Αξιολόγηση Θέσεων Εργασίας - Job Evaluation

Περίοδος: 29 & 31 Οκτωβρίου 2024
Διάρκεια: 6 ώρες
Ώρες: 18:00 - 21:00
 

Το σεμινάριο

Στόχος του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση να γνωρίσουν την διαδικασία της αξιολόγησης θέσεων, να κατανοήσουν τα οφέλη της αλλά και να μπορέσουν να συγκρίνουν διαφορετικές θέσεις εργασίας στον οργανισμό με αντικειμενικά καθορισμένα κριτήρια χρησιμοποιώντας αναγνωρισμένες μεθοδολογίες αξιολόγησης.

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

 • Να γνωρίζουν τη διαδικασία αξιολόγησης θέσεων εργασίας
 • Να γνωρίζουν διαφορετικές μεθόδους αξιολόγησης θέσεων
 • Να γνωρίζουν τις διαφορετικές επιλογές δόμησης ιεραρχικών επιπέδων
 • Να εφαρμόζουν πρακτικά τη διαδικασία αξιολόγησης

Σε ποιους απευθύνεται

 • Σε όλα τα στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού, που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώση σχετικά με την αξιολόγηση θέσεων εργασίας.

 

 

Περιεχόμενο

 • Ορισμός αξιολόγησης θέσεων εργασίας
 • Οφέλη αξιολόγησης θέσεων εργασίας
 • Αρχές και βήματα αξιολόγησης θέσεων εργασίας
 • Αναγνωρισμένες μεθοδολογίες αξιολόγησης θέσεων εργασίας
 • Σχεδιασμός ιεραρχικών επιπέδων
 • Πρακτική εξάσκηση

 

Εισηγητές

 • Kejda Kulla, Associate PwC

 

Κόστος

 • 250€
 • Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015)

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, Certified Lifelong Learning Tutor, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: