Φορολογία εισοδήματος Φυσικών Προσώπων

Έναρξη

26/03/2019

Διάρκεια

36 ώρες

Κόστος

700€ (*)

(*) Για όσους παρακολουθήσουν και το σεμινάριο, Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων (έναρξη 13/02/2019, Τιμή 750€), προβλέπεται συνολικά ειδική τιμή 1.200€ και για τα δύο σεμινάρια.


Σύντομη περιγραφή

Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος - Νόμος 4172/2013, ρυθμίζει τη φορολογία εισοδήματος των φυσικών προσώπων και των νομικών προσώπων και των κάθε είδους νομικών οντοτήτων και οι διατάξεις αυτού έχουν εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτώνται και τις δαπάνες που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά.

Η φορολογία εισοδήματος ΦΥΣΙΚΩΝ προσώπων έχει ως αντικείμενο τον προσδιορισμό της έννοιας του Φορολογικού Kατοίκου, την εξέταση των εισοδημάτων από Μισθωτή Εργασία, Κεφάλαιο (Μερίσματα, Τόκοι, Δικαιώματα, μισθώσεις ακινήτων) και Υπεραξία από Μεταβίβαση Κεφαλαίου. Επίσης περιλαμβάνει τον εναλλακτικό προσδιορισμό του εισοδήματος (Τεκμήρια) και τους τρόπους για την μείωση.

Στόχος

Το σεμινάριο έχει ως στόχο την ενημέρωση των συμμετεχόντων για τις διατάξεις του Ν. 4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος) που αφορούν τα ΦΥΣΙΚΑ πρόσωπα, όπως οι διατάξεις αυτές έχουν ερμηνευτεί από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.
 


Διδακτέα ύλη

  • Γενικές διατάξεις (Εισόδημα, Φορολογικός Κάτοικος κ.λ.π.)
  • Μισθωτή Εργασία (Εισόδημα, παρακράτηση Φ.Μ.Υ., Παροχές σε είδος )
  • Κεφάλαιο (Τόκοι, Μερίσματα, Δικαιώματα, Ακίνητα)
  • Παρακράτηση Φόρου
  • Υπεραξία από Μεταβίβαση Κεφαλαίου
  • Εναλλακτικός Προσδιορισμός εισοδήματος (Τεκμήρια)
  • Διατάξεις για Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης
  • Πρακτικό Μέρος με επίλυση ασκήσεων και Εκκαθαρίσεων, χωρίς τη χρήση προγράμματος εκκαθάρισης φόρου
     

Εισηγητές

Αριστείδης Πανολαρίδης, Senior Manager, PwC

 

View more

Ώρες διεξαγωγής

18:00 – 21:15

View more

Τόπος πραγματοποίησης

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο εκπαιδευτικό μας κέντρο στο Χαλάνδρι επί της Λεωφόρου Κηφισίας 260 (Είσοδος από οδό Κόδρου). 

View more

Τιμολόγηση

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Άρθρο 19, Νόμος 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015).

View more

Επιδότηση

Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24)

View more

Εγγραφή αν είστε...

Contact us

Αριστείδης Πανολαρίδης

Senior Manager, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Αγγέλικα Κοργιοπούλου

Administration, PwC Greece

Tel: + 30 210 8114256

Follow us on: