σε Οικονομικούς Διευθυντές, Μεσίτες, Δικηγόρους, στελέχη τραπεζών και εταιρειών Leasing, Λογιστές, Συμβούλους ακινήτων και επιχειρήσεων και σε όσους ασχολούνται με τα ακίνητα κ.λ.π.


Διδακτέα Ύλη


Ημέρα 1η                                                                                                                  

Η εκτίμηση των ακινήτων

  • Οι Μέθοδοι Εκτίμησης Ακινήτων
  • Καθορισμός της αγοραίας και της εύλογης αξίας
  • Έννοια των Εκτιμητικών Προτύπων 
  • Παράγοντες που επηρεάζουν και διαμορφώνουν την αξία του ακινήτου
  • Υπεραξία ακινήτου

Ημέρα 2η                                                                                                        
  • Οι εκτιμητές - πραγματογνώμονες ανεγνωρισμένου κύρους,         
  • Η εκτίμηση διατηρητέων ακινήτων,                                   
  • Η διαδικασία αυτοψιών ακινήτων, Οι αποτιμήσεις για το άρθρο 9 του Ν. 2190/1920

Ημερομηνίες Διεξαγωγής

23 & 24 /5/2018

View more

Εισηγητής

Χαραλαμπόπουλος Χαράλαμπος, πρώην Ορκωτός Εκτιμητής, Πρόεδρος του ΕΛΙΕ

View more

Τόπος πραγματοποίησης

PwC's Academy: Λεωφόρος Κηφισίας 260, 152 32 Χαλάνδρι, είσοδος από την οδό Κόδρου

View more

Εγγραφή αν είστε...

Contact us

Αριστείδης Πανολαρίδης
Senior Manager
Tel: +30 210 6874559
Email

Αγγέλικα Κοργιοπούλου
Administration
Tel: + 30 210 8114256
Email

Follow us on: