Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων

Έναρξη: 16/12/2019
Διάρκεια: 33 ώρες
 

Το σεμινάριο

Η φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων επεκτείνεται σε όλα γενικά τα νομικά πρόσωπα και περιλαμβάνει και τις Ο.Ε, Ε.Ε, κοινοπραξίες, αστικές εταιρείες, κοινωνίες αστικού δικαίου κλπ, καθώς και τις νομικές οντότητες.

 

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

Το σεμινάριο έχει ως στόχο την ενημέρωση των συμμετεχόντων για τις διατάξεις του Ν. 4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος) που αφορούν τα ΦΥΣΙΚΑ πρόσωπα, όπως οι διατάξεις αυτές έχουν ερμηνευτεί από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

Σε ποιους απευθύνεται

 • σε στελέχη
 • σε ιδιώτες

Περιεχόμενο

 • Γενικές διατάξεις (Εισόδημα, Φορολογικός Κάτοικος κ.λ.π.)
 • Μισθωτή Εργασία (Εισόδημα, παρακράτηση Φ.Μ.Υ., Παροχές σε είδος )
 • Κεφάλαιο (Τόκοι, Μερίσματα, Δικαιώματα, Ακίνητα)
 • Παρακράτηση Φόρου
 • Υπεραξία από Μεταβίβαση Κεφαλαίου
 • Εναλλακτικός Προσδιορισμός εισοδήματος (Τεκμήρια)
 • Διατάξεις για Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης
 • Πρακτικό Μέρος με επίλυση ασκήσεων και Εκκαθαρίσεων, χωρίς τη χρήση προγράμματος εκκαθάρισης φόρου

Εισηγητές

 

 

 • Αριστείδης Πανολαρίδης, Senior Manager, PwC
 •  

   

  Κόστος

  • 650€
  • Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015)
  • Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ, Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%

  Contact us

  Αριστείδης Πανολαρίδης

  Senior Manager, PwC Greece

  Tel: +30 210 6874559

  Αγγέλικα Κοργιοπούλου

  Administration, PwC Greece

  Tel: + 30 210 8114256

  Follow us on: