Negotiation Intelligence

Build the foundations to become a Skilled and more Strategic Negotiator

Ημερομηνίες: 17, 19, 26 & 27 Ιουνίου 2024

Ώρες: 17:30-21:30

Διάρκεια: 15 ώρες

Χορήγηση πιστοποιητικών παρακολούθησης


Το σεμινάριο 

Διαπραγματευόμαστε παντού και καθημερινά, με πελάτες και προμηθευτές, συναδέλφους και ανωτέρους, φίλους, την οικογένειά μας, μια σύμβαση εργασίας, το ύψος του ενοικίου, την αμοιβή ενός ειδικού, μια αγοραπωλησία κ.α. Αλλά το πόσο επιτυχημένοι είμαστε μπορεί να διαφέρει. Παίρνουμε αυτό που διαπραγματευόμαστε και όχι αυτό που δικαιούμαστε. Η επιλογή, λοιπόν, δεν είναι στο «εάν» θα διαπραγματευτούμε αλλά στο «πως». Και η σφυρηλάτηση μιας συμφωνίας μεταξύ ανθρώπων με διαφορετικά ενδιαφέροντα, αντιλήψεις ή αξίες είναι σίγουρα μεγάλη πρόκληση.

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

Το Πρόγραμμα εστιάζει στις γνωστικές, ψυχολογικές και στρατηγικές διαστάσεις της διαπραγμάτευσης, έχοντας σαν στόχο να μάθετε να βελτιώνετε τις διαπραγματευτικές σας δεξιότητες, την επιρροή σας και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε ποικίλες καθημερινές καταστάσεις, προσωπικές και επαγγελματικές.

Θα αποκτήσετε Γνώσεις και Δεξιότητες: 

  • για να κλείνετε συμφωνίες που υπό άλλες συνθήκες θα μπορούσαν να έχουν βαλτώσει 
  • για να μεγιστοποιείτε την αξία στις συμφωνίες που συνάπτετε 
  • για να επιλύετε τυχόν διαφορές προτού κλιμακωθούν σε άσκοπες, δαπανηρές συγκρούσεις 
  • που θα τις χρησιμοποιήσετε από την επόμενη μέρα, μεταφράζοντας τη θεωρία σε real-world πρακτική 

Οι πέντε αυτές ημέρες θα σας δώσουν το έναυσμα να ρίξετε μια ανακλαστική ματιά στο δικό σας διαπραγματευτικό στυλ και να προβληματιστείτε αναφορικά με διαπραγματεύσεις και αποτελέσματα του παρελθόντος, να εντοπίσετε τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία σας και να πειραματιστείτε με νέες προσεγγίσεις. Θα εκπαιδευτείτε πως να:

1) εφαρμόζετε μια συστηματική, διορατική, στρατηγική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις και στη λήψη αποφάσεων που θα οδηγεί σε επωφελή, βιώσιμα αποτελέσματα

2) αξιοποιείτε τα δυνατά σας σημεία και να προσαρμόζετε την διαπραγματευτική σας προσέγγιση σε διαφορετικές καταστάσεις και άτομα, αυξάνοντας έτσι τα ποσοστά επιτυχημένων εκβάσεων

3) προωθείτε επιδέξια τα συμφέροντά σας ακόμη και όταν διαπραγματεύεστε από θέση αδυναμίας και απέναντι σε «δύσκολους» αντιπάλους

4) ισορροπείτε μεταξύ του «ασυμβίβαστου» … “αποκτώ αυτό που θέλω και τα πάω καλά με τους άλλους”

5) χρησιμοποιείτε επικοινωνιακές τακτικές για να γίνετε πιο πειστικοί, να διαχειρίζεστε τα συναισθήματα και να οικοδομείτε εμπιστοσύνη

6) «αποκωδικοποιείτε» τις βαθύτερες ανάγκες της άλλης πλευράς και να πετυχαίνετε αμοιβαία επωφελείς λύσεις

7) κερδίζετε περισσότερα «ναι» επηρεάζοντας και πείθοντας, χωρίς να υποχωρείτε άσκοπα

Σε ποιους απευθύνεται

  • Το πρόγραμμα προσελκύει μια μεγάλη ποικιλία στελεχών από διαφορετικούς κλάδους, ειδικότητες και βαθμίδες που λόγω θέσης εμπλέκονται σε ποικίλων μορφών διαπραγματεύσεις. Γενικότερα, δεν απαιτεί ιδιαίτερα μεγάλη εργασιακή εμπειρία και απευθύνεται σε ένα ευρύτερο κοινό. Θα έχει μεγάλη αξία για όσους δεν έχουν λάβει μέχρι σήμερα κάποιας μορφής εκπαίδευση στις διαπραγματεύσεις και θέλουν να χτίσουν μια ισχυρή βάση για το θέμα, αλλά και σε αυτούς που επιθυμούν να ενισχύσουν την επιρροή τους, να γίνουν περισσότερο πειστικοί και επιδραστικοί έτσι ώστε να πετυχαίνουν με αυτοπεποίθηση τους προσωπικούς στόχους τους στο σημερινό δύσκολο και ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Περιεχόμενο

• Έννοιες & θεμελιώδεις Αρχές της Διαπραγμάτευσης

• Exploring the WHAT: σχεδιάζοντας τη «Διαδρομή» … πολύ πριν καθίσετε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων  

• «Σημεία-Κλειδιά» κατά την Προετοιμασία 

• Καθορισμός «Πλαισίου» - διάβασμα Προθέσεων και αντίκτυπος στη Συμπεριφορά

• Διακρίνοντας τα «Συμφέροντα» (Interests) πίσω από τις «Θέσεις» (Positions) 

• Πώς θα ορίσετε «Στόχο» και «Όριο» 

• «Αρχική». Ποια πρέπει να είναι; Πως θα την καταθέσετε; 

• «Διαπραγματευτικό Διάστημα» & «Z.O.P.A.» 

• Ο κρίσιμος ρόλος των «Β.Α.Τ.Ν.Α». στην εξέλιξη της Διαπραγμάτευσης

• Πότε & Πως «κλείνουμε» 

• Experiencing the HOW: διαχείριση της Διαπραγματευτικής Διαδικασίας 

• Η Απόφαση της Στρατηγικής

• Η «Σχεσιακή» διάσταση - Relational Dimension - της Διαπραγμάτευσης

• Ισορροπώντας μεταξύ Διεκδικητικότητας και Ενσυναίσθησης 

• Πως θα διακρίνετε την Στρατηγική της άλλης πλευράς και Πως θα την αντιμετωπίσετε 

• Interpersonal Dynamics. Αξιολόγηση Δύναμης & Επιρροής, τα Στυλ των Διαπραγματευτών και οι Τακτικές που θα ακολουθήσουν 

• Χειρισμός Αδιεξόδων & Δύσκολων Διαπραγματευτών

• Ελιγμοί & Τακτικές Παραχώρησης 

• Μετάβαση από «Zero-Sum» θέσεις σε «Win-Win» Συμφωνίες 

• Διαπραγμάτευση βάσει Αρχών - «Principled Negotiation». Κριτήρια & Κατευθύνσεις για την επίλυση Διαφωνιών     

• Trade-offs & Creative Problem Solving. Τεχνικές για δημιουργία Αξίας 

• Cognitive & Psychological biases. Αντιληπτικές & Ψυχολογικές Στρεβλώσεις των Διαπραγματευτών και ο αντίκτυπός τους στην Διαπραγμάτευση

• Συμβουλές για την Διευκόλυνση της Επικοινωνίας & την Διαχείριση Συναισθημάτων

• «Ακρόαση» της Γλώσσας του Σώματος

 

Εισηγητές

  • Γιώργος Ζερίτης, BA Economics, MBA Corporate Strategy & Finance, CJBS - CGMCA Business Advisor │Executive Coach │Corporate Trainer

Κόστος

  • 370€

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, Certified Lifelong Learning Tutor, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: