Διοίκηση και Οργανωτική Δομή Επιχειρήσεων

Περίοδος:  22 & 24 Οκτωβρίου 2024
Διάρκεια: 6 ώρες
Ώρες: 18:00-21:00

Το σεμινάριο

Εισαγωγή στους τρόπους οργάνωσης της δομής μιας επιχείρησης και στα βασικά χαρακτηριστικά μιας εταιρικής οργανωτικής δομής, αναλύοντας σχετικά μοντέλα οργάνωσης.

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

  • Κατανοούν τα οφέλη του οργανωτικού σχεδιασμού για μια επιχείρηση
  • Αναγνωρίζουν την κατάλληλη οργανωτική δομή για κάθε επιχείρηση
  • Χρησιμοποιούν τα εργαλεία σχεδιασμού και ανάπτυξης μιας οργανωτικής δομής

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού που ασχολούνται με την οργανωτική δομή και λειτουργία της επιχείρησής τους, ή άλλα στελέχη που επιθυμούν να κατανοήσουν τη λογική και τις βασικές αρχές διαμόρφωσης μιας αποδοτικής εταιρικής δομής

Περιεχόμενο

  • Αρχές οργανωτικού σχεδιασμού
  • Διαφορετικές δομές και μοντέλα οργανωτικού σχεδιασμού
  • Διαφορετικά εργαλεία σχεδιασμού και ανάπτυξης οργανωτικής δομής
  • Δομικά στοιχεία ενός οργανογράμματος

Εισηγητές

  • Kejda Kulla, Associate PwC

 

Κόστος

  • 250€
  • Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015)

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, Certified Lifelong Learning Tutor, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: