Η εκτίμηση των Ακινήτων

Έναρξη 28/5/2019
Ημερομηνίες 28/5 & 3/6/2019
Διάρκεια 6 ώρες
 


Το σεμινάριο

Στόχος είναι να παρουσιάσει σημαντικά θέματα της εκτίμησης των ακινήτων και να επισημάνει τον ρόλο των εκτιμητών.

 

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

  • Εκπαιδευτείτε σε σημαντικά θέματα της εκτίμησης των ακινήτων 
  • Ενημερωθείτε για τον ρόλο των εκτιμητών

Σε ποιους απευθύνεται

Σε Οικονομικούς Διευθυντές, Μεσίτες, Δικηγόρους, στελέχη τραπεζών και εταιρειών Leasing, Λογιστές, Συμβούλους ακινήτων και επιχειρήσεων και σε όσους ασχολούνται με τα ακίνητα κ.λ.π

Περιεχόμενο

Ημέρα 1η                                                                                                                  

Η εκτίμηση των ακινήτων

  • Οι Μέθοδοι Εκτίμησης Ακινήτων
  • Καθορισμός της αγοραίας και της εύλογης αξίας
  • Έννοια των Εκτιμητικών Προτύπων 
  • Παράγοντες που επηρεάζουν και διαμορφώνουν την αξία του ακινήτου
  • Υπεραξία ακινήτου

Ημέρα 2η                                                                                                        

  • Οι εκτιμητές - πραγματογνώμονες ανεγνωρισμένου κύρους,         
  • Η εκτίμηση διατηρητέων ακινήτων,                                   
  • Η διαδικασία αυτοψιών ακινήτων, Οι αποτιμήσεις για το άρθρο 9 του Ν. 2190/1920

Εισηγητές

Χαραλαμπόπουλος Χαράλαμπος, πρώην Ορκωτός Εκτιμητής, Πρόεδρος του ΕΛΙΕ

Κόστος

150€

 

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: