Πολιτικές και Διαδικασίες Ανθρώπινου Δυναμικού

Έναρξη: 19 Νοεμβρίου 2024

Διάρκεια: 27 ώρες

Ώρες: 18:00 - 21:00

Το σεμινάριο 

Σημείωση: Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελεί θεματική ενότητα του μακροχρόνιου σεμιναρίου. Becoming an HR Professional.

Στόχος του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να ενημερωθούν για το σύνολο των διαδικασιών που σχεδιάζει και υλοποιεί μια Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται αποτελεσματικές διαδικασίες και πολιτικές σε έναν οργανισμό και να γνωρίσουν τα στάδια και τις προκλήσεις της εφαρμογής τους.  

Tο Κέντρο διά Βίου Μάθησης της PwC χορηγεί Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

 • Να γνωρίσουν τις διαδικασίες που αφορούν στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Να κατανοήσουν τα βασικά στοιχεία δομής και σύνταξης των πολιτικών και διαδικασιών και το ρόλο τους στον οργανισμό
 • Να αναγνωρίσουν τα στάδια και τις προκλήσεις υλοποίησης και εφαρμογής τους
 • Nα κατανοήσουν τον τρόπο υλοποίησης των διαδικασιών, μέσω πληροφοριακών συστημάτων ανθρώπινου δυναμικού (HRMS)

Σε ποιους απευθύνεται

 • Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλα τα στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού και άλλων τομέων, που επιθυμούν να αποκτήσουν την πλέον σύγχρονη γνώση σχετικά με τις διαδικασίες και πολιτικές της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και ιδιαίτερα σε όσους έχουν αναλάβει πρόσφατα σχετικά καθήκοντα.

Περιεχόμενο

 • Πολιτικές και διαδικασίες στο Ανθρώπινο Δυναμικό
 • Διοίκηση της Απόδοσης: Βασικές έννοιες, πρακτικές & εργαλεία
 • Εκπαίδευση και Ανάπτυξη
 • Μηχανογραφικά Συστήματα Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού (HRMS)
 • Εργαλεία και πρακτικές Assessment

Εισηγητές

 • Ανώτερα Στελέχη της PwC

Κόστος

 • 600€

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, Certified Lifelong Learning Tutor, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: