Κέντρα Αξιολόγησης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Ημερομηνίες: 12 & 17 Δεκεμβρίου 2024
Διάρκεια: 6 ώρες
Ώρες: 18:00 - 21:00

Το σεμινάριο

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατανόηση και εξοικείωση των στελεχών των επιχειρήσεων με τη διαδικασία και τα οφέλη διεξαγωγής των Κέντρων Αξιολόγησης και Ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού.

 

Tο Κέντρο διά Βίου Μάθησης της PwC χορηγεί Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 • αναγνωρίσουν τα οφέλη των Κέντρων Αξιολόγησης και Ανάπτυξης
 • κατανοήσουν τον τρόπο σχεδιασμού των εργαλείων των Κέντρων Αξιολόγησης και Ανάπτυξης
 • εξοικειωθούν με τον τρόπο διεξαγωγής των Κέντρων Αξιολόγησης και Ανάπτυξης και να κατανοήσουν τους τρόπους αξιοποίησης των αποτελεσμάτων τους
 

Σε ποιους απευθύνεται

 • Όλα τα στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού και άλλων ειδικοτήτων, που επιθυμούν να αποκτήσουν μια εμπεριστατωμένη εικόνα των σύγχρονων εργαλείων και πρακτικών που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία της αξιολόγησης προσωπικού στις σύγχρονες επιχειρήσεις.

Περιεχόμενο

 • Ορισμός, βασικές αρχές και στόχοι των Κέντρων Αξιολόγησης και Ανάπτυξης 
 • Σχεδιασμός βασικών εργαλείων των Κέντρων Αξιολόγησης και Ανάπτυξης 
 • Υλοποίηση των Κέντρων Αξιολόγησης και Ανάπτυξης (ενδεικτική ροή διαδικασίας) 
 • Τρόπος παροχής ανατροφοδότησης (feedback) στους συμμετέχοντες 
 • Τρόποι αξιοποίησης των αποτελεσμάτων/ευρημάτων των Κέντρων Αξιολόγησης και Ανάπτυξης

Εισηγητές

 • Μαρίνα Κουλουράκη, PwC Senior Associate

Κόστος

 • 200€
 • Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015)

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, Certified Lifelong Learning Tutor, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: