Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων

Έναρξη: 7 Δεκεμβρίου 2023
Διάρκεια: 27 ώρες
 

Το σεμινάριο

Το σεμινάριο έχει ως στόχο την ενημέρωση των συμμετεχόντων για το μέρος των διατάξεων της Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.4172/2013) που αφορά στα Φυσικά Πρόσωπα

 

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

Το σεμινάριο έχει ως στόχο την ενημέρωση των συμμετεχόντων για τις διατάξεις του Ν. 4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος) που αφορούν τα ΦΥΣΙΚΑ πρόσωπα, όπως οι διατάξεις αυτές έχουν ερμηνευτεί από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε Φοροτεχνικούς, Λογιστές, Στελέχη λογιστηρίων και επιχειρήσεων, Επιχειρηματίες, Νομικούς και Δικηγόρους

Περιεχόμενο

 • Γενικές διατάξεις (Εισόδημα, Φορολογικός Κάτοικος κ.λ.π.)
 • Μισθωτή Εργασία (Εισόδημα, παρακράτηση Φ.Μ.Υ., Παροχές σε είδος )
 • Κεφάλαιο (Τόκοι, Μερίσματα, Δικαιώματα, Ακίνητα)
 • Παρακράτηση Φόρου
 • Υπεραξία από Μεταβίβαση Κεφαλαίου
 • Εναλλακτικός Προσδιορισμός εισοδήματος (Τεκμήρια)
 • Διατάξεις για Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης
 • Πρακτικό Μέρος με επίλυση ασκήσεων και Εκκαθαρίσεων, χωρίς τη χρήση προγράμματος εκκαθάρισης φόρου

Εισηγητές

 • Αριστείδης Πανολαρίδης, Senior Manager, PwC
 •  

   

   

   

  Κόστος

  • € 380

   

  Contact us

  Aristides Panolaridis

  Senior Manager, Certified Lifelong Learning Tutor, PwC Greece

  Tel: +30 210 6874559

  Follow us on: