Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων

Έναρξη: 26 Μαρτίου 2024
Διάρκεια: 27 ώρες
 

Το σεμινάριο

Το σεμινάριο έχει ως στόχο την ενημέρωση των συμμετεχόντων για το μέρος των διατάξεων της Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.4172/2013) που αφορά στα Φυσικά Πρόσωπα

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

 • Το σεμινάριο έχει ως στόχο την ενημέρωση των συμμετεχόντων για τις διατάξεις του Ν. 4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος) που αφορούν τα ΦΥΣΙΚΑ πρόσωπα, όπως οι διατάξεις αυτές έχουν ερμηνευτεί από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Σε Φοροτεχνικούς, Λογιστές, Στελέχη λογιστηρίων και επιχειρήσεων, Επιχειρηματίες, Νομικούς και Δικηγόρους

 

Περιεχόμενο

 • Γενικές διατάξεις (Εισόδημα, Φορολογικός Κάτοικος κ.λ.π.)
 • Μισθωτή Εργασία (Εισόδημα, παρακράτηση Φ.Μ.Υ., Παροχές σε είδος )
 • Κεφάλαιο (Τόκοι, Μερίσματα, Δικαιώματα, Ακίνητα)
 • Παρακράτηση Φόρου
 • Υπεραξία από Μεταβίβαση Κεφαλαίου
 • Εναλλακτικός Προσδιορισμός εισοδήματος (Τεκμήρια)
 • Διατάξεις για Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης
 • Πρακτικό Μέρος με επίλυση ασκήσεων και Εκκαθαρίσεων, χωρίς τη χρήση προγράμματος εκκαθάρισης φόρου

Εισηγητές

 • Αριστείδης Πανολαρίδης, Senior Manager, PwC

Κόστος

 • € 380

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, Certified Lifelong Learning Tutor, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: